vychází v 5:33 a zapadá v 20:39
vychází v 21:02 a zapadá v 4:46
 

Časopis Myslivost

Norování v okrese Frýdek-Místek

3  Hana Biolková
Okresní myslivecký spolek ve Frýdku-Místku dlouhodobě provozoval umělou noru pro nácviky a zkoušky v norování. Příprava výstavby obchvatu města se bohužel dotkla i pozemku , který OMS F-M spravuje a činnost na umělé noře musela být koncem loňského roku zrušena.
Norování má v našem okrese velkou tradici tak jsme museli uvažovat co dál. Naštěstí se nám nabídla možnost využívat nově postavený soukromý areál , který si vybudoval náš člen, příznivec kynologie a hlavně teriérů a jezevčíků a jejich výcviku pan Pavel Babica. Dlouho jsem slyšela nadšené ohlasy od kynologů, kteří měli možnost trénovat na umělé noře v Nošovicích.
Nakonec dne 16.6.2012 jsme pořádali každoroční červnové zkoušky v norování a poprvé se konalo na umělé noře v Nošovicích. Musím konstatovat, že stále platí přísloví o tom, že všechno zlé je pro něco dobré. Ztráta možnosti využívat naši starou noru a tím možný konec norování v našem okrese po určité době nahradil nový , krásný areál soukromé umělé nory pana Babici.
Myslím, že ani sebelepší popis by nebyl přesný, tak zde zveřejním fotografie , ze kterých bude jasné , že norování v okrese Frýdek-Místek získalo vysokou úroveň. Kromě samotného prostoru umělé nory, ve kterém je i zázemí pro rozhodčí a moderní techniku, kterou využívají pro počítání a tisk tabulek má areál zastřešené zázemí pro vůdce psů a jejich doprovod, místnost pro rozhodčí a jejich přípravu v loveckém stylu a pro vůdce nebo rozhodčí zdaleka i ubytovací kapacitu. Samotná norovací část je rovněž zastřešena a tak už nehrozí za deštivého počasí vylévání vody z umělé nory a mokré soudcovské tabulky. Kolem vnitřní nory se táhne nahoře pod střechou v podkroví pavlač, kde jsou lavice a je možno sledovat výkony psů přehledně shora.
 
12.6.2012 se tedy v novém krásném prostředí sešlo 12 norníků, aby zúročili to, co v průběhu jara natrénovali. Borderteriérů bylo 6 a také jezevčíků bylo 6. Nejlepším borderteriérem se stal s počtem bodů 84 a časem 0,22 Bad z Loučské roviny s vůdcem ing. Josefem Šigutem.
U jezevčíků se dva dostali na stejný čas a stejné body, takže pravidla rozhodla a vítězem se stala fena jezevčíka drsnosrstého Endy od řeky Vláry s vůdcem ing. Milanem Stonišem s počtem bodů 84 a časem 0,16. Se stejným výsledkem pak skončil jezevčík drsnosrstý Cir od Jeleního potoka s vůdcem Jaroslavem Klusem. 
Ve zkoušce v norování uspělo všech dvanáct norníků, které posuzovali pan Vítězslav Skotnica a Leoš Trefný pod vedením vrchního rozhodčího pana Nezvala a také čekatelé Marie Petrová a Pavel Babica. Chtěla bych tímto poděkovat panu Babicovi za možnost nadále provozovat v našem okrese Frýdek-Místek toto odvětví kynologie a vstřícný přístup, rozhodčím a čekatelům za odborné posouzení zkoušek, paní Nezvalové za administrativní práci při zkouškách. Děkujeme také normistrům za jejich obětavou práci.
Hana Biolková

Fotogalerie

Zpracování dat...