vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Zdařilá akce

4  Jaroslav HOLOUBEK
Moravskoslezský klub chovatelů jagdteriérů ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Mohyla míru Prace, uspořádal v sobotu 16. května 2009 zkoušky vloh malých loveckých psů (jmenovitě plemene německý lovecký teriér, kratším jménem jagdteriér) pod záštitou Okresního mysliveckého spolku Brno-venkov. Na zkoušky se přihlásilo čtyřicet pět jedinců, na slavnostním zahájení jich však nastoupilo jen třicet čtyři.
Zahájení proběhlo na chatě mysliveckého sdružení za účasti zástupců klubu jagdteriérů, okresního mysliveckého spolku, členů mysliveckého sdružení, zástupce obce Práce - starosty pana Brzobohatého a také příznivců myslivecké kynologie.
Celá kynologická akce proběhla pod odborným dohledem rozhodčích a za jejich nestranné posuzování jim patří vřelý dík. Zazvěření revíru je na vysoké úrovni a na zkouškách měli účastníci možnost se potkat s výbornými stavy drobné zvěře, což je v dnešní době vidět jen málokde. Tato skutečnost také svědčí o tom, že členové sdružení se maximálně věnují chovu drobné zvěře s veškerou potřebnou péčí a starostlivostí.
Po zahájení byli účastníci vylosováni do pěti zkušebních skupin, které se pak pod dohledem jednotlivých vedoucích odebrali do honitby v Praci, Jiříkovicích a jedna skupina byla zkoušena v sousední honitbě Blažovice.
Nejlepších výsledků dosáhli tři jedinci, a to se stejným počtem 188 bodů v I. ceně. Proto vlastní pořadí bylo stanoveno na základě předpisu zkušebního řádu podle věku jedince dosaženého v den zkoušek.
Na prvním místě se umístila fena VINIE z Holubické stráně, majitel i vůdce Roman Martínek z Prace.
Jako druhý byl vyhodnocený pes VERO Aluminium, majitel a vůdce Tomáš Vrbica.
Na třetím místě se stejným počtem bodů zkoušky ukončil pes NEZMAR od Reka, majitel a vůdce Miroslav Michlovský.
Zkoušky úspěšně absolvovalo 31 psů, z toho v I. ceně 17, ve II. ceně 10 a ve III. ceně 4. Tři psi tyto zkoušky nedokončili.
S ohledem na přihlášené počty psů se zkoušky vloh konaly jako zkoušky zdvojené. Na jedněch byl jako hlavní rozhodčí Jaroslav Holoubek a rozhodčí Jaroslav Pondělek, Petr Eichler, Tomáš Burget, Ing. Libor Ostrýž, Josef Matulka a Zdeněk Havrlant. Pro druhé zkoušky byl hlavním rozhodčím jmenován František Kachlík a rozhodčí Jiří Svátek, Zdeněk Kvapil, Bohumil Grepl a Jan Kočí.
Všem ještě jednou děkuji za objektivní posuzování.
Je mojí povinností poděkovat členům MS Mohyla míru za přípravu a zabezpečení těchto zkoušek, včetně výběru vhodných lokalit ke zkoušení stanovených disciplín. Poděkování patří i sousední honitbě Blažovice, která ochotně zapůjčila pro tyto zkoušky vloh část svého revíru.
Pratečtí a jiříkovští myslivci ve své honitbě pořádají více kynologických akcí a mají svoje dlouholeté zkušenosti, které dovedou využít pro přípravu hladkého průběhu těchto zkoušek případně memoriálů. Dále mají ve svých řadách hodně příznivců myslivecké kynologie a také řadu chovatelů loveckých psů, což je určitou výjimkou v porovnání s ostatními sdruženími.
Do další práce v myslivecké kynologii přeji všem prateckým a jiříkovským členům pevné zdraví a hodně elánu pro tuto náročnou činnost.
Zpracování dat...