vychází v 5:34 a zapadá v 20:37
vychází v 21:30 a zapadá v 5:56
 

Časopis Myslivost

XI. ročník O pohár Lužických hor – všestranné zkoušky loveckých psů

Lovecký pes 1/2009, str. 5  Marie VODSEĎÁLKOVÁ
Dne 20. a 21. září pořádala Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Česká Lípa všestranné zkoušky loveckých psů jako XI. ročník O pohár Lužických hor. Sraz všech přihlášených se konal v příjemném prostředí uprostřed krásných borových lesů na chalupě MS Starý Šidlov, kde bylo připraveno bohaté občerstvení. Po registru psů, veterinární prohlídce a losování se všichni zúčastnění odebrali na zámek v Zákupech. V tomto krásném prostředí za přítomnosti hostů a členů OV ČMJ Česká Lípa, za zvuku loveckých fanfár došlo k slavnostnímu zahájení (po příjezdu kočáru taženého koňským spřežením, z něhož vystoupila Miloslava Hudáková, starostka města Zákup, vrchní rozhodčí a ředitel zkoušek). Uvítací projev pronesla paní starostka. Po tomto slavnostním ceremoniálu se všichni odebrali do honitby k plnění zkouškových disciplín.
Na zkoušky bylo přihlášeno 17 psů (14 ohařů, 2 retrívři, 1 slídič). Z toho 5 psů odstoupilo a zkoušky nedokončilo. Po dvoudenním klání se jednotliví psi umístili s těmito výsledky. Vítězem zkoušek se stal irský setr Dessire z Košumberka s počtem 493 body, vedený Martinem Hartlem, druhý v pořadí se umístil krátkosrstý ohař Eny Krásná ves s počtem 486 bodů, vedený Ladislavem Svobodou, třetím v pořadí se umístil český fousek Adar z Hamráčku s počtem 485 bodů, vedený Jiřím Marešem. Ve slídičích se jako první umístil s počtem 405 bodů německý křepelák Cid Semilský háj, vedený Václavem Špirochem. V malých plemenech se jako první s počtem 345 bodů umístil pes zlatý retrívr Griffindor junior, vedený Ing. Helenou Chvalovskou. Ze zúčastněných psů se umístilo 8 psů v I. ceně, 3 psi v II. ceně a 1. pes ve III. ceně. Zkoušky byly ukončeny v neděli odpoledne slavnostním předáním diplomů a s přáním všem zúčastněným a jejich čtyřnohým kamarádům mnoho zdaru v jejich kynologické práci. Poděkování za organizaci všem členům pořádajícího MS Starý Šidlov a rovněž za výborné občerstvení po oba dny zkoušek.

Fotogalerie

Zpracování dat...