vychází v 5:43 a zapadá v 20:27
vychází v 23:22 a zapadá v 12:41
 

Časopis Myslivost

Myslivecká kynologie na Orlickoústecku

Lovecký pes 3/2009, str. 10  Pavel CHALUPA
Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek v Ústí nad Orlicí byl postaven v roce 2003 před nové rozdělení a novou spolupráci se státní správou. Z okresu Ústí nad Orlicí vznikly nová pracoviště pověřených obcí v České Třebové, Králíkách, Lanškrouně, Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě a Žamberku. Spolupráce s bývalým Okresním úřadem byla na velice dobré úrovni. Na úseku řízení myslivosti pracoval odborník, který měl zájem o činnost a dění na OMS, pravidelně se zúčastňoval jednání OMR a zajímal se o práci v mysliveckých sdruženích a organizacích. Také jako kynolog, rozuměl problematice psů v organizacích, věděl, jak je důležité pro myslivce držet lovecky upotřebitelného psa, který dokáže poraněnou zvěř dosledovat nebo zhaslou zvěř dohledat. Nová forma spolupráce OMS a pracovníků na pověřených úřadech má zcela jinou koncepci. Změny v legislativě, změny v mysliveckých organizacích a ve společnosti posunuly činnost OMS do pozice servisní organizace, která může svým členům nabídnout různé služby dané pověřením MZe ČR. Jsou to: zkoušky z myslivosti, zkoušky na mysliveckého hospodáře a zkoušky loveckých plemen psů. Další důležitou činností je vzdělávání členů a veřejnosti prostřednictvím odborných přednášek a seminářů, které zajišťuje OMS ve spolupráci s odborem životního prostředí na Krajském úřadě v Pardubicích. Jednou z důležitých činností, jak již bylo zmíněno, jsou zkoušky z výkonu loveckých psů. Kynologická komise OMS v Ústí nad Orlicí na svém jednání každoročně hodnotí uplynulou sezonu a podle potřeby myslivců naplánuje činnost a organizaci zkoušek pro nadcházející rok. V roce 2008 se sešla kynologická komise v počtu asi 30 členů na Myslivecké chatě U Mudáka v mysliveckém zařízení MS České Heřmanice. Příjemné prostředí myslivecké chaty, oheň v krbu a podané občerstvení navodilo tu správnou atmosféru pro jednání kynologů. Předseda kynologické komise Lubomír Knytl nejdříve seznámil přítomné s výsledky jednotlivých zkoušek za rok 2008:
Zkoušky vloh Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen se konaly v honitbě Ostrý vrch Újezd u Chocně. Příznivé počasí dne 3. 5. a travnatý porost v okolí řeky Tiché Orlice umožnil prokázat předvedeným psům vlohové práce. Zkoušek se zúčastnilo 23 psů, l3 ohařů a 10 psů ostatních plemen. Jezevčíci a slídiči měli možnost prokázat hlasitost na srnčí a zaječí zvěři, pro ohaře byly podmínky složitější, dlouho trvalo, než mladí psi přišli na zvěř a mohli tak prokázat své přednosti. Citlivé posuzování rozhodčích pana Luboše Knytla, Miloše Hájka, Petra Zerzána, Pavla Pavloska, Františka Dvořáka a Karla Buřvala poskytlo potřebné údaje k vyhodnocení zkoušek, které provedl vrchní rozhodčí Josef Zavřel. Z 23 psů obstálo l6 psů v I. c., 1 pes v II. c., l pes ve III c. a 4 psi neobstáli, jeden pes odstoupil. Čtyři nejlepší ohaři se nominovali na krajskou soutěž ZV ohařů. Ura od Klapavce, fena NKO vedená Karlem Kinzlem, Bellot ze Žamberských vrchů, pes NDO vedený Vladimírem Koskem, Igor z Husína, pes NKO vedený Františkem Kupkou a Cira od Orlice Borohrádku, fenka vedená Romanem Moravcem. 