vychází v 7:43 a zapadá v 16:43
vychází v 13:17 a zapadá v 5:12
 

Časopis Myslivost

KYNOLOGICKÉ AKCE ZA ROK 2011 NA ÚPATÍ BíLÝCH KARPAT V OKRESE UHERSKÉ HRADIŠTĚ

14  Josef TINKA
Kynologická komise při OMS Uherské Hradiště uspořádala tak jako každý rok kolem dvanácti kynologických akcí. Začínali jsme 17. dubna jarním svodem, který jsme zkusili udělat při okresní přehlídce trofejí, která se uskutečnila v kulturním domě v Popovicích. Svod byl naplánován na neděli. Byla nám poskytnuta přilehlá asfaltová plocha, takže i kdyby bylo špatné počasí, neměli bychom žádné problémy. Tento nápad se velmi dobře osvědčil, protože jak svod, tak přehlídka trofejí byly plně využity a akce byly hodnoceny na výbornou.
Na svod se přihlásilo 64 psů různých plemen, nejvíce byli zastoupeni, tak jako vždy, jezevčíci a po nich následovalo naše národní plemeno český fousek.
Dne 7. 5 jsme uspořádali první zkoušky vloh v honitbě MS Hluk. Sraz byl v překrásném areálu Býčina. Přihlásil se nám plný počet 24 psů. Z toho 11 ohařů a 13 malých plemen - převážně jezevčíků. Vrchním rozhodčím byl delegován zkušený rozhodčí Mgr. Milan Hampl. Při závěrečném hodnocení mezi ohaři byla udělena 7x I. cena, 3x III. cena a jeden ohař odstoupil. Nejúspěšnější mezi ohaři se stala fena českého fouska Tina z Kyjovic s vůdcem Josefem Tinkou - I. cena, 225 bodů. Na druhém místě se umístila fena německého ohaře drátosrstého Kity od Letu s vůdcem Vítězslavem Šestákem - I. cena s počtem 225 bodů. A na třetím místě se umístila fena malého münsterlandského ohaře Vendy z Luckého boří, s vůdkyní Petrou Žůrkovou - I. cena s počtem 223 bodů.
Mezi malými plemeny nastoupilo 12 psů se svými vůdci. Z toho devět psů získalo I. cenu, jeden pes II. cenu, jeden pes III. cenu a jeden vůdce odstoupil. Zde si nejlépe vedla fena anglického špringr španěla Gina z Vítkova dvora s vůdcem Josefem Vítkem - I. cena s počtem 192 bodů. Na druhém místě se umístila fena anglického špringr španěla Fany z Vítkova dvora – v i. ceně s počtem 192 bodů a na třetím místě se umístnila fena jezevčíka drsnosrstého Betty z Babického žlebu s vůdcem Alešem Grebeníčkem – v I. ceně s počtem 188 bodů. Za 14 dnů 21. 5. se uskutečnily další zkoušky vloh, a to v MS Šaranov Nivnice. Zahájení proběhlo v myslivecké klubovně. Jako vrchní rozhodčí zde byl delegován Josef Tinka. Na tyto zkoušky se přihlásilo 16 ohařů a sedm psů malých plemen. Dostavilo se 13 ohařů, z toho 12 skončilo v I. ceně a jeden ve II. ceně. Nejúspěšnější se stala mladá vůdkyně Barbora Ščuglíková se svým maďarským ohařem Basco Tajemství Karpat. Získali I. cenu s počtem 225 bodů. Na druhém místě se umístil německý drátosrstý ohař Kid od Letu s vůdcem Vítězslavem Šestákem - I. cena s počtem 225 bodů a na třetím místě se umístil pes německého ohaře krátkosrstého Grim z Měšínské hájovny s vůdcem Zdeňkem Vaňkem - I. cena s počtem 221 bodů. Mezi malými plemeny se ze sedmi startujících umístili tři psi v I. ceně, tři psi ve II. ceně a jeden skončil ve III. ceně. Nejlépe si vedl pes slovenského kopova Clif z Černého hůšta s vůdcem Ing. Liborem Beníčkem - I. cena s počtem 176 bodů. Na druhém místě se umístila fena jezevčíka hladkosrstého Aranka z Černých blat s vůdcem Liborem Vlachynským - I. cena s počtem 174 bodů a na třetím místě se umístila fena velšteriéra Uvíra z Ostašova s vůdcem Miroslavem Skupinou - I. cena s počtem 161 bodů.
