vychází v 6:48 a zapadá v 18:55
vychází v 14:27 a zapadá v 22:33
 

Časopis Myslivost

O pohár Halali

15  Josef KURČA
Dne 11. 8. 2012 se konal již 5. ročník soutěže O pohár Halali, všeobecné pojišťovny a.s., speciální zkoušky z vodní práce ohařů. Tyto zkoušky se konají pravidelně každý rok vždy druhou sobotu měsíce srpna v honitbě MS „Žernov“ Chvojenec okres Pardubice.
Zkoušky byly plně obsazeny, tj. max. počet 18 psů, tak jak je uvedeno ve statutu této soutěže. V letošním roce bylo zastoupení plemen následující: německý ohař krátkosrstý 4, český fousek 4, maďarský ohař krátkosrstý 3, pointer 3, irský setr 2, malý műnsterlandský ohař 1 a německý ohař dlouhosrstý 1. Z 18 ohařů uspělo 14, z toho v I. ceně 6, ve II. ceně 6, ve III. ceně 2 a 4 ohaři neobstáli. Celkovým vítězem se stal pes Glen z Panských lesů, maďarský ohař krátkosrstý vedený panem Karlem Vadlejchem s počtem 96 bodů. Druhé místo obsadil pes Argo z Pavlovy zahrádky, německý ohař krátkosrstý vedený panem Vladimírem Kolářem s počtem 95 bodů. Třetí místo obsadil pes Farro z Mešinské hájovny, pointer vedený panem Zdeňkem Popilkou s počtem 94 bodů. Soutěž posuzoval sbor rozhodčích pod vedením vrchního rozhodčího pana Františka Kaplana. Jednotlivé disciplíny posuzovali tito rozhodčí: ochota k práci na hluboké vodě a přinášení kachny z hluboké vody Dvořák František a Kaplan Pavel, nahánění a dohledávka střelené kachny v rákosí Miloslav Pazderka a Radek Loukota a dohledávka pohozené kachny v rákosí Stanislav Bejšovec a Josef Ouzký. Všeobecnou pojišťovnu Halali, a.s. zastupoval člen představenstva pan Ing. Josef Vlášek, který také předal putovní pohár vítězi soutěže. V jeho závěrečném vystoupení poděkoval organizátorům za uspořádání této významné kynologické akce, která proběhla na vysoké úrovni.a popřál mnoho zdaru v pořádání dalších ročníků. Totéž si přejí jak OMS Pardubice, tak i MS „Žernov“ Chvojenec, aby v této započaté tradici bylo i nadále pokračováno.
Zpracování dat...