vychází v 5:35 a zapadá v 20:35
vychází v 21:54 a zapadá v 7:07
 

Časopis Myslivost

Mezinárodní zkoušky přinášení retrívrů se zadáním titulu CACIT a CACT

16  František PASÁK
Každý rok klub chovatelů retrívrů pořádá zkoušky z přinášení zvěře. Dne 20. a 21. srpna 2011 se uskutečnily tyto zkoušky v překrásném prostředí Mysliveckého sdružení Větrov Pohořelice. Retriever klub tyto zkoušky uspořádal pod záštitou Okresního mysliveckého spolku Tábor, garantem celého dvoudenního zkoušení retrívrů byla Blanka Novotná a ředitelem zkoušek byl Zbyněk Novák.
Zkoušky zahájili trubači a po jejich překrásném troubení promluvila k přítomným účastníkům zkoušek retrívrů Blanka Novotná. Poté předala řízení zkoušek vrchnímu rozhodčímu Františku Pasákovi. Ten seznámil přítomné s organizací celých zkoušek a představil sbor rozhodčích delegovaný ČMKJ Praha.
Zkoušky posuzovali rozhodčí: Práci v poli Ing. Eva Černá, Bc. Pavel Dvořák, Lesní práce
Ing. Irena Erhartová, Jaroslav Bejda, Vodní práce František Kuneš, Jarmila Tučková.
Na mezinárodní zkoušky se přihlásilo 15 retrívrů, dostavilo se jich 13, a to dva zlatí retrívři, šest labradorských retrívrů, pět flat coated retrívrů. Zkoušky z přinášení byly dvoudenní a kladly zátěž jak na vůdce, tak na předváděné psy. Psi musí na těchto zkouškách prokázat, že jsou schopni dohledat a přinést střelenou zvěř bažantí, kachny divoké a zvěř srstnatou. Musí být po celou dobu zkoušek naprosto klidní, ovladatelní a prokázat spolupráci se svým vůdcem.
Po prvním náročném dnu, jak pro psy, tak pro vůdce, nezvládli někteří jedinci disciplíny a museli se smířit s tím, že dále nebudou pokračovat. Dva psi nezvládli přinášení zvěře pernaté a tři psi odložení. Do dalších disciplín, které se zkoušely druhý den, postoupilo osm psů.
První den zkoušek byl zakončen příjemným večerním posezením, které pořadatelé připravili pro všechny zúčastněné v pensionu Luis v Pohořelicích, kde také byli všichni ubytováni. Na tomto druhu zkoušek se scházejí přátelé lovecké kynologie, kterým jde v prvé řadě o naše čtyřnohé přátele, ale jde i o společenskou událost, o setkání lidí se stejnými zájmy, které vyústí v nová přátelství a ta stará se ještě víc upevní.
Do druhého dne zkoušek nastoupilo osm vůdců se svými psy, kteří také zdárně tyto mezinárodní zkoušky zakončili. Celkovým vítězem se stala fena zlatého retrívra Arieta z Kobylího vršku vedená Janou Prašivkovou, která získala celkem 204 bodů a titul CACIT, CACT.
Skončili mezinárodní zkoušky, které určitě zanechaly ve všech zúčastněných příjemný a dobrý pocit z dobře odvedené práce. Největší dík si zaslouží Blanka Novotná, která tyto zkoušky perfektně zajistila, jak po stránce organizační, tak logistické.
V závěrečném proslovu byli všichni přátelé lovecké kynologie pozváni na MZPR v roce 2012.
 
František PASÁK
Zpracování dat...