vychází v 5:40 a zapadá v 20:30
vychází v 22:47 a zapadá v 10:30
 

Časopis Myslivost

Noví specialisté pro vodní práci v Podorlicku

12  Ludvík Uhlíř
Není známo, kolik myslivců na Rychnovsku letos zamýšlelo připravit svého čtyřnohého druha ke speciálním zkouškám z vodní práce. Faktem je, že k nim bylo přihlášeno šest psů, načež v Tr-nově při zahájení zkoušek, pořádaných druhou červencovou sobotu v tamním osvědčeném Mysli-veckém sdružení „Borky“, nastoupilo šest psů a vůdců, jimž byli představeni vrchní rozhodčí Petr Víteček a rozhodčí Petr Moravec a Ing. Petr Víteček.
Disciplíny – ochota k práci na hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, klid na stano-višti, nahánění v rákosí a dohledávka kachny v rákosí – byly absolvovány na hladině a v rákosí Semechnického rybníka. Hned při první disciplíně zasáhla negativně příroda – silný vítr vytvořil na hladině vlny, které psy odrazovaly od plavání do větší vzdálenosti od břehu a do strany. To se pro-jevilo na hodnocení výkonu – ani v jednom případě nezazněla čtyřka. Zato při práci v rákosí rozhodčí hodnotili většinou na tento způsob: „HERY z Pošné – viděli jsme pěkný výkon, celých pět minut bez nějakého povelu prohledával rákosí, je mokrý, byl v kontaktu s kachnou. Hodnotíme známkou čtyři.“
            Že vůdci věnovali cvičení psů plnou pozornost, to prokazuje třikrát dosažených šestadevádesáti bodů. Tak zabodovali:: český fousek HERY z Pošné, vedený Václavem Janíkem z Lična, krátko-srstý ohař DAR z Choceňských lesů, jehož vedl Pavel Vyskočil z Borohrádku, a dlouhosrstý ohař ALAN z Vyhnanic s Jindřichem Řehákem ze stejné obce. Toto pořadí při rovnosti bodů vzešlo z vycházení z toho, že HERY je chovný, DAR je mladší než ALAN. Čtvrtá v I. ceně se čtyřiadevade-sáti body byla FELA ze Staropleských luk Jaroslava Vaňka z Trnova a jako pátá s třiasedmdesáti body se v II. ceně umístila německá křepelačka CINA od Lhoteckého rybníku, kterou vedl Jiří Zavacký z Potštejna. Jedna fena ČF „obstála“, jelikož v práci na hluboké vodě neuspěla.
            Vrchní rozhodčí Petr Víteček pochválil celkovou úroveň zkoušek, vyzvedl důkladnou přípravu psů a ocenil přístup myslivců ze sdružení „Borky“ Trnov jakožto pořadatelů zkoušek, kteří vychá-zejí kynologické komisi Okresního mysliveckého spolku ČMMJ v Rychnově nad Kněžnou tradičně vstříc a pravidelně se zhošťují svého dobrovolného úkolu úspěšně.         Text a snímky Ludvík Uhlíř

Fotogalerie

Zpracování dat...