4. ročník soutěže ohařů ZV - O putovní pohár hejtmana Pardubického kraje Do soutěže nastoupila l0. května čtyři družstva složená ze čtyř nejlépe umístěných ohařů na ZV jednotlivých OMS Pardubického kraje. Soutěž probíhala ve dvou skupinách po osmi psech. Každou skupinu posuzovali dva rozhodčí delegováni příslušnými OMS PA kraje, vrchním rozhodčím byl Lubomír Knytl z pořádajícího OMS Ústí nad Orlicí. Soutěžilo se jak v družstvech O putovní pohár hejtmana PA kraje, tak i v jednotlivcích. Zkušenosti členů pořádajícího MS Březina České Heřmanice umožnily početné koroně sledovat práce obou skupin zároveň. Dostatek zvěře v poli pomohl psům předvést kvalitní práci a divákům skvělou podívanou. Zkušenosti vůdců a kvalita psů nebyla pro rozhodčí jednoduchým rozhodováním. Nakonec se nejlépe umístil pes NKO Atos ze Štípek vedený zkušeným vůdcem Jiřím Drábkem z OMS Chrudim, druhý se umístil pes NKO Gál z Fandovských vrchů vedený oblíbeným vůdcem Josefem Kurčou z OMS Pardubice a třetí se umístil pes NDO Bellot ze Žamberských vrchů vedený svérázným vůdcem Vladimírem Koskem z OMS Ústí nad Orlicí. V soutěži družstev vyhrál nejvíce vyrovnaný celek z OMS Ústí nad Orlicí. Putovní pohár slavnostně převzal při vyhlášení z rukou pardubického předsedy OMS Jaroslava Hýska a pana radního Ing Petra Šilara předseda OMS Ústí nad Orlicí MVDr. Jan Šašek. Zkoušky z norování Zkoušky z norování mají v Rudolticích u Lanškrouna již dlouholetou tradici. Na umělé noře OMS Ústí nad Orlicí se sešlo dne21. 6. 08 celkem 13 psů a 25. l0. 08 celkem 8 psů. Převládali jezevčíci v počtu 10 jedinců, 3 velšteriéři, 2 jagdteriéři, 3 foxteriéři, 2 border teriéři a jeden zástupce parson russell teriéra. Počasí přálo, nálada vůdců a jejich svěřenců odpovídala atmosféře zkoušek. Všichni mladí norníci ve zkoušce pod zemí obstáli, pouze jeden pes nenastoupil do nory. Při vyhodnocení zkoušek byla oceněna práce hormistrů Pavla Studeného a Tomáše Hubálka. Práci na noře posuzovali rozhodčí Ing. František Matějík, František Dvořák, Milan Skalický a Jiří Štěpánek. Lesní zkoušky Lesní zkoušky ve Sloupnici se netradičně pořádaly dne 19. 7. společně všech loveckých plemen psů. Při zahájení nastoupili 4 ohaři, 2 jezevčíci, 2 němečtí křepeláci a 2 alpské braky. Počasí psům nepřálo, suché, teplé počasí ovlivnilo na jinak dobře připravených zkouškách výkony svěřenců. Tři ohaři neuspěli na vlečce, jeden ohař měl potíže na barvě. Alpský brakýř měl problém při nahánění, druhý brakýř pokazil disciplínu odložení. Nejlépe si vedla v ohařích Bára ze Žamberských vrchů NDO, vedená Pavlem Chalupou, jezevčík Bony z Opočenské obory vedený Pavlem Židem a německý křepelák Aura z Černohorských koutů vedená Jiřím Zavackým. Dosažené výsledky nebylo snadné vyhodnotit, výsledky nevydařených zkoušek vyhlásil vrchní rozhodčí Petr Zerzán až za soumraku. Speciální vodní práce Na zkoušky v Lanškrouně dne 16. 8. se přihlásilo 8 psů, 6 ohařů, jeden labrador a jeden německý křepelák. Špatné počasí doprovázelo zkoušky po celý den a zadalo příčinu k malé návštěvnosti diváku z okolí Lanškrouna a přilehlé chatové osady. Psům však deštivé počasí nevadilo, všichni psi ukončili zdárně všechny disciplíny. Dobře zazvěřená část porostu rákosí prověřila psy při práci na živé zvěři, vrchní rozhodčí Ing. František Matějík vyhodnotil kladně organizaci a průběh zkoušek, které připravili tradičně na vysoké úrovni členové MS Obora Lanškroun. Vodní práci posuzovali rozhodčí MVDr. Alois Klimeš, Petr Zerzán, Petr Bříza a Karel Buřval. Nejlépe se umístila Roxa z Jaroslavských polí | NKO | vedená Vladislavem Kolářem a Brita ze Žamberských vrchů vedená Jiřím Hynkem Podzimní zkoušky Společné zkoušky ohařů a ostatních plemen loveckých psů se konaly 6. 