vychází v 5:35 a zapadá v 20:35
vychází v 21:54 a zapadá v 7:07
 

Časopis Myslivost

13. ročník Memoriálu MUDr. Alexandra Mézsarosa 27. – 28.8. 2011

11  Mgr. Richard IVANČO
Memoriál MUDr. Alexandra Mézsárosa (MAM) je vrcholovým podujatím maďarských stavačov na Slovensku s medzinárodnou účasťou o titul „Víťaz MAM 2011“ - „Klubový víťaz 2011“ a zadávaním titulov na čakateľstvo pracovných šampiónov CACIT, Res. CACIT, CACT a Res. CACT. Predmetom memoriálu podľa štatútu je: 1. Práca stavača v poli, 2. Práca stavača vo vode, 3. Prinášanie škodlivej zveri (líšky) cez prekážku
MUDr. Alexander Mézsáros (5. 7. 1930 - 18. 3. 1997) bol zakladajúcim členom Klubu chovateľov maďarských stavačov Slovenska v roku 1973. Stal sa hlavným poradcom chovu a od roku 1978 bol 18 rokov predsedom klubu. Bol známy doma i v zahraničí ako expert na plemená maďarských stavačov. Pravidelne sa zúčastňoval výstav a skúšok ako skúšobný komisár na výstavách napr. v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku dokonca aj v USA. Chovu maďarských stavačov sa venoval od roku 1970, z jeho chovnej stanice „Orozska“ sa dostalo mnoho psíkov aj do zahraničia ako do Maďarska, Holandska, Rakúska, Nemecka atď. Za jeho neúnavnú prácu v poľovníctve a v oblasti poľovníckej kynológie dostal počas svojho života mnoho významných ocenení, ale azda najvýznamnejším ocenením sa mu dostalo po jeho smrti a to zorganizovaním 1. Ročníka Memoriálu maďarských stavačov, ktorý sa usporiadal na počesť jeho celoživotnej práci venovanej práve tak krásnemu poľovnému plemenu stavačov ako bez pochyby maďarský stavač je a tento ročník začal krásnu tradíciu v jeho ďalšom organizovaní.
Poľovnícke združenie v Alekšinciach malo tú česť v posledný augustový víkend organizovať už XIII. ročník MAM. Tohtoročného memoriálu sa zúčastnilo 16 psíkov so svojimi vodičmi zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky a Nemecka. Súťažiaci zavítali do našej malebnej obce už v piatok podvečer sa zišli v priestoroch novo zrekonštruovaného kultúrneho domu na oficiálne privítanie a vylosovanie si štartovných čísel pod ktorými budú súťažiť po oba dni. Po oficiálnom privítaní zo strany Klubu chovateľov maďarských stavačov a to konkrétne predsedom pánom Františkom Vargom boli účastníci privítaní aj zo strany nášho Poľovného združenia a to poľovným hospodárom Mgr. Richardom Ivančom. Následne boli privítaní menším kultúrnym programom zo strany našich dôchodcov a ich speváckeho zoskupenia, ktoré zaspievalo zopár našich krásnych ľudových piesní na počesť oficiálneho privítania účastníkov memoriálu. Po oficiálnej časti prišlo k samotnému losovaniu súťažiacich, ktorí pri výbere svojho čísla v skratke predstavili seba a hlavne svojho štvornohého zverenca aby mal každý obraz odkiaľ nám prišli súťažiaci a čo všetko už majú za sebou. Po ukončení losovania bolo pre súťažiacich a všetkých prítomných pripravené pečené prasiatko ako pozornosť zo strany domáceho Poľovného združenia a po dlhej ceste všetkých zúčastnených padlo viac ako vhod.
V sobotu ráno nič nebránilo tomu aby prišlo k oficiálnemu otvoreniu XIII. ročníka Memoriálu Alexandra Mézsarosa oficiálnymi príhovormi predsedu klubu Františka Vargu, starostu obce Igora Miškolciho, hlavného rozhodcu memoriálu pána Meštánka, tajomníka okresnej organizácia SPZ v Nitra vz. Krajskej poľovníckej komory Ing. Mladého a v neposlednom rade aj poľovného hospodára Mgr. Ivanča, ktorý predstavil svojich jednotlivých  vedúcich stanovíšť s ich asistentmi, informoval o všetkých organizačných opatreniach tak aby všetci vedeli kde sa konajú jednotlivé disciplíny. Po zaznení slávnostného halali v podaní domácich trubačov sa XIII. ročníku MAM považoval za otvorený a mohlo sa prejsť ihneď na prvú disciplínu veľmi obľúbenú aj pre verejnosť a to prinášanie líšky cez prekážku tzv. „ohrádka“. Túto disciplínu absolvovali všetci účastníci súčasne aby sa aj verejnosť mohla pokochať krásnou prácou psíkov pri tejto úlohe. Možno konštatovať, že sme mohli vzhliadnuť aj veľmi pekné aj menej pohľadné práce psíkov i keď pri tejto úlohe je to vždy vabank – ochota prinášať líšku nie je vždy ako sa hovorí voňavou záležitosťou, takže niektorým psíkom voňala líška viac a niektorým menej.
