vychází v 6:45 a zapadá v 19:00
vychází v 11:50 a zapadá v 21:15
 

Časopis Myslivost

Podzimní zkoušky v Maršovicích

12  Mirka STRAKATÁ
Příjemně teplé babí léto provázelo první zářijové dny a přehouplo se i přes sobotu 8.9. 2012, kdy ČMMJ, Okresní myslivecký spolek Benešov pořádal podzimní zkoušky ohařů a malých plemen na půdě Mysliveckého sdružení Maršovice.
Od ranních hodin se v příjemném prostředí myslivecké klubovny scházeli vůdci se svými svěřenci a diskutovali spolu o nadcházejících zkouškách. Po veterinární prohlídce a prezentaci všech zúčastněných psů následovalo slavnostní zahájení, kterého se ujal předseda kynologické komise OMS Benešov MVDr. Luboš Kuneš, jenž uvítal všechny vůdce. Slavnostní zahájení doprovodili fanfárami trubači Ing. Petr Hrma, Ing. Jaroslav Dalihod a František Pechač. Ředitel zkoušek pan František Pechač seznámil přítomné s organizací a podmínkami podzimních zkoušek. Hlavní rozhodčí pan Karel Provazník připomněl vůdcům respektování a dodržování pravidel na všech disciplínách a představil přítomným rozhodčí pro jednotlivé skupiny. Vedoucí první skupiny byl Jaromír Jirota a výkony psů posuzovali rozhodčí Mgr. Jaroslav Rataj a Jaroslav Novotný. Druhou skupinu vedl Miloslav Zderadička a rozhodčími byli Josef Vošický a Miloslav Dvořák. O třetí skupinu se staral Ing. Lukáš Hrma, výkony psů pod vedením jejich vůdců hodnotili Jaroslav Křížek a Vratislav Neumann. Po oficiálním zahájení byli vůdci rozlosováni do skupin a po té se vydali společně s rozhodčími a koronou do myslivecké honitby předvést dovednosti svých loveckých psů. Díky výborné přípravě a organizaci OMS KK Benešov a členů MS Maršovice probíhaly zkoušky bez komplikací, všichni vůdci dodržovali pravidla zkoušek a rozhodčí spravedlivě posuzovali výkony na jednotlivých disciplínách. Po celý den bylo zajištěno kvalitní občerstvení v podobě polní kuchyně během zkoušek, k dispozici byl rovněž výběr jídel v klubovně mysliveckého sdružení, kde se členové všech skupin postupně scházeli po absolvování všech disciplín. Mezitím, kdy si unavení vůdci dopřávali zasloužené občerstvení a oddech, páni rozhodčí měli spoustu práce se sčítáním bodů a se stavováním pořadí psů. V pozdějším odpoledni nastal očekávaný okamžik, kdy hlavní rozhodčí vyhlásil nástup vůdců se svými svěřenci, aby všem přítomným sdělil verdikt pořadí. Na podzimní zkoušky se přihlásilo celkem 18 psů, zúčastnilo se 16 psů, z toho 15 ohařů a jeden flat c. retriever. Přestože zkoušky měly bezproblémový průběh po stránce organizační, smůla si počkala na tři vůdce, jejichž psi z důvodu nesplnění některé z disciplín nemohli zkoušky bohužel dokončit. O tom na druhou stranu svědčí ale i spravedlnost rozhodčích, kteří, ač neradi, museli vůdcům tuto skutečnost oznámit. Tu příjemnější povinnost měli rozhodčí při vyhlašování vítězných psů. Na prvním místě s celkovým počtem 300 bodů se umístil irský setr Fred z Jirouškova dvora s vůdcem Jiřím Jirouškem, druhé místo čekalo na gordon setra Yzi(ho) z Podmaršovic, který dělal čest svému vůdci Milanu Turkovi rovněž plným počtem 300 bodů. Třetího místa se zhostil maďarský krátkosrstý ohař Erik Akcezal s počtem bodů 291 s vůdkyní Šárkou Gruberovou a se stejným počtem 291 bodů se pyšnil na čtvrtém místě německý krátkosrstý ohař Dyk od Plavecké cesty s vůdcem Václavem Gruberem. První tři jmenovaní obdržely poháry, diplomy a další věcné ceny. Věcné ceny obdrželi rovněž všichni zúčastnění vůdci, kteří zkoušky dokončili. Po celkovém vyhodnocení umístění psů se ujal slova vůdce vítězného psa pan Jiří Jiroušek. Poděkoval za výbornou organizaci zkoušek, na které se podílel OMS KK Benešov ve spolupráci s MS Maršovice i za zdárný průběh zkoušek. Poděkování adresoval také všem rozhodčím za jejich zodpovědně splněnou roli, členům koron za psychickou podporu vůdcům, ostatním vůdcům za prokázané kynologické dovednosti, sponzorům za hodnotné dary a v neposlední řadě kuchařkám za výbornou stravu během zkoušek. Zkoušky ukončil závěrečnou řečí vrchní rozhodčí pan Karel Provazník, jenž krátce průběh zkoušek zhodnotil, poděkoval všem zúčastněným vůdcům a popřál jim hodně dalších kynologických úspěchů. Čtyři perličky na závěr Ráda bych se ještě podělila o několik zajímavostí, které zkoušky doprovázely. První perličkou je, že vůdce vítězného psa Jiří Jiroušek obhájil prvenství z podzimních zkoušek, které se konaly 27.srpna 2011 rovněž v Maršovicích. Na loňských podzimních zkouškách vedl fenku irského setra Baretu Apoli Gen, která se svými schopnostmi a dovednostmi postarala o 1.místo. Druhá zajímavost se týká pana Milana Turka. Přesně před 50.lety, co by mladý jinoch, se zúčastnil svých prvních podzimních zkoušek v nedalekých Šebáňovicích se svým prvním loveckým psem a již tehdy prokázal talent a entuziasmus pro kynologii a obsadil první místo. Tuto skutečnost potvrdil i svým diplomem, který si ze svých prvních zkoušek uchoval. Z nadšeného mladého chlapce se v průběhu let stal velmi zkušený kynolog, který na poli kynologie a také myslivosti odvedl obrovský kus práce. Kynologické zkoušky s loveckými psy absolvoval nesčetněkrát a své kynologické dovednosti uplatňuje také v roli rozhodčího. Svou ušlechtilou zálibu v kynologii a myslivosti přenesl i na ostatní členy své rodiny, o čemž svědčí třetí zajímavost. Když se podíváme na pořadí psů, kteří letošní podzimní zkoušky absolvovali, zjistíme, že po druhém umístění psa, kterého vedl Milan Turek, se v těsném závěsu umístil pes jeho dcery, paní Šárky Gruberové a jak už příjmení napovídá, čtvrté místo obsadil pes, kterého vedl manžel Šárky, pan Václav Gruber. Můj poslední čtvrtý postřeh je, že ačkoliv se zkoušek zúčastnili tři členové jedné rodiny, každý z nich vedl jiné plemeno psa. Mysliveckých a kynologických akcí se účastním velmi ráda a musím říct, že tyto akce konané na půdě Mysliveckého sdružení Maršovice jsou pro mne obzvlášť příjemné. Vychutnávám si zdejší příjemné prostředí, velmi přátelskou atmosféru, která panuje mezi všemi kynology a myslivci, ráda poslouchám jejich zážitky, zkušenosti a další plány a těším se na další setkávání s nimi. Mirka Strakatá
Zpracování dat...