vychází v 5:38 a zapadá v 20:32
vychází v 22:30 a zapadá v 9:24
 

Časopis Myslivost

Zkoušky loveckých psů v okrese Strakonice pokračovaly lesními zkouškami ohařů

4  Pavlína CUHROVÁ
Lesní zkoušky ohařů pořádala ČMMJ Okresní myslivecký spolek Strakonice v sobotu 14. července v Drahonicích ve spolupráci a v honitbě MS Knížkámen Drahonice a propůjčené honitbě Bažantnice Radany ve vlastnictví Wotan Forest a.s., kterým touto cestou děkujeme za umožnění přístupu do honitby a pomoc při konání zkoušek.
Kynologická komise ČMMJ OMS Strakonice delegovala z okresu Strakonice do funkce vrchního rozhodčího Miroslava Kůse, rozhodčí Václava Petříka, Františka Buriana a Antonína Houdka. Z okresu Písek posuzovali výkony psů Josef Kotalík, Miloslav Man a Vladimír Gotfríd. Zuzana Fialová z okresu Klatovy se zkoušek zúčastnila jako čekatelka na funkci rozhodčího pro lesní zkoušky a prokázala schopnost stát se samostatným rozhodčím.
Po slavnostním zahájení trubači Janem Řehořem a Milošem Vondráškem se slova ujal člen MS Knížkámen Drahonice a ředitel zkoušek Ing. Stanislav Petrášek. Přivítal početnou koronu, sbor rozhodčích a vůdce. Ještě než promluvil k samotným zkouškám, požádal přítomné, aby minutou ticha uctili památku nedávno zesnulého dlouholetého člena ČMMJ, kynologa a rozhodčího pro malá plemena, pana Miroslava Váchy ze Skočic.
Další průběh zkoušek již byl v režii vrchního rozhodčího. Seznámil vůdce s vyhláškami, předpisy a řády, které musí během zkoušek dodržovat. Představil rozhodčí a vedoucí jednotlivých skupiny a po rozlosování čísel prohlásil zkoušky za zahájené.
Jde o náročné zkoušky, při kterých ohař absolvuje práci na pobarvené stopě, vyhledávání zvěře v houštinách, slídění a dohledávku, přinášení pernaté, srstnaté zvěře a lišky, šoulačku s odložením, přinášení vlečeného zajíce a lišky v lese, dohledávku střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře, dohledávku pohozené lišky, chování psa na stanovišti, chování po výstřelu, vodění na řemeni a poslušnost. První a nejobávanější disciplínou lesních zkoušek ohařů je přinášení lišky přes překážku, tzv. „Ohrádka“. Účelem této disciplíny je zjistit, jak je pes vycvičen a schopen překonávat výškové nebo hloubkové překážky s liškou v mordě. Z této disciplíny má každý vůdce velký respekt. Nejinak tomu bylo i v sobotu, ale všichni psi tuto disciplínu zvládli, a tak mohli pokračovat. Pokud ohař vykoná celou zkoušku v kterékoliv ceně nebo absolvuje limitní disciplíny, které jsou přizpůsobené praktickému využití při výkonu práva myslivosti, získává loveckou upotřebitelnost k dohledávání, přinášení drobné zvěře a dosledu spárkaté zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře. Konečné výsledky ukázaly dobrou připravenost psů, pouze jeden ve zkoušce neobstál. Při disciplíně „chování na stanovišti“ utekl ze stanoviště, byl ohodnocen známkou nula, a tak pro něj i vůdce zkoušky skončily. Tato disciplína je co nejvíce přizpůsobena myslivecké praxi, kdy při naháňce má být pes na stanovišti absolutně klidný.  
Z přihlášených 12 psů bylo šest německých ohařů krátkosrstých, tři čeští fousci, jeden výmarský ohař krátkosrstý, jeden irský setr a jeden maďarský ohař krátkosrstý. Ke zkoušce se nedostavil jeden vůdce. Šest psů obstálo v I. ceně, tři psi ve II. ceně a jeden pes ve III. ceně. O plemenu český fousek se mluví jako o klenotu české kynologie a v Drahonicích mělo, jak ukazují výsledky, výborné zastoupení.
Vítězem zkoušek se stal zkušený vůdce Libor Heřmánek ze Strakonic s fenou českého fouska Irou ze Zvíkovské bašty, s 236 body, druhé místo obsadil Pavel Kovanda z Písku s fenou českého fouska Fanny z Komárovských blat, rovněž s 236 body. Jelikož je Fanny starší než Ira, tak obsadila druhé místo. Třetí místo patřilo s 234 body německému krátkosrstému ohaři Jonášovi od Blatského rybníka s vůdcem Jiřím Cuhrou z Blatné. Další výsledky a odkaz na fotografie najdete na www.myslivost.cz/omsstrakonice .
 
Pavlína CUHROVÁ
OMS Strakonice
Zpracování dat...