vychází v 5:35 a zapadá v 20:35
vychází v 21:54 a zapadá v 7:07
 

Časopis Myslivost

Lovečtí psi dvakrát u bývalé Kalouskovy hájenky

3  Ludvík UHLÍŘ
Kynologická komise Okresního mysliveckého spolku ČMMJ v Rychnově nad Kněžnou uspořá-dala ve spolupráci s Mysliveckým sdružením „Letná“ Vamberk u bývalé Kalouskovy hájenky během měsíce srpna dvakrát po sobě lesní zkoušky loveckých psů.
Nejdříve přišli na řadu první sobotu lovečtí psi ostatních plemen, kteří byli zkoušeni jak v lesní honitbě vamberského sdružení, tak polní disciplíny absolvovali v honitbě MS „Jahodová Hora“ Dlouhá Ves. Před rozhodčími, jimiž byli Miroslav Dobrozemský a Petr Skalický (barvy), Miloš Šír a Jiří Večeř (nahánění), Miroslav Rýsl a Zdeněk Urban, (pole), vrchním rozhodčím byl Milan Kříž, se celkově vystřídalo 9 psů a fen, z čehož 3 byli jezevčíci drsnosrstí, 2 velšteriéři a po jednom byla zastoupena plemena německý křepelák, jezevčík dlouhosrstý, karelský medvědí pes a ruskoevrop-ská lajka. Za zaznamenání ještě stojí skutečnost, že na „domácí půdě“ předváděli svou připravenost pouze 4 psi z Rychnovska, pětice přicestovala z jiných okresů – tito vůdci využili toho, že kynolo-gové v Podorlicku vynakládají úsilí a pořádají zkoušky bez ohledu na to, odkud účastníci lesních zkoušek pocházejí. Z výsledkové listiny je zjevné, že 5 psů absolvovalo zkoušky v I. ceně, 3 v II. ceně a jeden pes „obstál“. Nejvíc zabodovala německá křepelačka BRONA od Borůvkové hory, kterou vedl Milan Plechatý z Úlibic – dosáhla 342 body, druhé místo obsadila dvojice JDL BARNEY z Achátu – Adé- la Brandová z Dolních Vlčkovic – 222 b., třetí byl JDR ARNO z Dolců za vedení J. Divíškem z Dobrušky – 221 bod, čtvrtý v pořadí byl WT XAVER z Ostašova, kterého vedl již zmíněný Milan Plechatý z Úlibic – 218 bodů, načež následoval další tandem v I. ceně WT CINDY od Sekyrky – Václav Žid z Bílého Újezdu – 189 bodů. Dál následovala trojice ve druhé ceně JDR AKIM z Menclova dvora – Stanislav Felcman, Rokytnice v Orlických horách – 204 b., KMP CILA Assi Kavon – Imrich Mrázik, Rasošky – 189 b., REL DOLLY z Rataj – Josef Souček, Dvůr Králové nad Labem – 149 bodů. Jezevčík drsnosrstý ARAN z Menclova dvora za vedení Michalem Fenclem z Rokytnice v Orlických horách „obstál“. Další termín lesních zkoušek u Kalouskovy hájenky byl zadaný ohařům. Těch tady za čtrnáct dní nastoupilo při slavnostním zahájení deset. Opět využívala nabídky k absolvování lesních zkoušek početná skupina vůdců z jiných okresů – z Rychnovska byly pouze tři dvojice. Pokud jde o zastoupení plemen, dva byli krátkosrstí ohaři, dva čeští fousci, stejný počet byl výmarských ohařů a malých „m“unsterlandských ohařů, jeden byl maďarský ohař krátkosrstý a jeden německý dlouhosrstý ohař. I když by bylo možné vyzvedat práci řady psů při zvládání patnácti disciplín, ukázkově si vedli ČF FELA ze Staropleských luk a CAR z Čermenského stěžníku při práci na pobarvené stopě jako oznamovači. Zaznamenejme hodnocení rozhodčími, které přednesl Petr Víteček o Fele: „Pes byl přiložen na nástřel, šel takových padesát metrů opatrněji, ale dobře, zalehl do řemene, přesně dovedl vůdce k loži, které nám vůdce oznámil, tam byl ohař vypuštěn, mezi druhou a třetí minutou se vrátil a poskytl oznámení způsobem ohlášeným vůdcem, načež dovedl vůdce – s několika návraty – ke kusu. Je to známka čtyři!“ O druhém oznamovači, o krátkosrstém ohaři, Petr Víteček uvedl: „Dráhu vyťukal až po lože, kde byl vypuštěn, pak bylo na vůdci znát, že má obavy, že se pes dlouho nevrací, i když časově bylo všechno v pořádku, ozval se signál trubkou, že pes byl u srnce, takže bylo po starostech, za chvilku se pes vrátil a dovedl vůdce k dosledovávanému srnci. Obdivoval jsem, že vůdce na ohaře vůbec nemluvil, ozvalo se jenom jedno slovo, pes se pro něj sám od sebe vracel. Byla to jasná čtyřka.“ Tito dva psi se shodným počtem bodů – nasbírali jich 244, to znamená, že do maximálního počtu bodů jim zbývaly pouhé čtyři – obsadili při vyhlášení výsledků místa na špici. První místo obsadila česká fouska FELA ze Staropleských luk, kterou vedl Jaroslav Vaněk z Trnova (I. cena, 244 b.), druhý byl KO CAR z Čermenského stěžníku, vedený Romanem Moravcem z Chocně (I. cena, 244 b.), na třetím místě skončil tandem ČF NESS z Aufízu – Josef Čečetka z Vršovky (I. c., 240 b.) .Dál následovali: VOK ABSOLUT Anastasia Arteniké – Jindřich Bouchal, I. c., b..240 , KO DAR z Choceňských lesů – Pavel Vyskočil ml., I. c., b. 236, NDO HAJKA z Febzahu – Pavel Provazník, Koldín, I. c., b. 215, VOK ARON Peřich – Ladislav Voborník, Skořenice, I. c., b. 226, MMO AGIL z Chotěbudic – Karel Škrabálek, Chvojenec, I. c., b. 226, MOK BYRON od Křemence – Zuzana Nyčová, Náchod, III. c., b. 200, MMO ADINA od Juliany – Josef Souček, Dvůr Králové n. Labem, III. c., 187 bodů. Tak jako vrchní rozhodčí Milan Kříž při závěru lesních zkoušek loveckých psů ostatních plemen, tak Josef Felcman závěrem lesních zkoušek ohařů ocenili důkladnou přípravu ze strany vůdců a jejich plné soustředění na absolvování jednotlivých disciplín, nechybělo ocenění přístupu sboru rozhodčích i poděkování Mysliveckému sdružení „Letná“ Vamberk. Předseda kynologické komise Petr Víteček vyzvedl výbornou úroveň zkoušek, zdůraznil, že bylo patrné, že vůdci věnovali přípravě maximální pozornost. Bylo to zjevné třeba na ohrádce, kde nejhorší známkou byla dvojka, přičemž převládaly čtyřky. A ocenil, že při lesních zkouškách jak ohařů, tak ostatních plemen psy vedli i docela mladí vůdci, kteří se při výcviku i při zvládaní vlastních zkoušek plně osvědčili, i když teprve začínají, někteří vedli prvně. „Kdyby jich bylo víc!“, zaznělo přání. Text a snímky Ludvík Uhlíř.
Zpracování dat...