vychází v 5:34 a zapadá v 20:37
vychází v 21:30 a zapadá v 5:56
 

Časopis Myslivost

Barvářské zkoušky honičů - MS Blaník Hroby

Lovecký pes 5/2009, str. 5  Jan KALAFUT ml.
V sobotu 27. 6. 2009 se sešli příznivci myslivecké kynologie na druhém ročníku barvářských zkoušek honičů pořádaných v okrese Tábor. I přes nepříznivou předpověď počasí se nad námi nebe slitovalo, a tak celé zkoušky proběhly pod modrou oblohou bez jediné kapky deště. Při zahájení, které se konalo na louce před lesním komplexem, kde později zkoušky probíhaly, jsme počkali na pozdě příchozí, a pak chvilku před půl devátou zaznělo malebnou krajinou nedaleko obce Lažany u Chýnova několik lesnic trubačů OMS Tábor, kteří mimo jiné výborně reprezentují OMS na národní půdě, a zkoušky BZH r. 2009 tak mohly začít.
Všichni přítomní byli přivítáni prostorově výrazným, a tudíž i nepřehlédnutelným ředitelem zkoušek Pavlem Konvalinou, jenž později předal slovo vrchnímu rozhodčímu a současně nestorovi kynologie malých plemen na Táborsku panu Hruškovi, který představil sbor rozhodčích ve složení MVDr. Šonka, pan Koblasa - posuzovali disciplíny odložení a vodění, a Ing. Houska, Bc. Dvořák - posuzovali práci na nepobarvené stopě a chování u kusu. Ke zkouškám bylo přihlášeno 12 psů malých plemen a všech 12 vůdců (mezi nimi i tři vůdkyně) se na zahájení dostavili. Mezi přihlášenými byli zastoupeni jak plemena slídičů, tak i teriérů a jezevčíků. Po veterinární prohlídce proběhlo rozlosování do dvou skupin a zvuky lesnic pak celé slavnostní zahájení ukončily. Krátce po deváté hodině začali vůdci první skupiny se svými psy plnit disciplíny vodění a odložení, druhá skupina se přesunula na stanoviště k uměle založeným šlapaným stopám. V první skupině byl na volno veden mladý pes WSS Eis od Radechovky, stejně tak byl i úspěšně odložen. Při odložení nečekaně zaváhal jinak výborně připravený mladý pejsek NK Afron od Čtyrrohovice, který se tím připravil o splnění zkoušek. Ostatní z první skupiny zvládli disciplíny snad podle očekávání jejich vůdců. V druhé skupině na stopách úspěšně dokončili všichni. Výbornou práci jako vodič zde předvedla hned na první stopě fenka dlouhosrstého jezevčíka Bessy od Pintovského lesa, pro kterou byly tyto zkoušky (vzhledem k jejímu vůdci a zároveň majiteli Zdeňku Hronovi ml.) spíše rutinní záležitostí, a potvrdila tak roli favorita zkoušek. Kolem dvanácté hodiny se skupiny na stanovištích vystřídaly a již zmíněná fenka z druhé skupiny úspěšně absolvovala na volno i vodění a následně odložení a bez sebemenší chyby tak nastavila hodně vysokou laťku. Na stopách pak předvedl z první skupiny bezchybnou práci jako vodič mladý border teriér Donn Lovecké srdce, který pak při disciplíně chování u kusu i hlásil a dostal tak prémiové body navíc, čímž si zajistil skvělé umístění. Teriéři i jezevčíci zde tak ukázali své kvality při dosledech spárkaté zvěře, a tak už "jen" zbývalo (shodou okolností na posledních třech stopách) prověřit kvalitu v našich podmínkách jinak univerzálních loveckých španělů. Nervozita spolu se stárnoucí stopou rostla, ale už od rána jsem při otázce kolegů, jestli ho pustím, měl jasno. Na desáté stopě byl tedy pánům rozhodčím představen jako hlásič WSS Eis od Radechovky. Po osmi minutách práce na řemeni byl na pokyn rozhodčího vypuštěn z lože zvěře a v lese nastalo hrobové ticho. Několik párů očí sledovalo práci psa, než jim zmizel z dohledu. Když se pak po dalších dvou minutách ozval jeho hlas od střeleného kusu, bylo