vychází v 5:40 a zapadá v 20:30
vychází v 22:47 a zapadá v 10:30
 

Časopis Myslivost

Soutěž barvářů o Moravský pohár

12  Miroslav GORA
Barváři, bavorský a hannoverský, jsou ryze pracovními psy, s kterými se na výstavách, zkouškách či společenských akcích moc nesetkáte. Českomoravský klub chovatelů barvářů, který patří mezi nejstarší kynologické kluby u nás, pořádá každé dva roky celostátní soutěž barvářů s mezinárodní účasti se zadáváním titulu CACIT.

Jinak, ale pro barváře u nás dosud nebyla žádná jiná soutěž, kde by bylo možno získat jakékoliv pracovní ocenění. I z tohoto důvodu se v roce 2005 moravské oblasti klubu dohodly, že tuto mezeru vyplní pořádáním vlastní soutěže s názvem o Moravský pohár. Vedení klubu nemělo pro tuto iniciativu pochopení a proto se první tři ročníky, které se pořádaly vždy v lichém roce, odehrály spíše jen jako průběžné prověření kvality psů a setkání vůdců, než soutěž v pravém slova smyslu. Podobně tomu bylo i v západních Čechách, kde se pořádala obdobná soutěž s názvem Krušnohorské derby. Díky iniciativě a zvýšenému zájmu členů klubu se v letošním roce obě soutěže dostaly do plánu kynologických akcí s možností udělit titul CACT se zápisem výsledku do PP. Přestože to někteří z řad klubu považovali za znevážení práce barváře, většina vůdců pochopila nutnost uspořádání těchto soutěží i například pro průběžné hodnocení chovných jedinců, protože většina barvářů a jejich vůdců se na rozdíl od jiných plemen psů, po absolvování zkoušek již nepotkávají se svými svěřenci na společných lovech, ale pracují při individuálních dosledech. Těmto individuálním pracím z pochopitelných důvodů nebývá přítomno mnoho účastníků a svědků.

Letošní čtvrtý ročník soutěže o Moravský pohár proběhl ve dnech 28. a 29. října. Byl situován do malé obce Stupava, v centru Chřibů, kterým vévodí královský hrad s loveckou tradicí vetknutou ve jménu, slovutný Buchlov. Trojvrší Buchlova, Modly s kaplí sv. Barbory a Holého kopce patří odnepaměti k výrazným dominantám moravského Slovácka. Pro hojnost zvěře byly dva z těchto vrcholů osídleny již v pravěku. Chov jelení zvěře byl vždy prestižní záležitostí majitelů buchlovských lesů. Od 13. až do 16. století, v době správy Buchlova a okolí královskými úředníky, patřila k hradu i silná pravomoc soudit a trestat všechny zjištěné případy lesního pytláctví a nedovoleného lovení ryb podle tzv. Loveckého práva. Hrad Buchlov má ještě něco navíc, tajuplný strom, který prý roste kořeny vzhůru a je nazván lípou neviny. Zdi hradu ukrývají ještě mnoho záhad spolu s pravou egyptskou mumií. Že barváři k hradu Buchlov patří je patrno z historických dokumentů, kdy se již v roce 1925 tehdejší panský nadlesní z lesovny pod Buchlovem Ignác Král se svým hannoverským barvářem v majetku hraběte Brechtolda, účastnil prvních zkoušek v tehdejším samostatném čs. státě. Letošní 4. ročník soutěže barvářů o Moravský pohár organizačně zajišťoval OMS Uherské Hradiště, členové klubu a MS Stupava. Protože soutěže barvářů jsou všeobecně velmi náročné na dostatek prostoru s výraznou převahou lesních porostů, proběhla soutěž ve třech honitbách Buchlov, Holý kopec a Stupava. Na soutěži se zkoušelo podle disciplín platného zkušebního řádu pro celostátní soutěž barvářů na umělých založených stopách.

Disciplíny soutěže byly:

1. Dosled na řemeni nebo na volno - zkouší se na umělé založené stopě jelení zvěře s délkou více jak 1500 metrů a stáří stopy více jak 12 hodin

2. Šoulačka s odložením

3. Zkouška oznamovače, hlásiče, vodiče

4. Chování u kusu

5. Chuť do práce

V propozicích soutěže byly uvedeny pro zpestření i dodatkové disciplíny, které byly hodnoceny v samostatné tabulce a neměly vliv na konečné hodnocení a pořadí.

