vychází v 5:08 a zapadá v 21:03
vychází v 1:19 a zapadá v 16:02
 

Časopis Myslivost

Lovečtí psi ověřovali vlohy ve Volduchách

Lovecký pes 4/2009, str. 14  Pavel MOULIS
Lovecký pes neodmyslitelně patří k výkonu práva myslivosti a jeho připravenost pro využití v praxi je nejen nutností, ale i častým zájmem samotných chovatelů nejvěrnějších čtyřnohých přátel člověka. Proto si někteří z nich dali dostaveníčko ve Volduchách na Rokycansku, kde se konaly jarní zkoušky či zkoušky vloh, jak se těmto zkouškám velice často říká. Tyto zkoušky jsou potřebné především z chovatelského hlediska, neboť na nich pes nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které nejsou dosud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Navíc jsou důležité i z hlediska kontroly dědičnosti a některé kynologické kluby mají účast na těchto zkouškách i podmínkou uznání chovnosti. Proto je žádoucí, aby se těchto zkoušek zúčastnilo co nejvíce psů, i když to nejsou zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Každopádně si pejsek či fenka vyzkouší atmosféru zkoušek, stejně tak jako vůdce.
Přátelská atmosféra, která hned od rána za krásného jarního počasí panovala v sobotu 2. května ve Volduchách, přivítala dvacet psů nejrůznějších plemen. Slavnostní nástup, troubení Přátel z Rokycan, úvodní slovo organizátorů a nezbytná veterinární prohlídka psů a odchod do honitby, takový byl scénář jedné z prvních kynologických akcí na Rokycansku. V honitbě Mysliveckého sdružení Volduchy a Honebního společenstva Bušovice zkušení rozhodčí (Fuchs, Kalaš, Pšenička, Řežba, Sandtner a Vaněk) posuzovali především vrozené vlastnosti psů - nos, hledání či slídění, zájem o stopu zvěře, chování po výstřelu i poslušnost. Záleželo pochopitelně i na tom, do jaké skupiny byl lovecký pes zařazen, což v praxi znamená, že jiné nároky na práci jsou kladeny na ohaře a jiné na slídiče či teriéry. Kromě plnění disciplín byly udělovány i cenné rady rozhodčích - zkušených kynologů pro práci vůdce a předávání vlastních poznatků z výcviku, což uvítali především méně zkušení vůdci, kteří vedli čtyřnohé pomocníky poprvé. Je potěšitelné, že jarní zkoušky opět dokázaly, že zájem o loveckou kynologii neutichá, což ocenil především hlavní rozhodčí, nestárnoucí a stále svěží Jan Kozlík z Mirošova. Jarní zkoušky se tradičně, až na malé výjimky, konají v honitbách kolem Oseka a Volduch, které jsou pro tento druh zkoušek vhodné, navíc obě honitby mají k mysliveckým akcím velice blízko. Nejenže se zde koná řada mysliveckých a kynologických akcí, ale obě seskupení se snaží o zkrášlování okolní krajiny výsadbou zeleně. Kladně je i hodnocena spolupráce s rokycanskými ochránci přírody a sokolníky, přičemž se zde konají akce propagující tento zvláštní způsob lovu. Ani tento rok nebude výjimkou, neboť se zde budou konat obdobně zaměřené akce přitahující nejen odborníky, ale i nejširší veřejnost. Zkoušky vloh konané ve Volduchách splnily tedy své očekávání. Většina psů obstála a ti, kteří tentokráte neobstáli, jsou cennější o rady, kterými zkušení rozhodčí rozhodně nešetřili, což je jen dobře. Okresní myslivecký spolek, jenž byl pořadatelem této akce, může být spokojen, neboť kromě kamarádské atmosféry, která panovala na jarních zkouškách ve Volduchách, získala lovecká kynologie z řad veřejnosti další příznivce, což je jistě pro myslivost pozitivním signálem. Vždyť i toto je myslivost, která je velice často spojována s negativními jevy ve společnosti. Je třeba si však uvědomit, že každé pochybení jednotlivce je spojováno s myslivostí jako celkem, a to není adekvátní situaci, která dnes v myslivosti panuje. V každé skupině lidí se vyskytují lidé dobří a méně dobří, kteří svým chováním dělají ostudu průměrné většině. Proto máte-li šanci ovlivňovat chování jednotlivých myslivců ku prospěchu celé společnosti, zcela jistě se o to alespoň pokuste. Skutečnou tečkou za uplynulým dnem v překrásné honitbě bylo vyhlášení výsledků zkoušek a kvalitně připravené občerstvení v místní hospůdce, která i zde dává tušit, že ji provozují lidé s citem a ochotou udělat něco navíc. Okresní myslivecký spolek Rokycany pořádá řadu dalších kynologických akcí. Jejich výčet najdete v přiložené tabulce: Druh zkoušek Datum zkoušek Norování 23. května Barvářské zkoušky honičů 13. června Lesní zkoušky 8. srpna Barvářské zkoušky 9. srpna Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen 5. září Speciální zkoušky z vodní práce 19. září Všestranné zkoušky malých plemen 26. - 27. září Barvářské zkoušky honičů 3. října 3. října Mezi další zajímavé akce bude patřit: Zlatá srnčí trofej - zámek Březina 16. května Výstava psů 30. května

Fotogalerie

Zpracování dat...