vychází v 5:35 a zapadá v 20:35
vychází v 21:54 a zapadá v 7:07
 

Časopis Myslivost

Skúšky v brlohárení na umelom brlohu v Čáčove

3  Jozef BACHRATÝ
Podľa plánu kynologických podujatí na rok 2011 uskutočnila Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici dňa 25. septembra 2011 brlohárske skúšky na umelom brlohu, ktorý sa nachádza v areály strelnice RgO SPZ v Čáčove.
Na skúšky sa prihlásilo 24 vodičov z okresov Myjava, Senica, Skalica ale i susednej Českej republiky. Skúšky prebiehali podľa skúšobného poriadku SPZ v dvoch kolách. Výkony štvornohých zverencov posudzoval hlavný rozhodca Oslej Ivan z Malaciek a ďalší dvaja rozhodcovia Ing. Kováč Martin z Malaciek a Boda Štefan z Kútov.
Prípravu umelého brlohu a organizáciu celých skúšok bolo tak ako po iné roky poverené Poľovnícke združenie Senica – Bažantnica pod vedením Kynologického referenta pána Machatu Jána. Toto sa zhostilo organizácie brlohárskych skúšok po každej stránke na výbornu, zabezpečili bohaté občerstvenie pre vodičov, rozhodcovský zbor ale i početnú koronu.
Pre vodičov pripravili ceny a upomienkové darčeky, ktorí sa so svojimi zverencami umiestnili na prvom až treťom mieste v skupine jazvečíci a terrieri.
Poradie v týchto skupinách bolo nasledovné:
V skupine jazvečíky najlepšie výsledky dosiahol pes jazvečík hrubosrstý Hero Zálužské lesy s vodičom Salvetom Miroslavom zo Šajdíkových Humeniec, na druhom mieste skončila suka jazvečíka hrubosrstého Doris od Aglaii s vodičom Radkom Dudom z Bechyne ČR, na treťom mieste sa umiestnila suka jazvečíka hrubosrstého Kiwi zo Šráneckých borín s vodičom Ing. Pažickým Petrom z Turej Lúky.
V skupine terrieri sa na prvom mieste umiestnila suka jagterriera Beky z Dankovho dvora s vodičom Ruchovanským Tiborom z Borského Mikuláša, druhý skončil pes jagterrier Dik z Dankovho dvora s vodičom Róbertom Tomašovičom zo Štefanova a na treťom mieste sa umiestnil pes jagterrier Goro z Kvaltínovej s vodičom Stanislavom Harnošom z Dojča. Všetky ocenené psíky a sučky skončili v I. cene.
Na záver po vyhlásení výsledkov skúšok požiadal o slovo vodič najlepšieho jazvečíka, p. Salvet Miroslav zo Šajdíkových Humeniec, ktorý za všetkých vodičov poďakoval poriadajúcemu PZ Senica – Bažantnica za výborné zabezpečenie týchto brlohárskych skúšok. K jeho poďakovaniu sa RgO SPZ so sídlom v Senici touto cestou takisto pripája.
 
Jozef BACHRATÝ

Fotogalerie

Zpracování dat...