vychází v 6:47 a zapadá v 18:57
vychází v 13:12 a zapadá v 21:50
 

Časopis Myslivost

Těšanský pohár 2012

14  David HALAMKA
Dne 14. července pořádal v Těšanech klub Krátkosrstý ohař se sídlem v Brně spolu s MS Těšany klubové speciální zkoušky z vodní práce ohařů pod tradičním názvem Těšanský pohár.
V 8 hodin ráno se na obvyklém místě u hotelu Korok sešlo na srazu 22 vůdců se psy, sbor rozhodčích a početná korona přihlížejících. Zahájení se ujal výcvikář klubu Zdeněk Putna, přivítal všechny přítomné, podal základní informace o průběhu akce a poté předal slovo řediteli zkoušek nestárnoucímu Břetislavu Rychlíkovi z MS Těšany. Tento také přivítal všechny zúčastněné, popřál vůdcům s jejich svěřenci hodně štěstí, a vyslovil přání všech, za dobré počasí, neboť předešlé dny byly propršené a ani dnes mračna nevěstila nic dobrého. Jako poslední se slova ujal hlavní rozhodčí Bronislav Procinger, který mluvil konkrétně k průběhu celé akce, představil sbor rozhodčích a čekatele, pověřil svoje kolegy rozhodčí kontrolou dokladů a losováním a fakticky tak zahájil celé zkoušky.
Po rozlosování a rozdělení do čtyř skupin se všichni přesunuli na Těšanskou vodní nádrž. Na levé straně z pohledu příchozího se zkoušelo nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí kde posuzovali pánové Radek Hasta, Vlastimil Hasta a dohledávka a přinášení kachny v rákosí kde byli arbitry pánové Pavel Konečný, Jan Korcián a čekatel Petr Zvonař. Na straně pravé potom probíhaly disciplíny ochota k práci na hluboké vodě, zde posuzovali Marie Šerá, Antonín Vespalec a čekatel Zdeněk Šilberger a přinášení kachny z hluboké vody, což bylo pod přísným, ale spravedlivým dohledem rozhodčích MVDr. Šrámka a Jaroslava Košťála. Poslušnost se hodnotila průběžně po celou dobu zkoušek a klid na stanovišti byl hodnocen hromadně na hrázi Těšanské nádrže, která se jeví pro speciální zkoušky z vodní práce velmi vhodnou, protože jednak poskytuje dostatek rákosí pro „hledací“ disciplíny a na druhé straně přehlednou pláž s volnou hladinou pro prověření plaveckých schopností psů. Letos byl rákosový prostor malinko omezen, neboť nedávné větrné smrště doslova pokácely vzrostlé vrby přímo do plánovaného prostoru, ale i tak zůstalo dost místa na vyzkoušení všech tak, aby litera zkušebního řádu byla beze zbytku naplněna.
Na startu byla k vidění spousta zajímavých jedinců, i když ne tak v pestrém složení. Samozřejmě silnou skupinu tvořili němečtí krátkosrstí ohaři (10), hodně bylo i maďarských krátkosrstých ohařů (4) a výmarských krátkosrstých ohařů (5). Mezi ty méně zastoupené pak lze řadit maďarského ohaře drátosrstého, českého fouska a auvergenského ohaře. Jelikož byl vhodně zvolen systém výměn stanovišť, zkoušky „odsýpaly“ a velmi rychle se všichni sešli u vrcholu Těšanského poháru na pláži. Tím vrcholem bývají bezesporu každým rokem dvě vložené disciplíny, a to kromě zkoušky soutěž o nejrychlejšího psa a soutěž v hledání kachny na velkou vzdálenost. U té první drží vždy dva vůdci své psy na břehu za obojky, startér vhodí kachnu do vody, na jeho povel jsou vypuštěni a vyhrává ten, který kachnu první uchopí. Soutěží se vyřazovacím způsobem. Letos se nejrychlejším psem ukázal německý krátkosrstý ohař Errol Hunting Trophy vedený Stanislavem Šafářem, který ve finále porazil jiného německého krátkosrstého ohaře Cara Hastrmánek, pod vedením Jaromíra Gratcla.
Druhá soutěž je určena pouze pro ty, kteří dosáhli na těchto zkouškách na plný počet bodů. Zde se jedná o to, že rozhodčí vhodí z mola kachnu do vody ve vzdálenosti asi 50 metrů tak, aby to pes ani vůdce neviděli a je pouze na vůdci jak dokáže svého svěřence ke kachně navést. Měří se čas od vypuštění do odevzdávky a výsledné časy rozřaďují účastníky v celkovém pořadí Tešanského poháru. Tato soutěž je opravdovým mistrovským kouskem a letos se nejlepší ukázal a vítězem Těšanského poháru se tak stal maďarský ohař krátkosrstý Garnet Jantar Devil se sympatickou vůdkyní Alenou Kosovou. Na druhém místě skončil velmi talentovaný výmarský ohař krátkosrstý Fergie z Rybníků pod vedením Honzy Vepřeka a na stupně vítězů je doprovodil a třetím se stal opět maďarský ohař krátkosrstý Alerta Boglarca, s vůdkyní Petrou Janíkovou. Ve startovním poli 22 psů nakonec skončilo 15 ohařů v I. ceně, tři ohaři ve II. ceně, jeden ohař neuspěl a tři byli odvoláni vůdci.
Těšanský pohár 2012 byl vynikající atraktivní akcí a opět je třeba smeknout klobouk před všemi, kteří se na jejím zvládnutí podíleli.
Myslivost zdar a lovecké kynologii zvlášť
David HALAMKA

Fotogalerie

Zpracování dat...