1. Vyhledání nástřelu před plněním disciplíny dosled na řemeni nebo na volno

2. Vyhledání třech znaků při plnění disciplíny dosled na řemeni nebo na volno

3. Štvaní a stavění atrapy kusu vysoké zvěře

Na soutěž bylo dle propozic přijato devět barvářů se svými vůdci, a že soutěž byla pro vůdce barvářů velmi atraktivní, svědčí i fakt, že se na ni přihlásili i tři vůdci se svými barváři z Polska a pro pozdní podání přihlášky musel být odmítnut vynikající maďarský hannoverský barvář, jehož vůdce se profesionálně zabývá dosledy spárkaté zvěře. Přesto, že Dagmar Honsová z Meteopresu slibovala dlouho před soutěží krásné a teplé počasí, ještě dva dny před vlastní soutěží vytrvale pršelo a počasí dělalo hluboké vrásky na čele pořadatelů. Nakonec vše dopadlo dobře a počasí bylo po oba dny pro práci barvářů víc než příjemné. Velkým a divácky jistě atraktivním osvěžením průběhu vlastní soutěže byla dodatková disciplína štvaní a stavění atrapy jelení zvěře. Při plnění této disciplíny vůdce se svým psem postupoval po pobarvené stopě jelení zvěře staré minimálně čtyři hodiny a dlouhé asi 150 metrů. Na označeném loži psa vypustil. Do 20 metrů od lože byla před psem spuštěná atrapa zvěře potažená čerstvou jelení kůží, která se před psem pohybovala na nosném lanku a imitovala tak pohyb zvěře do vzdálenosti maximálně 200 metrů, podle délky nosného lanka. Pak se tažena na lanku pomocí navijáku vracela. Pes, který neprojevil zájem, nebo by se atrapy bál, atrapu zvěře neštve a nehlásí, vrací se k vůdci, je hodnocen známkou 0. Ten pes, který atrapu při štvaní provází jen částečně, hlásí velmi málo, musí být vůdcem pobízen, ale nevrací se k vůdci, je hodnocen známkou 1. Pes, který štve a staví atrapu 5 až 10 minut, hlásí však s přestávkami, získává hodnocení 2. Samostatně pracující pes se stavěním a hlášením po dobu 10 až 15 minut je hodnocen známkou 3. Samostatně pracující pes, který intenzivně štve a staví atrapu zvěře, vytrvale hlásí po dobu 15 a více minut, vyráží na atrapu a je po celou dobu zkoušené disciplíny ve velmi intenzivním kontaktu s atrapou zvěře získává hodnocení 4. Výcvikový trenažér s atrapou zvěře zajistili pro soutěž premiérově v  ČR kolegové ze slovenského Klubu chovateĺov farbiarov zapůjčením od Tibora Gešvandtnera. Výcvikový trenažér zůstal po ukončení soutěže u nás v republice a bude v budoucnu využíván na výcvikových dnech při výcviku mladých barvářů i jiných plemen psů, např. honičů.

Na sklonku druhého dne soutěžního klání, v nádherně podzimem zbarvených chřibských lesích, po absolvování všech disciplín soutěže a sečtení jednotlivých bodů rozhodčími, byly slavnostně, za vznešeného zvuku loveckých fanfár a vzdání poct na výřadu ležící zvěři, vyhlášeny hlavním rozhodčím výsledky. 

Vítězem letošního ročníku soutěže o Moravský pohár se stal tříletý bavorský barvář JÄGER z Ĺubochnianskej doliny, vůdce Norbert Pelc. Tento barvář prokázal své vynikající kvality především svojí prací na uměle založené stopě v lesních porostech pod Buchlovem, přes kterou, podle stopních znaků v noci ke kalištím přešla tlupa několika desítek divočáků. BB JÄGER v dobře zazvěřené honitbě zvládl stopu 1380 metrů dlouhou a přes dvacet hodin starou, při najití nástřelu za 31 minut, vyhledání všech třech znaků a svého vůdce dovedl tak nejen ke kusu na konci stopy, ale i k celkovému vítězství v této náročné soutěži. Podrobné výsledky jsou v připojené tabulce.

Celá soutěž se nesla po celý svůj průběh v přátelské a kamarádské atmosféře, což se v plné míře projevilo při vyhlašování výsledku, kdy vítěz Norbert Pelc, který kromě putovního poháru a obrazu od Vaška Nasvětila obdržel i překrásný lovecký tesák, tento při své děkovací řeči předal druhé v pořadí Joanně Wiśniewske z Polska.

Na závěr bych chtěl poděkovat  všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a na zajištění této soutěže. Všichni zúčastnění jistě budou vzpomínat na výbornou domácí a mysliveckou kuchyni v průběhu soutěže a občerstvení pro všechny. Můžeme jen doufat, že se přátelé barvářů zase setkají na některé podobné akci, protože když se sejdou lidé, které spojuje společný zájem a koníček, v našem případě láska ke krásným psům - barvářům, všichni rádi na takové setkáni dlouho vzpomínají.

 

Lovu, myslivosti a barvářům zdar!

Miroslav GORA

Fotogalerie

Zpracování dat...