vychází v 6:47 a zapadá v 18:57
vychází v 13:12 a zapadá v 21:50
 

Časopis Myslivost

Zajímavosti z lovecké kynologie

16  Vladimíra Tichá
V poslední příloze „Lovecký pes“ byl zařazen článek, v kterém byla probírána pravidla pro zadávání čekatelství šampionátu práce CACT a CACIT. V článku ale chyběla jedna velmi důležitá informace. Řekne-li se šampion, představí si většina lidí psa s šampionátem krásy nebo práce přiznávaným některým z členských států FCI nebo šampionátem mezinárodním přiznávaným přímo FCI. Existuje ale ještě jeden druh titulů a to o šampionáty klubové. Přiznávají se jak v oblasti výkonu tak i exteriéru a patří po celém světě mezi tituly značně prestižní. Jedná se o tituly zapisované do průkazu původu psů a fen a uváděné v průkazech původu potomků.
Proč je vlastně takový titul velmi ceněný? Důvodů je celá řada. Většinou bývá získán ve větší konkurenci a to v konkurenci jednoho plemene nebo skupiny velmi příbuzných plemen. Stanovit pravidla pro získání klubového šampionátu je v pravomoci chovatelského klubu. V praxi to znamená, že je (v optimálním případě) stanovují lidé, kteří o plemeni něco vědí a mohou zvláště v oblasti výkonu „vyhmátnout“ to, co je pro plemeno specifické. Čekatelství klubových šampionátů se uděluje na klubem pořádaných nebo spolupořádaných akcích, tedy na akcích, kde delegaci rozhodčích ovlivňuje chovatelský klub. Je na něm, aby vybral rozhodčí, kteří plemeno znají a dokáží opravdu posoudit jak výkon, tak exteriér jednotlivých psů a fen.
I klubové šampionáty ale mají svá pravidla a také svá úskalí. Např. by měly být přiznávány na základě několika čekatelství. Řád pro přiznání klubového šampionátu by měl být zveřejněný a přístupný všem zájemcům a měla by o něm být informována i plemenná kniha. Není možné si někde potajmu odsouhlasit, že se titul bude zadávat a pak pořádat zkoušky jen pro vyvolené. Naopak je v pravomoci klubu rozhodnout, zda titul bude či nebude vázán na členství v klubu. Pokud se jedná o akci se zadáváním CAC nebo CACT, je možné, aby pes obdržel zároveň čekatelství klubového i národního šampionátu.
Přiznávání titulu Klubový šampion a to jak v exteriéru tak výkonu je čistě záležitostí klubu. V praxi to znamená, že veškerou agendu vede chovatelský klub, který také potvrzuje titul do průkazu původu psa . Při současné ochotě či spíše neochotě lidí pracovat v klubových funkcích se tak otevírá pro kluby otázka:“ Máme mezi sebou lidi, ochotné vést agendu šampionátů?“
 Klubové šampionáty mohou do určité míry kladně ovlivnit účast na klubových akcích, protože přilákají vůdce i vystavovatele. Rozumní představitelé klubu ale dají přednost kvalitě před kvantitou a budou pravidla pro přiznání klubových šampionátů velmi zvažovat a dbát na to, aby nedocházelo, tak jak tomu bylo u CACT, k devalvaci titulu. Jinak ztratí svůj význam a svoji prestiž a to by byla velká škoda.
                                                           Vladimíra Tichá
Zpracování dat...