Dne 12. 6 jsme uspořádali zkoušky z norování nováčků, a to na umělé noře v areálu Býčina MS Hluk. U tohoto typu zkoušek si neodpustím poznámku na naše veterinární podmínky, které nám svazují ruce při chovu lišky v zajetí a samotná zkouška bez kontaktu je vlastně fraška, protože když se pak má pes potkat s liškou v přírodní noře, tak je na neštěstí zaděláno. Těchto zkoušek se ujal jako vrchní nestor Hradišťské kynologie Jan Karásek a jako rozhodčí manželé Šenkeříkovi ze Zlína, kteří nám ochotně zapůjčili i svoje doma chované lišky. Přihlásilo se 24 psů - nejvíce byli opět zastoupeni jezevčíci. Jako nejúspěšnější byla na závěr vyhodnocena fena jezevčíka drsnosrstého Betty z Babického žlebu s mladým vůdcem Alešem Grebeníčkem.
Jako další akci, která se řadí mezi loveckou upotřebitelnost s větší náročností, jsme uspořádali lesní zkoušky ohařů dne 9. 7. v překrásném prostředí v honitbě MS Lesná v Horním Němčí. Tato honitba poskytuje podmínky i zázemí pro vyšší typy zkoušek. Na zkoušky se přihlásilo 12 ohařů z celého regionu, ale nakonec nastoupilo 10 ohařů. Jako vrchní rozhodčí byl delegován Josef Tinka. Jelikož náš okres zatím nedisponuje dostatkem rozhodčích na tento typ zkoušek, vypomohli nám kolegové z okresu Přerov, a to pánové Suchánek, Peluha, Janečka, Malík a Bija, za což jim děkujeme.
V celkovém hodnocení nakonec nejlépe uspěl v I. ceně, s plným počtem bodů, Hard ze Šimárníku, s vůdcem Zbyňkem Hasmadou. A nemohu se nezmínit, že ne náhodou nás tento pes dobře reprezentoval jak na poli klubovém, tak na našich nejvyšších memoriálech MRK a MKP, kde s nejvyšším počtem bodů skončil na šestém místě (bohužel limitující známka ho zařadila do II. ceny). Na druhém místě se umístila fena německého ohaře drátosrstého Kora od Letu, I. cena s počtem 240 bodů, s vůdcem Antonínem Straňákem a na třetím místě se umístila fena německého ohaře krátkosrstého Lota ze Sedlinky, I. cena s počtem 234 bodů, vůdce Miroslav Sadloň.
Už se stalo skoro pravidlem, a jsme rádi, že jsme našli takové podmínky v MS Bukovina Popovice na uspořádání speciálních zkoušek z vodní práce. Dne 30. července se zde uskutečnily tyto zkoušky pod vedením vrchního rozhodčího Antonína Straňáka. V závěrečném hodnocení nejlépe dopadla fena německého ohaře drátosrstého Jája od Letu, I. cena, 100 bodů, s vůdcem Pavlem Procházkou, na druhém místě se umístila fena německého ohaře krátkosrstého Lota ze Sedlinky, I. cena s počtem 100 bodů, vůdce Miroslav Sadloň a třetí skončila fena německého ohaře drátosrstého Kity od Letu, s vůdcem Vítězslavem Šestákem. Bohužel další akcí, kterou jsme měli naplánovanou, byly barvářské zkoušky, ale pro nedostatek přihlášených psů v termínu jsme tyto zkoušky zrušili.
Největší akcí, která nás čekala v měsíci září, byla Oblastní výstava psů, a to 3. září. Výstava byla přesunuta ze zámeckého parku v Buchlovicích na Studentské náměstí do Uherského Hradiště. Měli jsme z toho trošku obavy, jak se celá akce ujme, ale ohlasy a hodnocení vrchního rozhodčího Miroslava Václavíka bylo nad naše očekávání. Výstavy se zúčastnilo 303 psů všech plemen. Druhý den po výstavě uspořádal klub Slovenských kopovů klubové BZH v Bystřici pod Lopeníkem. Sraz měli všichni účastníci m v překrásném areálu zdejšího MS. Jako vrchní rozhodčí zde byl klubem delegován Ing. Karel Pospíšil. Přihlášeno bylo 18 psů a nastoupil plný počet. Jako první se umístil pes Albi spod Vinohrádku, I. cena s počtem 236 bodů, s vůdcem Bronislavem Kunovským, na druhém místě se umístil pes Clif z Černého hůšťa, I. cena s počtem 224 bodů, s vůdcem Ing. Liborem Beníčkem, a na třetím místě se umístnila fena Cindy z Klínoveckého lesa, I. cena