vychází v 5:34 a zapadá v 20:37
vychází v 21:30 a zapadá v 5:56
 

Časopis Myslivost

Český fousek besedoval na akademické půdě

Lovecký pes 4/2009, str. 6  Ing. Pavla ŠILAROVÁ
Setkání, které se konalo 8. 4. 2009 v rámci přednášek pořádaných Studentským mysliveckým spolkem Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze by se dalo nazvat spíše besedou. Klub chovatelů českých fousků pojal tuto akci velkoryse a o jednotlivých tématech v chovu českého fouska přijelo přednášet hned několik zástupců tohoto klubu, zkušení chovatelé, kteří s sebou přivedli své čtyřnohé svěřence a účastníkům byl dán veliký prostor k případným dotazům. A jak jinak představit plemeno, než zdůraznit jeho historický vývoj a poslání, pro které bylo vyšlechtěno. Tohoto úkolu se ujal Ing. Marian Porubský, autor publikace Český fousek, kterou měli možnost přímí předplatitelé časopisu Myslivost získat před dvěmi lety jako speciální přílohu. Ten zde vyzdvihl všestrannost a nebývalou vytrvalost plemene, které vzniklo pečlivým výběrem jedinců schopných denně neúnavně pracovat pro svého pána v těžkých terénních podmínkách a za každého počasí. Zdůraznil, že naše národní plemeno není specialistou pro konkrétní práci, ale právem nazývá českého fouska „desetibojařem našich lesů, polí a vod“.
Vzácným hostem besedy byla Ing. Jana Horová, dcera jedné z nejvýznamnějších osobností v záchraně českého fouska MVDr. Josefa Kuhna. Seznámila přítomné s osudovými body, které ovlivnily chov, vyzdvihla hlavní osobnosti, které se podílely na znovuvzkříšení tohoto plemene. Zavzpomínala také na dětství, kdy byla obklopena českými fousky a na otce, který jim obětoval veškerý volný čas. Dalšího slova se ujal hlavní poradce chovu Ing. Václav Sobolík, který stručně přiblížil zajímavosti z chovu českého fouska a připomenul důležitost skloubení nároků na výkon a na exteriér. Zdůraznil povinnost všestranných zkoušek jako podmínek chovnosti pro všechny psy, jinými slovy všechna štěňata českých fousků v naší republice musí mít otce se všestrannými zkouškami! Obzvláště vyzdvihl přednosti povahy našeho národního plemene, kterými jsou rychlé navázání kontaktu se svým pánem, práce pro něj a především ovladatelnost, pro kterou byl vždy vyhledávaným pomocníkem českých myslivců, členem jejich rodin a hlídačem hájoven. Předseda Klubu chovatelů českých fousků Miloslav Kročák pohovořil o podmínkách, které musí psi splnit, aby získali loveckou upotřebitelnost. Seznámil posluchače s konkrétními zkouškami z výkonu a jejich disciplínami. Dále představil českého fouska jako jedno z nejvhodnějších plemen ohařů pro začátečníky a znovu připomenul jejich výbornou cvičitelnost, ovladatelnost a snahu spolupracovat se svým pánem. V závěru besedy měli účastníci možnost vidět tři reprezentativní zástupce plemene. Prvním byl Gaston z Těšínovských buků Václava Zvánovce. Tento mladý pes je využíván v Honebním společenstvu Velké Přílepy. Další dva psi, kteří zde byli představeni jsou opravdovou chloubou nejen svého plemene, ale také České republiky. Jsou to Borek z Duškova Dvora Ing. Jany Pitrové a Dar z Huťské osady Dany Brzkovské. Tato jména nejsou rozhodně cizí každému, kdo jen trochu sleduje výstavní okénka naší přílohy Lovecký pes. Oba totiž sklízejí ocenění na různých výstavách u nás doma i v zahraničí, kde se pravidelně umisťují na stupních vítězů jak v rámci svého plemene, tak i v rámci sedmé FCI skupiny - ohaři a mnohdy dokonce také mezi ostatními skupinami FCI! Navíc Borek z Duškova Dvora má vynikající výsledky na zkouškách z výkonu, druhý zmíněný je zatím ve výcviku. Klub chovatelů českých fousků výborně připravil tuto prezentaci, čímž bezesporu pomáhá znovu prosadit naše národní plemeno do popředí mezi plemena moderní.

Fotogalerie

Zpracování dat...