vychází v 6:47 a zapadá v 18:57
vychází v 13:12 a zapadá v 21:50
 

Časopis Myslivost

Barvářské zkoušky honičů v MS Mokřiny Březová

7  Ing. Martina KUPKOVÁ
První říjnová sobota a zároveň první říjnový den letošního roku byl v MS Mokřiny Březová věnován čtyřnohým přátelům a pomocníkům myslivců. Konaly se zde barvářské zkoušky honičů, které pořádal OMS Opava v Březové již po šestadvacáté.
Letos bylo přihlášeno deset psů ve složení – tři jezevčíci drsnosrstí, jeden alpský brakýř jezevčíkovitý, čtyři slovenští kopové a dva němečtí křepeláci, z nichž jeden byl uveden jako oznamovač. S ohledem na počet psů se zkoušky konaly pouze jeden den.
Slunečný, ne příliš horký den sliboval kvalitní podmínky pro úspěšné završení několikaměsíční práce vůdců a hlavně jejich svěřenců. Při ranním nástupu byli vůdci seznámeni s rozhodčími jednotlivých disciplín, kteří byli delegování OMS Opava a s organizací zkoušek. Po úvodní fanfáře trubačů MVDr. Antonína Tepery a Vlastimila Elbla si vzal zahájení na starost Ing. Božetěch Novák, kynologický referent MS Mokřiny Březová a správce zkoušek a po něm hlavní rozhodčí zkoušek Jan Coufal.
Poté, zhruba kolem deváté hodiny se vůdci se svými svěřenci rozešli plnit jednotlivé disciplíny. Při vodění, odložení a dohledání zvěře se téměř všem psům podařilo získat známku čtyři, při chování u zvěře se již objevily rozdíly ve známkách od jedničky po čtyřku, v poslušnosti pak obstáli všichni, s výjimkou jednoho psa, výborně. V pauzách mezi disciplínami měli všichni možnost doplnit pitný režim a vydanou energii na chatě MS, kde se podával mimo jiné srnčí guláš nebo uzená žebra. Jakmile byla dokončena poslední disciplína a rozhodčí dopsali hodnocení do výsledkové listiny, zaveleli trubači k závěrečnému nástupu. Slova se opět ujal hlavní rozhodčí Jan Coufal a jeho slova nesla chválu a ocenění všech přítomných vůdců za to, že se k rannímu i závěrečnému nástupu dostavili vkusně oděni a vystrojeni, aniž by museli být předem upozorněni. Zároveň ocenil přítomnost vůdce, jehož pes při zkouškách neobstál, na závěrečném nástupu, což nebývá vždy pravidlem. Poté se již věnoval vyhlášení výsledků. Z přítomných deseti psů se 5 umístilo v první ceně, 3 ve druhé ceně, jeden ve třetí ceně a jeden pes u zkoušek neobstál.
Na příčce nejvyšší se v první ceně umístil německý křepelák Asta od Zálužského potoka, vedená Petrem Bártou, předem ohlášená jako oznamovač, s celkovým počtem 284 bodů. Hlavní rozhodčí k vyhlášení dodal, že je to poprvé v historii zdejších zkoušek, kdy se na první místo dostal oznamovač. Druhé místo v první ceně patřilo drsnosrstému jezevčíku Bonu z Větřkovic, vedenému Miroslavem Vítkem, s celkovým počtem 241 bodů. Tentýž vůdce absolvoval zkoušky ještě s jedním drsnosrstým jezevčíkem, Yoranem A Nons, který získal stejný počet bodů, ale vzhledem k věku se umístil na třetí pozici. Oba tito jezevčíci pracovali při dohledání černé zvěře jako hlásiči, což jim vyneslo body navíc.
Úplnou výsledkovou listinu včetně fotek ze zkoušek mohou zájemci najít ve fotogalerii MS Mokřiny Březová na adrese:
Psi, umístění na prvních třech místech – respektive jejich vůdci – dostali hodnotnou odměnu, všichni zúčastnění psi (vůdci) pak bez rozdílu dostali již tradiční dar – konzumní brambory od sponzora zkoušek, Březovské zemědělské, a. s.
Všichni přítomní, ať už z řad vůdců, rozhodčích nebo organizátorů se shodli na tom, že zkoušky proběhly v příjemné atmosféře bez jakýchkoliv nedorozumění či sporů. Velkou zásluhu na tom měli sami vůdci, kteří své svěřence řádně a poctivě připravili a čas věnovaný svým čtyřnohým přátelům v tento den beze zbytku zúročili. Stejně tak velkou měrou přispěli ke zdárnému průběhu členové MS Mokřiny Březová ve spolupráci s MS Dubina Větřkovice – celkem se na zajištění zkoušek podílelo 24 myslivců, ať už v terénu nebo při obsluze. Na závěr popřáli rozhodčí i organizátoři všem úspěšným vůdcům a jejich svěřencům spoustu mysliveckých zážitků při práci v terénu a hodně úspěchů při absolvování dalších případných zkoušek.
 
Ing. Martina KUPKOVÁ

Fotogalerie

Zpracování dat...