vychází v 6:47 a zapadá v 18:57
vychází v 13:12 a zapadá v 21:50
 

Časopis Myslivost

Barvářské zkoušky v Tisovci na Chrudimsku

4  Bohumír DOUCHA
Úbytek drobné zvěře v honitbách nutí myslivce přemýšlet, jak dobře lovit a snižovat velký nárůst spárkaté zvěře, hlavně divokých prasat, které se dnes vyskytují ve všech honitbách a dělají vrásky na čele majitelům pozemků i myslivcům. Abychom ustáli stálé zvyšování stavů černé zvěře, zvyšují se počty loveckých psů, kteří absolvují barvářské zkoušky a tím se stali upotřebitelnými pro lov a dosled hlavně černé zvěře. Stalo se již tradicí, že v regionu Chrudim jsou barvářské zkoušky pravidelně konány. Je to již 35 let, kdy se konaly první barvářské zkoušky v MS „Humpeky“ Koruna.
Myslivecké sdružení Tisovec, které obhospodařuje smíšenou honitbu ve výměře 1877 hektarů, z toho je 1510 hektarů polí a luk, 75 hektarů lesních ploch a 92 hektarů rybníků, a nalézá se na prahu Českomoravské vysočiny. Chová slušné stavy srnčí i černé zvěře. Věnuje se krotkému chovu bažanta obecného, stavy vodní zvěře, hlavně divokých kachen, jsou sice nižší, přesto jich je kolem 500 kusů. Stavy zajíce polního se pomalu zvedají. Uprostřed honitby se nachází místo, kde stála osada kameníků se Švandovým mlýnem na potoce Ležáky. Dne 24. června 1942 byla osada Ležáky nacistickým Německem vypálena a srovnána se zemí. Právě v mlýně byla ukryta vysílačka Libuše, která vysílala do zahraničí zprávy o domácím odboji. Každoročně je zde v červnu konána pietní vzpomínka na popravené mučedníky.
Okresní myslivecký spolek při ČMMJ v Chrudimi při výběru honitby k uspořádání barvářských zkoušek měl „šťastnou ruku“, že myslivci z Tisovce jsou schopni a ochotni barvářské zkoušky velmi dobře připravit.
Za krásné slunné podzimní soboty 1. října 2011 se zde konaly, za pořadatelství OMS Chrudim, barvářské zkoušky. V 8 hodin ráno, po veterinární prohlídce provedené MVDr. Václavem Plchem, nastoupilo deset psů k vykonání zkoušky v prostoru za myslivnou ve Dřeveši, kde s pořadateli jeden rozhodčí provedl vylosování vůdců, kteří se postavili k očíslovaným březovým špalkům. Po slavnostní lovecké fanfáře, kterou předneslo duo sourozenců Pavlína a Jan Svobodovi na lesní roh a borlici. Poté se ujal slova ředitel zkoušek Ing. Josef Modráček, který přivítal rozhodčí, vůdce i početnou koronu a předal slovo vrchnímu rozhodčímu JUDr. Blahoslavu Jindřichovskému, který představil sbor rozhodčích ve složení: Ing. Jarmila Jindřichovská, Antonín Doležal, Jaroslav Schejbal a Jan Kesnér. Dále představil jednotlivé vůdce se svými svěřenci podle vylosovaného pořadí, správce zkoušek a jejich pomocníky. Ve svém projevu upozornil, že barvářské zkoušky se konají podle novelizovaného zkušebního řádu platného od 1. 1. 2008, mají pět disciplín, a to: nahánění, odložení, vodění na řemeni, následování a práci na pobarvené stopě nejméně 12 hodin staré. Maximální počet bodů je 120, minimální 50. Ke zkouškám nastoupilo sedm psů a tři feny. Složení plemen bylo velmi pestré, zúčastnili se čtyři jezevčíci, tři teriéři, dva slídiči a jeden výmarský ohař.
Pak promluvil správce zkoušek Jiří Ročňák, který seznámil přítomné s organizací zkoušek. Vůdci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina odjela do lesního prostoru Kubátov, druhá do prostoru za Včelákovským hřbitovem.
První zkoušená disciplína byla nahánění, u slídičů slídění, vodění na řemeni a pak se prováděla disciplína následování a nakonec nastoupil pes na pobarvenou stopu 600 kroků dlouhou, na které byla barva kapána v pátek odpoledne. Po absolvování pobarvené stopy a nalezení kusu spárkaté (srnčí) zvěře, byl vůdci předán rozhodčím úlomek a trubači zatroubili loveckou fanfáru za úspěšný dosled. Všichni psi splnili úspěšně všechny disciplíny, až na jednoho drsnatého jezevčíka, který byl vůdcem odvolán.
Na myslivně Dřeveš rozhodčí spočítali body a vrchní rozhodčí vyhlásil výsledky.
Vítězem barvářských zkoušek se stala fena německého křepeláka Bianca z Nadýmáku, vedená Stanislavem Jarým z Horky, v I. ceně, se 114 body.  
Další výsledky byly následující:
 
plemeno          jméno psa        vůdce pořadí cena     BODY
NK      Bianca z Nadýmáku   Stanislav Jarý 1.         I. cena 114
ASS    Brit z Lípových dolin Jiří Fidra         2.         I. cena 102
BRT    Goody Fiery Lucifer Zdeněk Feltl   3.         II. cena           98
Jdr       Dina od Kafírka         Stanislav Bureš           4.         II. cena           85
VOK   Asta Nero z Březníka Marek Fodor   5.         III. cena          81
JGT     Argo Český kopec      Jiří Voldán      6.         III. cena          79
JGT     Amor z Bítovského lomu       Albert Karel    7.         III. cena          79
Jhl       Enrico Magic Seven   Daniel Soukup            8.         III. cena          79
Jdr       Aida Branko   Pavel Foršt      9.         III. cena          67
 
Z úspěšných psů byli dva psi v I. ceně a pět psů ve III. ceně. Zkoušky proběhly bez protestů či námitek vůdců. Je zvláštností, že ani jeden pes, který úspěšně zkoušky dokončil, nemohl být hodnocen na barvě známkou 4. Důvodem byla okolnost, že prostor zkoušek spolu s okolními honitbami je lokalitou s intenzivním pobytem černé zvěře a tudíž stopní dráhy byly zavětřeny, což svádělo zkoušené psy z vyznačených stop.
Organizačně byly zkoušky pečlivě připraveny, nejen technicky, ale i společensky, jak uvedl vrchní rozhodčí v závěrečném proslovu. První tři vůdci obdrželi pěkné poháry darované OMS Chrudim a všichni vůdci dostali drobné upomínkové předměty.
Barvářské zkoušky se zde konaly po třetí a dostaly „velkou jedničku“.
 
Bohumír DOUCHA

Fotogalerie

Zpracování dat...