s počtem 221 bodů, vůdce Přemysl Mašek. V měsíci říjnu jsme uspořádali hned několik akcí, a to dvoje podzimní zkoušky ohařů a malých plemen. Ty první se konaly v MS Lanka Dolní Němčí ve velmi pěkném areálu zdejšího MS a jejich honitba se může pyšnit i velmi dobrým zazvěřením, hlavně zajíci a koroptvemi, bažanti se zde v malém množství vypouští. Jako vrchní rozhodčí byl zde delegován Antonín Straňák. Na zkoušky se přihlásilo 12 ohařů a tři malá plemena. Na prvním místě se umístila fena českého fouska Dita od Panského rybníka, I. cena s počtem 292 bodů, vůdce Pavla Mičulková, na druhém místě se umístila fena německého ohaře krátkosrstého Aida Malachova dvora, I. cena s počtem 292 bodů, s vůdcem Jendou Ungermanem, na třetím místě skončila fena českého fouska Tina z Kyjovic, I. cena s počtem 291 bodů,  vůdce Josef Tinka. Druhé podzimní zkoušky se uskutečnily v MS Šaranov Nivnice, a to 8. října. Zde už víme, že tyto pozdní termíny jsou špatné hlavně co se krytin týká, protože v naší oblasti je dost intenzivní zemědělství a ne všichni jsou ochotni se s MS domluvit. Na tyto zkoušky byl delegován jako vrchní rozhodčí Miroslav Ondra. Tato honitba se může rovněž pyšnit velmi dobrým zazvěření drobnou zvěří, ale co je hlavní, že vlastní uznanou bažantnici. Na zkoušky se přihlásilo 13 ohařů a tři psi malých plemen. Jako první se zde umístila fena českého fouska Tara z Kyjovic, I. cena s počtem 292 bodů, vůdce Jan Martinák, který do našeho okresu zavítal až s podhůří Jeseníků. Na druhém místě se umístila fena německého ohaře krátkosrstého Bella od Viltonky, I. cena s počtem 283 bodů, vůdce Jaroslav Gajoš, na třetím místě se umístil pes českého fouska Argo z Rudimova, I. cena s počtem 272 bodů, s vůdcem Františkem Matouchem. Malá plemena se dostavila v malém počtu, takže jsme vyhlásili jenom vítěze, a tím se stal pes jezevčíka dlouhosrstého Cedro z Hustopečských rybníků, I. cena s počtem 254 bodů, s vůdcem Pavlem Pilařem.
Poslední akcí, která v našem okrese v roce 2011 proběhla, byla klubová akce barvářů, a to Moravský pohár. Celou akci jsme pořádali v lokalitě Chřibů v honitbě MS Stupava. O této akci již bylo na stránkách myslivosti napsáno dost, tak se o ní již rozepisovat nebudu snad jen to, že velký dík patří Ing. Zdeňkovi Havlíčkovi za celkovou organizaci za náš OMS. Kdo někdy něco pořádal, ví, o čem mluvím.
Na závěr mi nezbývá nic jiného než všem mysliveckým sdružením v našem okrese, které se ujali pořádání různých zkoušek, vřele poděkovat za perfektní přípravu a zázemí jak po stránce materiální, tak po stránce pohoštění. Jsou to tyto MS, které se skoro pravidelně každý rok ujmou některé akce: MS Hluk, MS Lanka Dolní Němčí, MS Šaranov Nivnice, MS Bukovina Popovice aj. Na všech akcích se velmi nezištně podílela naše jednatelka OMS Ing.Marie Gejdošová a svou účastí vždy došel podpořit vůdce i předseda OMS Karel Blahušek. Velice dobrá spolupráce je i s MVDr. Pavlem Hrdinou, členem naší komise, který vždy a bez problémů všechny akce po této stránce odkontroloval. Na všech akcích byla i účast státní správy myslivosti v čele s Bc. Petrem Šimčíkem. V neposlední řadě nesmím zapomenout na sponzory, protože by všechny akce tak jak byly zajištěny bez nich nešly, protože všechny úspěšné vůdce na prvních třech místech jsme odměnili věcnými cenami a poháry. Takže ještě jednou díky a těšíme se na další spolupráci při akcích v letošním roce 2012.
 
S pozdravem Kynologii zdar
 
Josef TINKA
předseda KK
Snímky Josef Tinka ml.

Fotogalerie

Zpracování dat...