Po tejto peknej disciplíne sa účastníci rozdelili na dve skupiny, 1. skupina sa presunula na vodné práce k miestnym rybníkom a 2. skupina sa podujala absolvovať súťažné disciplíny na poli, ktoré sa konali v časti revíru s názvom „Hancov“. Jednotlivé stanovištia boli podľa hlavného rozhodcu pripravené veľmi dobre, takže už len zostávalo súťažiacim a ich psíkom predviesť čo mali nacvičené a úspešne absolvovať všetky disciplíny. Tak ako u človeka tak aj v psom živote platí človek (vodič psíka) mieni a pán Boh mení, psíky predvádzali lepšie aj horšie výkony, ale o tom sú tieto skúšky a memoriály, že nemôže vyhrať každý samozrejme, že iba ten najlepší a práve medzi nimi aj začal vynikať a vyčnievať jeden mladý psík, ktorý aj počas sobotňajšieho dňa aj v nedeľu predvádzal svoje dokonalé vlohy a nacvičené disciplíny na vysokej úrovni – bol to psík IVOR JANTAR DEVIL s vodičom Zoltánom Nagym, ktorým celkom pekne sekundoval psík D´HUNTER s vodného mlyna s vodičom Jozefom Demčákom. Všetkým troška zainteresovaným bolo jasné, že o prvenstvo sa pobijú práve tieto dva psíky.
K plynulému priebehu počas jednotlivých disciplín patrí aj pravidelný pitný režim a dobrá strava o ktorú sa postarali členovia poľovného združenia na jednotlivých vysunutých stanovištiach počas oboch dní. Každý sa vyjadroval len v superlatívoch o vynikajúcom guľáši ,ktorý bol pripravený pre účastníkov a hlavne o ochote všetkých členov pomôcť v prípade potreby. Po úvodnom dni sa v podvečer všetci účastníci presunuli do kultúrneho domu, kde pri vynikajúcej večeri mohli bilancovať svoje výkony. Potom po uvoľnení celodenného napätia, si účastníci dopriali pár dúškov vínneho moku, ktorý napomohol k družnej a dobrej nálade ktorá sprevádzal účastníkov do neskorých hodín. Každý si však bol vedomí, že aj zajtra je ešte veľmi dôležitý súťažný deň a preto všetko s mierou a hor sa do postele treba si oddýchnuť.
V nedeľu po organizačných informáciách od hlavného rozhodcu sa účastníci vymenili na jednotlivých stanovištiach a memoriál pokračoval ďalej. K štatútu vrcholovej kynologickej akcie prispel a poctil nás návštevou PaeDr. Imrich Šuba – riaditeľ kancelárie Slovenského poľovného zväzu v Bratislave. Je to človek ,ktorý vďaka svoje pracovnej náplni je neuveriteľne vyťažený a o to viac si človek vážil jeho prítomnosť a pochvalné slová na organizáciu tohtoročného memoriálu. Sám chovateľom tohto plemena tak určite aj táto skutočnosť napomohla tomu, že prišiel a zotrval medzi nami až do slávnostného vyhlásenia výsledkov.
Ako sa nedeľa preklopila do svojej druhej časti tak aj samotné disciplíny sa blížili ku koncu. Jednotlivý účastníci ktorí už mali za sebou všetky disciplína sa pomaličky presúvali do kultúrneho domu, kde ich už tradične čakal výdatný obed ktorý bol ako balzamom na dušu po celodennej namáhavej práci v revíry. Po príchode hlavného rozhodcu a ostatných rozhodcov sa začali sumarizovať jednotlivé známky toho ktorého psíka a začala sa formovať výsledková listina. Po zrátaní všetkým bodov sa dospelo k jasnému verdiktu. Víťazom XIII.
ročníka Memoriálu Alexandra Mézsárosa sa stal podľa očakávaní so ziskom 352 bodov psík IVOR JANTAR DEVIL s vodičom Zoltánom Nagym na druhom mieste sa umiestnil tiež veľmi dobrý psík D´HUNTER Z VODNÉHO MLYNA so ziskom 333 bodov s vodičom Jozefom Demčákom a na treťom mieste sa umiestnila sučka so ziskom 329 bodov ARKA Z HANAČOVA s vodičom Lukášom Jordánom. Celkovo možno konštatovať, že memoriál úspešne absolvovalo iba 8 psíkov a ďalších 8 psíkov bohužiaľ nedokázalo úspešne prejsť všetkými disciplínami, predsa je to vrcholové kynologické podujatie a požiadavky na vlastnosti psíkov sú veľmi vysoké. Ale aj napriek tomu bez rozdielu výsledku všetci zúčastnení jednohlasne prejavili vysoké pozitívne hodnotenie nad krásne pripraveným revírom, kvalitnými stravovacími podmienkami ale hlavne nad ochotnou celého organizačného teamu ľudí, ktorí zastrešovali plynulí priebeh tohtoročného memoriálu v Alekšinciach. Jednohlasne bolo potvrdené aj z úst hlavného rozhodcu a predsedu klubu Maďarských stavačov, že tento XIII. ročník MAM bol po organizačnej stránke najkvalitnejšie pripravený vo všetkým smeroch a predniesli myšlienku, že veľmi radi by sa sem aj o dva roky vrátili na XIV. ročník.
 
Mgr. Richard IVANČO

Fotogalerie

Zpracování dat...