vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Speciální zkoušky z vodní práce v okrese Svitavy

8  JUDr. Bohumil HOTAŘ
V našem okrese se v mnoha honitbách stal lov kachen příjemným zpestřením myslivecké činnosti. Jejich lov bez využití dobře připravených loveckých psů je velmi problematický. Proto náš okresní myslivecký spolek pravidelně organizuje speciální zkoušky z vodní práce, abychom zajistili dostatečný počet lovecky upotřebitelných psů pro výkon práva myslivosti v této oblasti.
Stejně jako v předcházejícím roce okresní myslivecký spolek ve Svitavách pověřil členy mysliveckého sdružení Nova ve Stašově organizací těchto speciálních zkoušek z  vodní práce, které se konaly v sobotu dne 15. srpna 2009. Za krásného letního rána přivítal jménem pořadatelů početnou koronu, delegované rozhodčí a 12 soutěžících vůdců se svými psy MVDr. Jiří Teplý. Ve startovní listině bylo zastoupeno celkem 7 plemen psů, z toho 4 němečtí ohaři krátkosrstí, 2 pointři, 2 čeští fousci, 1 německý křepelák, 1 výmarský ohař krátkosrstý,
1 velký münsterlandský ohař a 1 maďarský ohař krátkostrstý. Po zahájení zkoušek seznámil vrchní rozhodčí pan Miroslav Matějka všechny vůdce a tradičně početnou koronu příznivců myslivecké kynologie s organizací a s rozložením zkoušených disciplín. Disciplíny podle zkušebního řádu pro ohaře posuzovali zkušení rozhodčí pan Miloš Loskot a Mgr. Pavel Tupec, kteří hodnotili práci na hluboké vodě a JUDr. Bohumil Hotař s Josefem Zavřelem, kteří hodnotili práci v rákosí. 
Zkušení organizátoři připravili letošní zkoušky stejně jako v minulosti s velkou pečlivostí tak, aby mohlo dojít k objektivnímu posouzení práce zkoušených psů. Disciplíny, při kterých se zkouší práce v rákosí, byly sice umístěny v méně obtížném terénu, přesto však byly vybrány tak, aby mohli zkoušení psi prokázat připravenost pro mysliveckou praxi.
V letošním roce nebyly k vidění u většiny psů takové výkony, na které jsme byli v minulosti zvyklí. Přesto psi až na výjimky předvedli spolehlivé výkony. Rozhodčí měli při své práci dostatek příležitostí posoudit a spravedlivě ocenit schopnosti psů pro  praxi.                   
Z dvanácti startujících se umístilo v některé z cen 10 psů. Tři psi ukončili zkoušky v  I. ceně a sedm psů skončilo ve II. ceně. Dva psi neobstáli - jeden pes neobstál v disciplíně ochota k práci v hluboké vodě a 1 pes v disciplíně dohledávka kachny v rákosí.
Celkovým vítězem se stala fena maďarského ohaře krátkosrstého Cuba z Tišnovských revírů, I. cena s počtem bodů 98, vedená panem Milanem Hlaváčem z Jaroměřic u Jevíčka. Jako druhá se umístila fena německého krátkosrstého ohaře Vendy z Ustína, vedená panem Markem Najmanem ze Svitav, která získala 93 bodů. Třetí v pořadí skončila rovněž fena německého krátkosrstého ohaře Aura z Bysterského revíru s vůdcem Janem Půžou z Jedlové u Poličky, s počtem 86 bodů.
Pořadatelé ocenili pěknými věcnými cenami všechny úspěšné účastníky. Na konec za mysliveckou radu OMS ve Svitavách ocenil její předseda Miroslav Matějka dlouholeté úsilí všech členů mysliveckého sdružení Nova ve Stašově při pořádání kynologických akcí.
 
Zpracování dat...