9. v Bošínské oboře MS Skořenice. Po rozlosování do třech skupin se vůdci a psi rozjeli do okolních honiteb MS Ostrý vrch Újezd u Chocně a MS Koldín. Psi pracovali na zatravněných pozemcích, kde zazvěření nebylo ideální z důvodu teplého letního počasí. Připravenou zvěř pernatou a srstnatou bylo nutné použít, ohaři tak mohli prokázat vystavování, postupování, klid před zvěří a přinášení teplé zvěře přímo v honitbě. Zkoušky proběhly hladce, 5 ohařů se umístilo v I. c., 2 ohaři ve III. c. z důvodu snížené známky ve vystavování a postupování, 2 ohaři neostáli při vystavování a nevypracované vlečky se zajícem. Ostatní plemena psů zdárně složila podzimní zkoušky v I. c., připravené občerstvení v krásném prostředí Bošínské obory uzavřelo pěkný kynologický den. Zkoušky posuzovali rozhodčí Petr Zerzán, Petr Bříza, Pavlosek Pavel, Kaplan Pavel, Karel Buřval a František Dvořák, vrchní rozhodčí Josef Zavřel Nejlépe si vedla Ora ze Záplav (NKO) vedená Ludvíkem Vackem a Bredy Merylie (WSS) vedená Jaroslavem Chotětovským. Barvářské zkoušky Barvářské zkoušky se tradičně konaly v honitbě MS Rychtářský les v Albrechticích. Pro značný zájem museli organizátoři rozdělit zkoušky na dva dny 20 - 21. 9. Celkem se přihlásilo 18 psů. Největší zastoupení měli jezevčíci v počtu 8 jedinců, 2 foxteriéři, 1 slovenský kopov, 1 irský teriér, 1 bígl, 1 štýrská braka, 2 alpské braky jezevčíkovité, 1 parson russell teriér a. 1 německý ohař krátkosrstý. Psy posuzovali pod vedením vrchního rozhodčího Ing. Františka Matějíka rozhodčí Milan Skalický, František Dvořák, Karel Buřval a Petr Zerzán. Přísné posuzování kvalifikovalo z 18 psů3 psy do 4. ročníku soutěže o Pohár hejtmana Pardubického kraje. 4 psi byli ohodnoceni v I. c, 4 psi v II. c., 8 psů ve III. c. a 2 psi neobstáli. Nakonec rozhodla zkušenost vůdců a do soutěže se kvalifikoval jezevčík Car od Waltrovy tvrze vedený Mirkem Vašinou, druhý se kvalifikoval slovenský kopov Zoro z Vínku vedený Petrem Flídrem a třetím postupujícím se stal foxteriér Šebor Podhorská dolina vedený Jiřím Duškem. 4. ročník Barvářských zkoušek - O pohár hejtmana Pardubického kraje Na soutěž nastoupila čtyři družstva zastoupená třemi nejlépe umístěnými psy na barvářských zkouškách jednotlivých Okresních mysliveckých spolků Pardubického kraje. Družstva byla složena ze zkušených vůdců a prověřených psů. Přesto z 12 psů neobstáli 4 psi, 2 psi pracovali ve III. ceně, 4 psi ve II. ceně. VI. ceně se umístila fena velššpringršpaněla Ora z Chotusických álejí vedená Ladislavem Fajtem z OMS Svitavy, nejlépe se umístil a soutěž vyhrál jezevčík Car z Waltrovy tvrze vedený zkušeným vůdcem Mirkem Vašinou z OMS Ústí nad Orlicí. V soutěži družstev došlo k pochybení při vyhodnocení výsledků. Nedostatek ve zkušebním řádu soutěže zapříčinil chybné vyhodnocení, nakonec pohár hejtmana PA kraje získalo družstvo z OMS Svitavy. Soutěž probíhala v krásném prostředí okolí Albrechtic Náročný terén, nelehké pobarvené stopy a nervozita vůdců zanechala své na výkonech svěřenců. Výsledky však soutěžící přijali sportovně. S výsledky soutěže seznámil vrchní rozhodčí Ing. František Matějík, poděkoval za OMS Ústí nad Orlicí všem soutěžícím, kynologům a myslivcům, kteří se podíleli na přípravě soutěže. Poděkoval také všem sponzorům a starostům okolních obcí za finanční příspěvky a ceny. Největší poděkování ovšem patří členům MS Rychtářský les. Barvářské zkoušky honičů Zkoušky honičů uzavřely kynologickou sezonu v roce 2008. Zkoušky se konaly dne 27. 