jasné, že jako hlásič svůj úkol i splnil. Nervozita spadla a jako jeho majitel i vůdce se musím přiznat, že cestou od lože ke kusu jsem za stálého hlášení měl slzy (nejen) na krajíčku. Tento, pro mě nezapomenutelný, okamžik bych přál zažít všem kynologům. U kusu jsem ho pak jako vždy pochválil větou: "Ty jsi borec, v.!" Na poslední stopě byl jako vodič nejvyššími známkami hodnocen i mladý NK Afron od Čtyrrohovice, který u kusu hlásil. Splnil tak loveckou upotřebitelnost při dosledech spárkaté zvěře. Díky důsledné a jistě i časově náročné přípravě tak vůdci předvedli oku diváka, kolegy i rozhodčího výborné práce svých psů. Po celou dobu zkoušek byl v lese při plnění disciplín zajištěn neustálý přísun občerstvení, takže hrdlo diváka, vůdce, natož pak váženého rozhodčího nikdy nemohlo zůstat suché a žaludek prázdný. Zde bych rád pochválil 100% nasazení myslivecké omladiny na zapůjčené čtyřkolce, kdy při sebemenším náznaku ihned vyrazili a nedostatkový sortiment doplnili. V přátelské atmosféře pokračovalo i čekání na vyhodnocení výsledků. Když pak v Lažanech kostelní zvon odbil 18 hodin, bylo po slavnostním odtroubení provedeno vyhodnocení zkoušek. Pět psů absolvovalo zkoušky v první ceně, dva psi ve druhé a čtyři pejsci ve třetí. Jeden pes splnil podmínky lovecké upotřebitelnosti. V klubovně místních myslivců všichni zážitky z celého dne probrali ještě jednou u výborného guláše a oroseného půllitru. Při nástupu nás zaujal svou postavou dobře živený hladkosrstý foxteriér, jehož majitel a řezník v jedné osobě nám později všem dal ochutnat něco ze své kuchyně. Být tak řeznickým psem.! Chtěl bych touto cestou jménem všech vůdců poděkovat OMS Tábor a sboru delegovaných rozhodčích, pořadatelskému MS Blaník Hroby a především panu Konvalinovi a celé jeho rodině, za důkladnou přípravu a bezchybný průběh celých zkoušek. Dále děkuji všem přespolním, co se na přípravě, organizaci a průběhu zkoušek jakýmkoli způsobem podíleli, a všem sponzorům za pěkné ceny. Jménem svým pak děkuji všem vůdcům, se kterými jsme si při výcviku vzájemně pomáhali. A naposled snad jménem všech myslivců a kynologů děkuji všem našim životním partnerům, partnerkám a rodinám za zlatou trpělivost a pevné nervy s námi myslivci a pejskaři. Barvářské zkoušky honičů dávají dobré předpoklady jejich úspěšným absolventům při obtížných dosledech poraněné černé zvěře v myslivecké praxi. Vzhledem k tomu, že v okrese Tábor se odstřel černé zvěře pohybuje asi kolem 1500 kusů ročně, jsou u nás tito psi nepostradatelnými pomocníky, a proto doufám, že i příštím rokem se opět u Lažan nedaleko Chýnova těsně před půl devátou ozve majestátný zvuk několika lesnic. Výsledky BZH Celkové umístění Jméno psa Plemeno/ pohlaví Majitel Počet bodů Cena 1. Eis od Radechovky WSS/pes Jan Kalafut 289 I. cena 2. Donn Lovecké srdce BRT/pes M. Kulhánek 247 I. cena 3. Bessy od Pintovského lesa Jdl/ fena Zdeněk Hron 244 I. cena 4. Vanilka od Hagarda Orla Jhl/fena Martin Máca 220 I. cena 5. Hessy od Kášovky JGT/fena Luděk Kratochvíl 206 I. cena 6. Endy z Náklona BRT/pes Roman Kaňka 186 II. cena 7. Wera Star Franke FXD/fena Iva Duspivová 159 II. cena 8. Dona z Kočinské Hory JGT/fena Pavel Samec 197 III. cena 9. Quin z Borotínských lesů FXH/pes Karel Pulkráb 155 III. cena 10. Valdík z Plešného jezera BRT/pes Jitka Břicháčková 105 III. cena 11. Hubert Dianin kámen ASS/pes Karel Sejk 105 III. cena Afron od Čtyrrohovice NK/pes Květa Korandová lov. upotřebitelnost

Fotogalerie

Zpracování dat...