vychází v 5:08 a zapadá v 21:03
vychází v 1:19 a zapadá v 16:02
 

Časopis Myslivost

XV. VALNÁ HROMADA ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE

Lovecký pes 4/2009, str. 13  Vladimíra TICHÁ
V pořadí patnáctá valná hromada Českomoravské kynologické unie se konala 18. dubna 2009 a byla nad očekávání klidnou a příjemnou záležitostí. Ti, kdo valné hromady ČMKU v minulosti zažili, vědí, že často byly místem někdy až nepříjemných sporů, že některé končily v pozdních večerních hodinách, a že přítomní delegáti citovali film Knoflíková válka a říkali: „Kdyby sem to byl věděl, tak by sem sem byl nechodil“. Tentokrát to tedy bylo trochu jiné. Důvodů může být celá řada. Nejednalo se o valnou hromadu volební, na emoce uklidňujícím způsobem působilo kulturní prostředí TOP HOTEL Praha a nejdůležitějším důvodem je asi skutečnost, že se v kynologii jako celku situace v rámci možností uklidnila. Trochu jiné to ale může být v jednotlivých chovatelských klubech. XV. valná hromada ČMKU samozřejmě vyslechla všechny standardní správy, tedy správu předsedy ČMKU, správu ekonomickou a správu předsedy Dozorčí rady. Vyplynulo z nich několik důležitých informací. Z hlediska ekonomického na tom není ČMKU zatím nijak špatně. Všechny úkoly, které předsednictvu dala předcházející valná hromada, byly splněny. ČMKU má nový Výstavní řád, nový Řád pro jmenování rozhodčích a postupně si znovu získala kontakty v médiích, které poslední předsednictvo trochu zanedbalo. ČMKU výborně spolupracuje s celou řadou organizací, např. s Komorou veterinárních lékařů, a to poskytuje slušný manipulační prostor v různých problematických záležitostech jako je snaha tvorby zákona o chovu psů nebo návrhy některých vyhlášek týkajících se chovu psů.
XV. valná hromada ČMKU rozhodovala o - pro některá plemena a jejich majitele a chovatele, důležitých záležitostech. Do této kategorie například patří rozdělování některých plemen psů do výstavních tříd podle barvy srsti. Takové členění je z hlediska vystavovatelů a majitelů psů zajímavé, protože větší počet tříd v praxi znamená větší možnost získání čekatelství šampionátu. Může být zajímavé i z hlediska plemene jako celku, protože může být podporou pro určité zbarvení. V řadě případů je dělení podle barev dáno předpisy FCI. Např. angličtí kokršpanělé jsou na výstavách děleni mimo jiné i na černé a černé s pálením, ostatní jednobarevné a vícebarevné. U celé řady plemen naopak FCI členění podle barev nezná, ale chovatelské kluby o ně z různých důvodů stojí. Dobrým příkladem je plemeno český fousek, které FCI podle barvy srsti nedělí, ale na našich výstavách kromě výstav mezinárodních měl český fousek třídy hnědáků a běloušů. Podobná situace je u celé řady dalších plemen. Pravdou je, že podobné členění může být účelové (chceme získat více titulů) a pro dané plemeno nemá příliš velký význam a že zmatky, které okolo toho vznikají, jsou velmi nepříjemné. U jiných plemen je naopak dělení opodstatněné. Proto valná hromada přijala usnesení, které říká že: "Na všech typech výstav mimo výstav klubových a speciálních bude nadále rozdělení plemen do tříd podle barvy odpovídat předpisům FCI. Na klubových a speciálních výstavách platí rozdělení používané do data X. valné hromady ČMKU, tedy do 18. 4. 2009. Uvedené usnesení dává prostor pro práci klubů a je jen na nich, jak ho využijí. Velmi důležitým bodem jednání byla otázka sjednocení zkratky plemenné knihy. Ta se uvádí před číslem zápisu daného jedince a v rámci ČMKU se používají zkratky dvě - ČMKU a Člp. Český kynologický svaz podal návrh, aby nadále byla používána pouze zkratka ČMKU. V praxi by to znamenalo, že z našich průkazů původu vymizí Člp. Zajímavá je určitě skutečnost, že FCI proti dvěma u nás používaným zkratkám nic nemá a že rodokmeny s Člp naprosto uznává, vystavuje na ně šampionáty a že je stejně tak uznávají všechny členské státy FCI. Asi není třeba připomínat, že Člp se používá u loveckých plemen, že se jedná o značku tradiční, kterou známe od roku 1924 a že je to zkratka označení Český lovecký pes. Hlasování bylo velkou zkouškou tolerance. Zástupcům společenských a pracovních (služebních) plemen v podstatě o nic nešlo. O to příjemnější byl výsledek. 191 delegátů valné hromady bylo proti návrhu a pouhých 38 delegátů hlasovalo pro sjednocení zkratky. Poněkud zvláštní bylo zjištění, že pro byli zástupci klubu chovatelů foxteriérů. Otázkou je, zda přednášeli stanovisko členů klubu nebo pouze stanovisko své. Podstatné je, že zvítězila úcta k tradicím a že nadále budeme mít v průkazech původu našich psů Člp. Valná hromada se zabývala celou řadou dalších věcí. Zamítla např. možnost účasti háravých fen na výstavách nebo povolení vstupu kastrovaných psů a fen do třídy čestné a veteránů. Zabývala se i možností zakládání dalších klubů u plemen, kde již jeden chovatelský klub existuje. Uložila pořadatelům výstav zajistit čitelnost výstavních posudků. Doporučila počty psů posouzených jedním rozhodčím v jeden den a to tak, že při posuzování jednoho plemene měl být v souladu s Výstavním řádem FCI omezeno na 70 - 80 psů. Při posuzování více plemen asi na 60 - 70 psů. Tradičně bohatá, ale i dost nesourodá, byla diskuze. Jsou věci, které se týkají všech plemen a tedy i všech organizací a chovatelských klubů a jsou věci, které trápí jen malou skupinu lidí. Do této kategorie např. patří problémy chrtích dostihů nebo snaha řešit prostřednictvím valné hromady vnitřní problémy určitého chovatelského klubu. Většina kolegů se zájmem vyslechne, co ostatní trápí, ale vyřešit problém hlasováním nejvyššího orgánu ČMKU často nejde. Např. věci související s činností určitého klubu si musí jeho členové vyřešit sami. Příspěvky zaznívající v diskuzi velmi často korespondovali s částí zprávy předsedy ČMKU MVDr. Luboše Širokého, který označil za smutnou skutečnost, že se jak odborné komise, tak P ČMKU velmi často musejí zabývat problémy, které vyplývají ze špatných mezilidských vztahů a že těmi, kteří si nejvíce stěžují na naše kynologické předpisy bývají ti, kdo se je snaží různými způsoby obcházet.

Fotogalerie

Zpracování dat...