vychází v 5:33 a zapadá v 20:39
vychází v 21:02 a zapadá v 4:46
 

Časopis Myslivost

Speciální zkoušky z vodní práce v Tovačově

13  Vladimír VELICKÝ
V sobotu 14. července 2012 uspořádal Okresní myslivecký spolek Přerov ve spolupráci s MS Haná Tovačov a nájemcem honitby Tovačov - Křenová Jiřím Zahradníčkem speciální zkoušky z vodní práce.
Zkoušky se konaly na Hradeckém rybníku, který je součástí honitby Křenová. Vlastní organizaci zajišťovali členové MS Tovačov: správce zkoušek Jiří Kohn a vedoucí skupin Petr Žák, Jan Otáhal. Další členové měli na starosti občerstvení účastníků po celý den přímo u rybníku.
Po slavnostních uvítacích hlaholech souboru trubačů OMS Přerov zahájil zkoušky ředitel zkoušek Ing. Vladimír Velický a přivítal všechny vůdce psů, sbor rozhodčích i diváky. S organizací zkoušek seznámil účastníky předseda kynologické komise OMS Aleš Suchánek a vrchní rozhodčí Ing. Otto Janečka, který také představil jednotlivé rozhodčí: Jiřího Malíka, Jaroslava Daňka, Jana Biju a Jaroslava Peluhu.
Hodinu před vlastním zahájením se uskutečnila veterinární prohlídka zúčastněných psů MVDr. Jiřím Zavadilem.
Součástí slavnostního zahájení bylo také předání mysliveckých vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ II. stupně Janu Bijovi a Jiřímu Malíkovi a III. stupně Jaroslavu Peluhovi. Vyznamenání předal statutární zástupce OMS Přerov, jednatel Jaroslav Daněk, za slavnostního troubení souboru trubačů OMS.
Zkoušek se zúčastnilo 12 přihlášených psů, a to pět německých krátkosrstých ohařů, dva čeští fousci, dva výmarští ohaři krátkosrstí, dva irští setři a jeden maďarský ohař krátkosrstý.
Jak vyplynulo ze zprávy vrchního rozhodčího, byl průběh zkoušek bezproblémový, nebyl podán žádný protest. Rákosí v rybníku bylo náročné a tento rybník se již v minulých letech osvědčil při konání všestranných zkoušek i memoriálů. Rovněž organizace po celou dobu zkoušek byla velmi dobrá.
Zkoušky probíhaly za příznivého polojasného počasí, s mírným jižním větrem, rozpršelo se až odpoledne při vyhlašování výsledků.
Z celkového počtu 12 předvedených psů se v I. ceně umístilo osm psů: 4 NOK, 1 VOK, 1 MOK, 1 IS a 1 ČF. Ve 2. ceně 1 NOK a 1 VOK. Neobstáli jen 2 psi: 1 IS a 1 ČF (dohledávka kachny v rákosí).
Vítězem zkoušek se stal NOK Galán z Černých Blat, vůdce Jiří Pospíšil - Věrovany, s plným počtem 100 bodů.
Na 2. místě se umístil NOK Amur z Fucimova domu, vůdce Josef Šon - Litovel, s počtem 96 bodů.
Na 3. místě se umístil VOK Lord z Altanova dvora, vůdce Vojtěch Skřenek - Žeravice, s počtem 96 bodů.     
Pro úplnost považuji za vhodné konstatovat, že zcela mimořádný výkon předvedla při disciplíně „ochota k práci na hladině“ fena MOK, vůdce Ing. Milana Nadě z Bystřice pod Hostýnem (celkové 4. místo - 95 bodů). Její vzorné daleké hledání, reakce na pokyny vůdce rukou a stálý kontakt s ním měly velký ohlas u přítomné korony.
Vůdci úspěšných psů obdrželi při závěrečném hodnocení na křižovatce hrází uprostřed rybníka diplomy a věcné ceny z rukou zástupců OMS Přerov. Slavnostní atmosféru ukončení zkoušek zpestřilo kromě jiného i vystoupení souboru trubačů OMS.
 
Text a snímky Ing. Vladimír VELICKÝ

Fotogalerie

Zpracování dat...