vychází v 6:47 a zapadá v 18:57
vychází v 13:12 a zapadá v 21:50
 

Časopis Myslivost

OMS Strakonice a Klub dlouhosrstých ohařů pořádaly mezinárodní všestranné zkoušky

15  Pavlína CUHROVÁ
Okresní myslivecký spolek Strakonice a Klub dlouhosrstých ohařů pořádaly ve dnech 17. a 18. září 2011 43. CACIT Mezinárodní všestranné zkoušky německých dlouhosrstých ohařů a 42. CACIT klubové soutěže, Mezinárodní všestranné zkoušky malých münsterlandských ohařů, velkých münsterlandských ohařů a německých dlouhosrstých ohařů, kteří se nezúčastňují Mezinárodních všestranných zkoušek dlouhosrstých ohařů.
Všestranné zkoušky probíhaly v honitbách mysliveckých sdružení Libějovice, Chelčice a Újezd v okrese Strakonice. Záštitu nad nimi převzal člen Rady Jihočeského kraje Ing. Karel Vlasák. Ředitel zkoušek Ing. Viktor Blaščák při zahájení přivítal starostu obce Libějovice Jana Chrta, starostu obce Chelčice Jiřího Irala, lesního správce LČR s.p., Lesní správy Vodňany Ing. Radovana Nůska a předsedu OMS Strakonice Ing. Františka Volmuta. Dále přivítal významné představitele kynologických organizací zúčastněných zemí. Z České republiky předsedu ČMKJ Břetislava Uchytila, místopředsedu ČMKU Ing. Jana Kubeše a předsedu Klubu dlouhosrstých ohařů Ing. Jiřího Kece. Z Německé spolkové republiky za Jihobavorský Klub dlouhosrstých ohařů předsedu Norberta Wirsinga, místopředsedu Klubu dlouhosrstých ohařů SRN Fridhelma Röttgena a vedoucího plemenné knihy loveckých psů SRN Eike Behrense. Za Rakouský klub německých dlouhosrstých ohařů předsedu Franze Lehnera a Ing. Elfride Rausch. Ředitel zkoušek rovněž pozdravil a přivítal koronu, která byla velmi početná.
Na 43. CACIT Mezinárodních všestranných zkouškách německých dlouhosrstých ohařů se utkalo 12 vůdců, z toho čtyři z Česka, čtyři z Německa a čtyři z Rakouska. Funkcí vrchního rozhodčího byl pověřen MVDr. Miroslav Kalich. Vítězkou se stala německá vůdkyně Ursula Schneider s fenou Ella von der Königsfilzen se 480 body. Ella získala titul CACT, CACIT a také měla nejlepší práci v poli. Nejlepší práci v lese předvedl pes Erny ze Zlatého kouta s vůdcem Václavem Hejnou z Uhřic, kteří v celkovém pořadí obsadili 2. místo a Erny získal titul res. CACT a res. CACIT. Práci na vodě nejlépe vykonala fena Tara von der Hafkesdell, kterou vedl Carmen Rottgen z Německa. V pořadí družstev se na 1. místě umístili vůdci z Německa s 1851 body, na 2. místě bylo družstvo z České republiky s 1762 body a 3. místo obsadili účastníci z Rakouska s 1623 body.
42. CACIT klubové soutěže, Mezinárodní všestranné zkoušky malých münsterlandských ohařů, velkých münsterlandských ohařů a německých dlouhosrstých ohařů, kteří se nezúčastňují Mezinárodních všestranných zkoušek dlouhosrstých ohařů. Absolvovalo 14 vůdců, z toho 12 z Česka a dva z Německa. Funkcí vrchního rozhodčího byl pověřen MVDr. František Šimek. Vítězem se stal vůdce z Německa Winfried Edelmann se psem německého dlouhosrstého ohaře Coach vom Ziegelweiher s 500 body. Coach předvedl také nejlepší práci v lese. Na pobarvené stopě jej vůdce vedl jako hlasiče. Od samého začátku byla disciplína plněna s neskutečným klidem a rozvahou jak ze strany vůdce, tak i psa. Pes po vypuštění od lože začal po 37 vteřinách hlásit nalezenou spárkatou zvěř, kterou si ověřil a v klidu zůstal. V hlášení pokračoval až do doby, kdy k němu přišel vůdce. Vrchní rozhodčí, který má mnohaleté zkušenosti s posuzováním psů, vyjádřil nad touto prací velký obdiv a zhodnotil ji jako jednu z nejlepších, kterou kdy za doby svého působení na poli kynologie viděl. Opravdový zážitek to byl i pro přihlížející koronu. Na vodě ukázal nejlepší práci pes velkého münsterlandského ohaře Moriz Svatoborský revír, vedený Bohuslavem Mužákem z Dřínova. Moriz získal titul res. CACIT, CACT a v celkovém pořadí byl na 2. místě. Dále získal titul Klubový všestranný vítěz KDO 2011, tj. nejlepší český pes z obou MVZ s počtem 482 bodů. V poli byla nejlépe hodnocena práce feny velkého münsterlandského ohaře Mona Svatoborský revír, vedená Miroslavem Kůsem ze Křtětic. Mona získala titul res. CACT a celkově obsadila 3. místo.
Zkoušky probíhaly za krásného slunečného počasí. Jak je na Strakonicku zvykem, nechyběli Karel a Jan Uhlíkovi z Volyně, kteří kočáry s koňským spřežením převáželi čestné hosty mezi jednotlivými disciplínami. Atmosféra byla kamarádská, občerstvení zabezpečené rodinou Kiewegů z Libějovic perfektní, a tak lze konstatovat, že jsme strávili dva krásné dny v příjemném prostředí.
Nelze opomenout účast nejstaršího účastníka Hanse Sämmera z Německa, který se zkoušek zúčastňuje od roku 1972 a již se stal takovým maskotem. V den zahájení zkoušek oslavil 78. narozeniny a patří mu velký obdiv, protože zkoušky jsou velmi náročné.
Ředitel zkoušek neopomněl při závěrečné řeči poděkovat všem sponzorům za jejich finanční příspěvky a věcné dary. Bez jejich podpory by nemohla být tato významná kynologická akce organizována na tak vysoké úrovni.
Nezbývá než se těšit na další ročník a doufat, že proběhne v takovém klidu a pohodě jako ten letošní.
 
Pavlína CUHROVÁ
OMS Strakonice

Fotogalerie

Zpracování dat...