vychází v 5:33 a zapadá v 20:39
vychází v 21:02 a zapadá v 4:46
 

Časopis Myslivost

Mezinárodní soutěž barvářů v Polsku

6  Andrea LINHARTOVÁ
V sobotu 2. června se uskutečnil v lesích při polském městě Piotrkow Trybunalski, což je nedaleko druhého největšího polského města Lodže, již devátý ročník mezinárodní soutěže barvářů a stopovacích psů. Domluvili jsme se parta známých majitelů barvářů, že se soutěže zúčastníme a zkusíme připravenost našich pejsků, a také nás vůdců jak jsme na tom s psychikou při tak náročné soutěži.
Vyjeli jsme v pátek ve 14 hodin. Od polské hranice nám počasí příliš nepřálo, skoro celou cestu vydatně pršelo, na cestě byla spousta zúžení a semaforů a tvořily se dlouhé kolony. Také nálada nebyla nijak veselá, každý myslel na to, jak to v takovém počasí zvládneme. Vše se ale změnilo příjezdem na místo, kde jsme byli ubytování. Čekali nás tam již polští kolegové, kteří nás velmi mile a srdečně přivítali a byli jsme pozvání na přátelské posezení s večeří, po dlouhé více jak pětihodinové cestě. V sobotu ráno v 5 hodin jsme odjížděli na mysliveckou střelnici, kde bylo slavnostní zahájení soutěže. Na tuto soutěž bylo přihlášeno 24 psů. Psi, kteří se zúčastnili soutěže, byli rozděleni na dvě skupiny, barváře a ostatní. Barvářů bylo 15. Kromě barvářů tam byli retrívři, honiči i dva jezevčíci. Tito psi na rozdíl od barvářů měli pobarvenou stopu sice 24 hodin starou, ale pouze 400 metrů dlouhou. Na rozdíl od barvářů, kteří měli stopu 24 hodin starou, ale dlouhou hodně přes kilometr a pobarvenou 2 dcl barvy. Stopy byly založeny ve vysokém smíšeném lese, hustě podrostlém borůvčím a ostrým ostružiním. Jak je Polsko veliké bylo vidět i na tom, že jenom jediný komplex lesa, kde soutěž probíhala, měl výměru 2000 ha. Revír byl bohatě zazvěřený, stopy byly čerstvě přeryty černou zvěří a křižovány zvěří vysokou. Přes stopy vedlo mnoho ochozů, na kterých byl zřejmý pohyb zvěře z předešlé noci. Práci psů také komplikoval poměrně silný vítr.
Naše skupina byla tvořena dvěma bavoráky a dvěma hannoveráky. Po tradičním nástupu, který byl už v 5.30 ráno, bylo losování startovních čísel a všichni jsme hromadně odjížděli na první disciplínu, kterou bylo odložení se dvěma výstřely. Potom si nás již organizátoři odváželi podle vylosovaných čísel na připravené stopy. Stopy byly velmi náročné a všude byla zvěř v pohybu, před jedním psem se dokonce zvedla tlupa divočáků a pes samozřejmě stopu nedokončil. Stopy byly šlapané ve vysokém lese v rovinatém terénu a proto se stopa, která měla více než kilometr, zdála nekonečná a každý vůdce měl nervy na pochodu. Všichni vůdci nahlásili rozhodčím práci na řemeni až ke kusu, každý měl strach z velkého výskytu zvěře. Práci na stopě posuzovali vždy dva rozhodčí. Každý, kdo se ze stopy vracel s úlomkem za kloboukem nebo na obojku psa, byl ostatními srdečně přivítán.
Slavnostní zakončení s vyhlášením výsledků bylo ve 14 hodin. Za zvuku lesních rohů loveckých trubačů byly předány diplomy a ceny. Celá naše přátelská výprava jistě v zahraničí ostudu neudělala a všichni naši zúčastnění psi stopu dokončili a umístili se v ceně. Pro mnohé bylo překvapením celkové vítězství naší skoro dvanáctileté feny hannoveračky Atmy z Javornické louky, kterou vedl rovněž nejstarší vůdce Miroslav Gora. Tato fenka předvedla vynikající nosovou práci s řemenem volně položeným na zemi a rozhodčími byla prohlášena jako nejlepší práce na stopě a ohodnocena maximálním počtem 100 bodů, s oceněním v I. ceně a zadáním titulu CPC a CACIT. Na druhém místě se v první ceně a zadáním titulu res. CACIT umístila bavorská fenka Fata Vrátna dolina s polským vůdcem Andrejem Filipiakem. Na třetím místě rovněž v první ceně se umístila taktéž polská bavorská fena Arka Derava skala, kterou vedla Anna Misztela. Z našich psů se dále na 5. místě v první ceně s počtem bodů 90 umístil v I. ceně Jäger z Lubochnianskej doliny, kterého vedl Norbert Pelc. Zbývající dva naši barváři se umístili ve III. ceně, s počtem bodů 74, na 9. místě hannoverák Endy z Brdské hájenky s vůdcem Vlastimilem Zetíkem a na 12. místě bavorák s počtem bodů 72 Gert z Rožnovských pasek, kterého vedla Andrea Linhartová. Celá soutěž se konala ve vynikající srdečné a přátelské atmosféře. Po závěrečném nástupu vyhlášení výsledku jsme byli pozváni našimi polskými kolegy na schůzi Polského klubu barvářů a slavnostní večeři s pečeným prasátkem.
Na závěr zbývá poděkovat všem naším účastníkům za vzornou reprezentaci našich barvářů v zahraničí a polským přátelům poděkovat za možnost zúčastnit se této soutěže a velmi přátelské přijetí na této výborně zorganizované a zajištěné akci.
Andrea LINHARTOVÁ

Fotogalerie

Zpracování dat...