9. v honitbě MS Dolní Libchavy, mohlo se zúčastnit 6 psů, nastoupili 4 psi. Psy posoudili rozhodčí Ing. František Matějík, Ing, Radislav Koráb a Petr Flíd . Dva psi ukončili zkoušky ve II. ceně, 1 pes ve III. ceně, jeden pes neobstál. Předseda kynologické komise Luboš Knytl následně předal společně s předsedou OMS MVDr. Janem Šaškem všem soutěžícím zkoušek vloh a barvářských zkoušek O pohár hejtmana Pardubického kraje věcné ceny a videozáznam z průběhu celé soutěže. Videozáznam ze zkoušek a soutěže mohli shlédnout všichni účastníci jednání kynologické komise. Promítání mělo veliký ohlas, pozvedlo jednání kynologické komise o další stupeň. Za zpracované záběry a fotografie je třeba poděkovat Martinu Sýkorovi a Petru Musilovi, za přichystané občerstvení a prostředí na chatě u Mudáka patří dík Františku Kupkovi a jeho kolektivu MS České Heřmanice. Dalším bodem jednáním kynologické komise bylo zajištění zkoušek upotřebitelnosti loveckých plemen psů pro rok 2009. Kynologickou sezónu zahájí tradičně dne 1. 5. 2009 Jarní svod psů ve Slatině u Vysokého Mýta. Zkoušky vloh se přesunou z Vysokomýtska na Lanškrounsko do honitby MS Žichlínek a budou se konat dne 9. 5. 2009. Zkoušky z norování organizuje OMS v Ústí nad Orlicí na zařízení umělé nory v Rudolticích na Zámečku začátkem léta dne20. 6. 2009 a na podzim 24. 10. 2009. Další kynologickou akcí dne 1. 8. 2009 budou lesní zkoušky ohařů tradičně u Mudáka ve Sloupnici, pro lesní zkoušky ostatních plemen poskytne honitbu dne 8. 8. 2009 MS České Libchavy. Speciální vodní práci plánuje kynologická komise na 22. 8. 2009, po několikaleté přestávce propůjčí vodní plochu a zázemí honitba MS Ostrý vrch Újezd u Chocně. Zajištění podzimních zkoušek dne 12. 9. 2009 zůstalo otevřené, hledá se honitba, která může nabídnout dobré podmínky a zazvěření pro polní práce a disciplíny. Barvářské zkoušky v neděli 27. 9. 2009 budou zajištěny v honitbě MS Rychtářský les v Albrechticích, kde se očekává veliký zájem kynologů, kteří prokážou své zkušenosti a povedou svého čtyřnohého svěřence na pobarvené stopě a splní ostatní disciplíny. Barvářské zkoušky pro plemeno rhodéských ridgebacků jsou naplánovány na sobotu 26. 9. 09 v režijní honitbě LČR Lanškroun na Skuhrově nebo v honitbě MS Luková. Režijní honitba LČR Lanškroun také poskytne honitbu na Skuhrově pro zajištění náročných zkoušek honičů ve dnech 7 - 8. 11. 2009. Značný zájem se také očekává o všestranné zkoušky ohařů, kde lesní práce v honitbě MS České Heřmanice a Sloupnice splní nároky na lesní disciplíny. Polní a vodní práce se kynologové snaží projednat a zajistit v honitbě MS Slatina, Sruby. OMS v Ústí nad Orlicí požádal a následně byl pověřen klubem chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů o zajištění vrcholné klubové akce Memoriálu profesora Jaroslava Svobody. Tato klubová akce ve dnech 5 - 6. 9. 2009 prověří kynology na Orlickoústecku, jestli se dokáži vypořádat s nelehkým úkolem a splní očekávání široké kynologické veřejnosti. Na MJS se kvalifikují plemena hrubosrstých ohařů a maďarských ohařů. Zajištění honiteb ve Správě Párishových lesů, v MS Lukavice, Letohrad a MS Obora Lanškrou garantuje vysokou úroveň a dobré zajištění mezinárodní soutěže. Na všechny uvedené kynologické akce zveme myslivce, kynology, přátelé myslivosti a širokou veřejnost, která chce zhlédnout nelehkou práci kynologů a jejich čtyřnohých kamarádů. Těšíme se na vaši účast a na shledání v krásné přírodě Orlickoústecka.

Fotogalerie

Zpracování dat...