vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

48. ročník „Mistrovství Šumavy“ – Soutěž Antonína Pražáka

6  Pavel ŠABLATURA
Krásné sobotní ráno 3. října 2009 přivítalo ve Velkém Ratmírově u Jindřichova Hradce všechny účastníky 48. ročníku „Mistrovství Šumavy ohařů“ – soutěže Antonína Pražáka, se zadáním titulu CACT a res. CACT. Tato krajská kynologická soutěž vznikla v roce 1960, tehdy ještě za krajského výboru Československé myslivecké jednoty v Č. Budějovicích. Od té doby proběhlo již 48 ročníků této soutěže, které se mohou zúčastnit psi, kteří v příslušném roce složili zkoušku lovecké upotřebitelnosti na PZ – jedná se tedy o soutěž mladých ohařů.
Tato soutěž zahrnuje všechny disciplíny podzimních zkoušek, dále se podle VZ posuzuje práce na vodě – nahánění a dohledávka kachny v rákosí, dohledávka kachny v rákosí, ochota na hluboké vodě a přinášení kachny z hluboké vody. Podle LZ se posuzuje přinášení lišky přes překážku a přinášení vlečené lišky na dálku. Pořadateli jsou okresní myslivecké spolky jihočeského kraje a okresu Pelhřimov, který v minulosti, až do roku 2003, pod kraj Jižní Čechy patřil. A tak vždy po osmi letech se koloběh pořádání této soutěže, Mistrovství Šumavy ohařů, vrací zpět.
Nad 48. ročníkem Mistrovství Šumavy převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, který se osobně této soutěže zúčastnil. Mezi čestnými hosty byli dále starosta Jindřichova Hradce Ing. Karel Matoušek a místostarosta Ing. Pavel Vejvar, dále starosta obce Velký Ratmírov Josef Radosta. Soutěž byla zahájena dětským trubačským sborem OMS Tábor. Ředitel soutěže, jednatel OMS Jindřichův Hradec Pavel Průša, přivítal pak všechny zúčastněné a seznámil je s organizací celé soutěže. V průběhu zahájení byla, u příležitosti 80 narozenin, oceněna celoživotní práce pro myslivost a loveckou kynologii pánů Vlastimila Nováka a Karla Kubáta. Oba z rukou hejtmana kraje Mgr. Zimola a starosty Jindř. Hradce Ing. Matouška převzali dárkové koše. Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola pak všechny pozdravil a popřál vůdcům a jejich čtyřnohým společníkům hodně úspěchů.      
Jedenáctičlenný sbor rozhodčích pod vedením Josefa Dědoucha, který po zahájení převzal další řízení soutěže. Po vylosování byla společná disciplína „ohrádka s liškou“ a poté se všichni rozešli do honiteb mysliveckých sdružení „Barbora“ Děbolín, „Háj“ Jindřichův Hradec, „Stráně“ Ratiboř a Lesů Český Rudolec a.s. – bažantnice Radouňka. Po ohrádce proběhla porada předsedů, tajemníků a kynologických referentů k upřesnění zkoušek v rámci Jihočeského kraje a Pelhřimovska. Po skončení porady se taktéž rozjeli do honiteb, aby povzbudili své příznivce. Dle mého soudu, se zahájení a zkoušek zúčastnila asi 200členná korona příznivců kynologie z celého jihočeského regionu a Pelhřimovska.
Po celou dobu soutěže se starali o občerstvení v restauraci u pana Picky a v kulturním domě ve Velkém Ratmírově. Taktéž bylo zajištěno občerstvení u rybníka „Matenský“, které zajišťoval pan Elmer z „Penzionu na Dobré časy“
Po skončení posuzování v honitbách pak skupina rozhodčích dávala dohromady dosažené body a výsledky. A tak krátce před 21. hodinou mohl ředitel soutěže Pavel Průša a vrchní rozhodčí Josef Dědouch vyhlásit výsledky.
Vítězem 48. ročníku „Mistrovství Šumavy ohařů“ – Soutěže Antonína Pražáka se stalo družstvo Okresního mysliveckého spolku STRAKONICE ve složení KO, Chytra od Blatského rybníka, vůdce Daniel Kovařík a KO, Draco Jasénky, vůdce Václav Maňhal. Celkem získali 749 bodů ze 760 možných. Minimálně na rok tak převzali POTOVNÍ POHÁR.
Druhé místo se ztrátou 3 bodů obsadilo družstvo OMS PELHŘIMOV, ve složení KO, Akina z Vrábče, vůdce Zbyněk Melmuka a KO, Ir z Haškovy Lipnice, vůdce Josef Musil
Třetím v pořadí bylo se ziskem 742 bodů družstvo OMS ČESKÉ BUDĚJOVICE, které reprezentovali ČF, Ajax z Vobícek, vůdce Luděk Fanta a KO, Gora z Čimelických strání, vůdce František Šubrt.
 
V jednotlivcích dosáhli 377 bodů z 380 možných hned dva soutěžící. Vítězem se podle ZŘ stal (mladší) Daniel Kovařík, Strakonice, se svou fenkou KO – Chytra od Blatského rybníka, získali i ocenění CACT. Druhé místo tak zbylo na fenku KO Akina z Vrábče s vůdcem Zdeňkem Melmukou, OMS Pelhřimov – ocenění res. CACT. Třetím v pořadí byl reprezentant okresu Č. Budějovice Luděk Fanta s ČF Ajax z Vobícek – 373 bodů a titul CACT.
Na ohrádce byl vyhodnocen jako nejlepší pes ČF Ajax z Vobícek, vůdce Luděk Fanta.
Nejlepší voda – byl vyhodnocen pes Ben DO vůdce Lubomír Šolc.
Na poli byl vyhodnocen jako nejlepší pes KO Gora z Čimelických strání vůdce František Šubrt.
Všichni vedoucí psů obdrželi od pořadatelů, díky velkému počtu dárců a sponzorů, velmi hodnotné ceny. Za všechny vůdce i účastníky pak na závěr poděkoval organizátorům i rozhodčím předseda kynologické komise OMS Strakonice, který zároveň jako pořadatel dalšího – již 49. ročníku „Mistrovství Šumavy ohařů“ - pozval všechny k účasti na „Šumaváku“ ve Strakonicích, kde budou domácí obhajovat letošní vítězství.
Samotný závěr proběhl jako zahájení – dětský trubačský sbor na lesnice z OMS Tábor zatroubil působivé a překrásné Dykovo „Halali“.
Co dodat – poděkování?? – Komu? NO PŘECE VŠEM, VŠEM, KTEŘÍ SOUTĚŽ ZAJIŠTOVALI I  TĚM, KTEŘÍ SE JÍ ZÚČASTNILI.
 
Zpracování dat...