vychází v 5:43 a zapadá v 20:27
vychází v 23:22 a zapadá v 12:41
 

Časopis Myslivost

IV. ročník Soutěže o pohár hejtmana Pardubického kraje

Lovecký pes 1/2009, str. 10  JUDr. Bohumil HOTAŘ
Příznivci kynologie v Pardubickém kraji se každým rokem v polovině měsíce října potkávají na barvářských zkouškách nazvaných Soutěž o pohár hejtmana Pardubického kraje. Pořádáním IV. ročníku byl pověřen Okresní myslivecký spolek v Ústí nad Orlicí, jehož kynologická komise má s pořádáním kynologických akcí bohaté zkušenosti.
Za skutečně krásného podzimního slunečného rána přivítal v okrese Ústí nad Orlicí všechny přítomné ředitel zkoušek MVDr. Jan Šašek. Početnou koronu a všechny soutěžící pozdravil i hejtman Pardubického kraje Ing. Ivo Toman. Za pořádající myslivecké sdružení pozdravil všechny účastníky a seznámil je s průběhem soutěže Alois Filip. K barvářským zkouškám malých plemen v honitbě Mysliveckého sdružení Rychtářský les - Albrechtice nastoupilo dne 18. 10. 2008 celkem 12 přihlášených psů, kteří tvořili zároveň 3členná družstva z OMS Pardubice, z pořádajícího OMS Ústí nad Orlicí, z OMS Svitavy a OMS Chrudim. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 různých plemen malých loveckých psů, a to 3 jezevčíci drsnosrstí, 1 jezevčík dlouhosrstý, 1 jezevčík hladkosrstý, 1 slovenský kopov, 1 velšteriér, 2 foxteriéři hladkosrstí, 1 velššpringršpaněl, 1 labradorský retrívr, 1 border teriér a 1 německý křepelák. Po veterinární prohlídce, kterou provedl MVDr. Miroslav Šilar, byli shledáni všichni přihlášení psi způsobilí ke zkouškám. Poté dostal slovo vrchní rozhodčí Ing. František Matějík. Ten představil své kolegy rozhodčí a poté bylo zahájeno rozlosování. Soutěžící psi byli rozděleni do dvou skupin. První skupina č. losu 1 - 6 zahajovala disciplínami následování, resp. šoulačka pro slídiče a práce na pobarvené stopní dráze. Skupinu posuzovali rozhodčí Ing. Radislav Koráb, delegovaný OMS Ústí nad Orlicí a JUDr. Bohumil Hotař z OMS Svitavy. Druhá skupina č. losu 7 - 12 zahajovala zkoušky disciplínami nahánění resp. slídění pro slídiče, odložení a vodění na řemeni a posuzovali ji rozhodčí Branko Danielovský z OMS Chrudim a Josef Slabý z OMS Pardubice. Po rozlosování se rozjeli všichni účastníci na stanoviště v lese. Vůdci si přáli navzájem úspěch a početná korona každou úspěšně splněnou disciplínu soutěžícím psem ocenila potleskem, což přispělo k velice pěkné atmosféře. Celkově lze hodnotit, že zkoušení psi byli v průměru dobře připraveni, ale proti loňskému ročníku předvedli slabší práci na pobarvených stopách, kde nebyly výsledky nejlepší. Objektivně je nutné říci, že stopy byly založeny ve velice těžkém terénu a psi byli rušeni i houbaři. Výkony psů v ostatních disciplínách byly poplatné mládím psů a mnohdy menšími zkušenostmi vůdců. Soutěž nakonec dokončilo úspěšně pouze 8 psů. 2 psi se umístili v I. ceně, 4 v ceně II. a 2 v ceně III. Vítězem soutěže jednotlivců se stal jezevčík drsnosrstý Car z Waltrovy tvrze vedený Mirkem Vašinou z družstva OMS Ústí nad Orlicí, který získal 106 bodů. Zároveň splnil podmínky pro zadání titulu CACT. Jako druhá v pořadí skončila fena velššpringršpaněla Ora z Chotuckých alejí vedená Ladislavem Faitem z OMS Svitavy s počtem 105 bodů. Na třetím místě v pořadí se umístila fena jezevčíka hladkosrstého Varita od Hagarda Orla s počtem 99 bodů, kterou vedl Josef Kořínek z OMS Chrudim. Tato fena předvedla nejlepší výkon při práci na pobarvené stopě. Dva zkoušení psi neuspěli v disciplíně odložení, jeden při nahánění a jeden při následování. V družstvech, kde se počítalo pouze umístění dvou nejlepších jednotlivců z každého okresu, zvítězilo, a tím získalo poprvé krásný putovní pohár hejtmana Pardubického kraje, družstvo OMS Svitavy. O vítězi muselo rozhodnout pravidlo o lépe umístěném psu, neboť obě první družstva měla součet umístění 7. Jako druhé v pořadí tak skončilo družstvo OMS Chrudim a na místě třetím skončilo družstvo pořádajícího OMS Ústí nad Orlicí. Družstvo OMS Pardubice nebylo hodnoceno, neboť soutěž dokončil pouze jeden jejich zástupce. Všichni úspěšní účastníci byli odměněni pěknými věcnými cenami. Zkoušky byly ze strany členů mysliveckého sdružení Rychtářský les-Albrechtice organizačně zajištěny velice dobře. Rozhodčí posuzovali přísně, jak je na soutěži, kde se zadává titul CACT potřebné, ale zároveň objektivně. K posouzení každého psa v souladu s přísnými podmínkami soutěže měli dostatek času. Závěrem poděkoval za všechny přítomné předseda Okresního mysliveckého spolku v Chrudimi MVDr. Jan Šašek všem, kteří se na organizaci soutěže podíleli a pozval je na další, v pořadí V. ročník, který bude v roce 2009 organizovat Okresní myslivecký spolek ve Svitavách.

Fotogalerie

Zpracování dat...