vychází v 6:47 a zapadá v 18:57
vychází v 13:12 a zapadá v 21:50
 

Časopis Myslivost

VII. ročník barvářské soutěže malých plemen O putovní pohár hejtmana Pardubického kraje

5  Předseda OMS Chrudim Ing. MÁSLO a jednatelka OMS p. KUBALOVÁ
Dne 15. října 2011 uspořádala Myslivecká rada Pardubického kraje ve spolupráci s OMS Chrudim a s MS Tisovec již VII. ročník výše jmenované soutěže.

Tohoto poháru se zúčastňují psi a feny, kteří v daném roce úspěšně složili první barvářské zkoušky. Z každého okresu (Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí) jsou nominováni tři nejlepší psi z barvářských zkoušek. Celkem 12 psů je losem rozděleno do dvou skupin a podle soutěžního řádu plní stanovené disciplíny, které jsou hodnoceny podle zkušebního řádu. Sbor rozhodčích - po jednom zástupci z okresů, Pardubického kraje a vrchní rozhodčí, který je nominován vždy pořádajícím OMS, je také losem rozdělen. Po vyhodnocení všech disciplín je součtem bodů stanoven vítěz v jednotlivcích a umístění prvních dvou psů z každého okresu určí vítěze družstev - držitele „Poháru hejtmana Pardubického kraje“ (vítězi je možno zadat titul CACT a druhému v pořadí zadat res. CACT).

Soutěž zahájil předseda OMS Chrudim Ing. Máslo za přítomnosti předsedů OMS Pardubice – p. Hýska, zástupce OMS Svitavy – JUDr. Hotaře a předsedy OMS Ústí nad Orlicí - p. Mrkvičky. Zdravici za služebně vzdáleného hejtmana Pardubického kraje Ing. Martínka přednesl radní Ing. Kroutil.

Pro zahájení byl zvolen areál MS Tisovec v obci Dřeveš, který se nachází v těsném sousedství kulturní pietní památky „Obce Ležáky“. Celý prostor zahájení, včetně venkovního, byl velmi dobře připraven. Slavnostní výzdobu umocňovaly vlajky Pardubického kraje a znak ČMMJ.

Se samotnou organizací seznámil soutěžící, přítomné hosty a poměrně početnou koronu (asi 100 osob) vrchní rozhodčí p. Danielovský. Zastoupení plemen všech 12 soutěžících psů bylo následující: čtyři jezevčíci, tři labradorští retrívři a dále vždy po jednom jedinci anglický špringršpaněl, jagdteriér, německý křepelák, foxteriér hladkosrstý a chesapeake bay retriever.

Počasí nám poměrně přálo, bylo chladno, ale slunečno a po celý den krásné podzimní počasí. Samotné prostory pro soutěž byly vybrány velmi dobře a MS Tisovec v čele s jejich předsedou Ing. Modráčkem a mysliveckým hospodářem p. Ročnákem odvedli velmi dobrou práci na přípravě jednotlivých stopních drah i prostorů pro drobné disciplíny. Po celou dobu pořádání akce bylo zabezpečeno občerstvení, ale i horký nápoj uprostřed lesa patřil k samozřejmostem.     

V průběhu soutěže rozhodčí posuzovali jednotlivé disciplíny dost přísně, nebyl vznesen žádný protest. Vítězem celé soutěže v jednotlivcích se stal hladkosrstý jezevčík Enrico Magic Seven, s vůdcem Danielem Soukupem, reprezentující OMS Chrudim, na druhém místě skončil labradorský retrívr Crosby od Třech Bendysů, s vůdcem Milanem Šplíchalem z okresu Svitavy a na třetí pozici se umístil labradorský retrívr Dan z Peříčka, s vůdkyní Petrou Tauerovou taktéž z okresu Svitavy. Celkové prvenství byť velmi těsné, se stejným počtem bodů jako OMS Svitavy, ale lepším umístěním prvního psa, získali zástupci OMS Chrudim poprvé za dobu konání tohoto poháru. Titul CACT ani res. CACT udělen nebyl pro nesplnění stanovených kritérií. Vyhlašování konečných výsledků se protáhlo do večerního šera, ale přesto bylo bouřlivě oceněno vítězství domácích. Na závěr bylo v kulturním zařízení místního MS zorganizováno překvapení - poměrně bohatá tombola, ve které nechyběla živá husa, či ulovené srnče a divočák. Závěrem lze konstatovat, že se tato akce podařila a přispěla k propagaci české myslivosti, lovecké kynologie a nezbývá než předat pomyslné žezlo příštímu pořadateli soutěže O putovní pohár hejtmana Pardubického kraje OMS Ústí nad Orlicí.

Myslivosti a české kynologii Zdar!

 

Předseda OMS Chrudim Ing. MÁSLO a jednatelka OMS p. KUBALOVÁ

Fotogalerie

Zpracování dat...