vychází v 6:48 a zapadá v 18:55
vychází v 14:27 a zapadá v 22:33
 

Časopis Myslivost

Speciální vodní práce na Chrudimsku

7  Bohumír DOUCHA
Stalo se již tradicí, že v regionu Chrudim jsou již pravidelně konány zkoušky „Speciální vodní práce“, které jsou zařazeny okresní kynologickou komisí každoročně do programu zkoušek loveckých psů. Již po sedmé bylo naše Myslivecké sdružení „Lověna“ Chřest požádáno OMS v Chrudimi k jejich uspořádání.
Právě naše smíšená honitba pronajatá od Honebního společenstva Chřest ve výměře 2253 ha, kde se nalézá náš „Horecký rybník“ se 40 ha vodní plochy, který je právě vhodný pro tyto zkoušky. Je bohatý kolem dokola na husté, až někde neproniknutelné rákosí. V minulosti produkoval velké množství vodní zvěře, zvláště divokých kachen březňaček bez zásahu člověka. I když jejich odlov byl velmi náročný, lovilo se maximálně 40 kachen na každém honu. A právě v rákosí byly největší ztráty postřelených, nedohledaných divokých kachen. Kolem roku 2000 po totálním úbytku divoké populace divoké kachny, který byl zapříčiněn nemocí botulinem, přistoupilo naše MS k vypouštění odchovaných kachen z polodivokého chovu v počtu 600 kusů, Po mnoho let se akce vypouštění dařila s očkováním, tento proces byl náročný na práci členů MS, ale i na finanční náklady, aby byla dosažena rentabilita. Po nezdaru, kdy došlo k velkému úhynu, bylo od této akce již upuštěno. Za slunné, letní soboty dne 28. července 2012 byly konány zkoušky SZVP, ke kterým nastoupilo 11 vůdců se svými svěřenci do prostoru „myslivny na Skále“. Po ranním občerstvení byla provedena veterinární prohlídka MVDr. Jiřím Andrýsem, při které všichni psi obstáli a byli způsobilí se zúčastnit zkoušek. Dva rozhodčí vylosovali vůdce a jejich pořadí pro konání disciplín. Po tomto aktu následoval nástup vůdců se psy, kdy se každý vůdce podstavil k březovému špalku s vylosovaným číslem. Nastoupilo 11 loveckých psů z toho osm psů a tři feny - tři němečtí krátkosrstí ohaři, tři maďarští ohaři krátkosrstí, jeden český fousek, jeden výmarský ohař krátkosrstý, jeden pointr, jeden špringršpaněl, dva labradorští retrívři. Po slavnostním zvuku loveckých fanfár přednesených trubačem - posluchačem MLDF Brno, Janem Svobodou, přivítal přítomné účastníky ředitel zkoušek Stanislav Jarý a předal slovo vrchnímu rozhodčímu Lubomíru Knytlovi, který představil sbor rozhodčích: JUDr. Blahoslava Jindřichovského, Ing. Jarmilu Jindřichovskou, Jaroslava Schejbala, Romana Moravce a čekatele Milana Plechatého, pořadatele-správce zkoušek Jiřího Halamku st. a pomocníky Bc. Jana Svobodu a Pavla Foršta st. Dále představil jednotlivé vůdce se psy. Upozornil, že SZVP je zkoušena podle platného zkušebního řádu od 1. 1. 2008 má šest - disciplín - ochota k práci na hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávka pohozené kachny v rákosí a chování psa na stanovišti i poslušnost. Po úvodním ceremoniálu byli vůdci rozděleni do dvou skupin a odjeli do honitby k Horeckému rybníku. První skupina prováděla disciplíny u hráze rybníka, a to ochotu k práci na hluboké vodě a přinášení kachny z hluboké vody, druhá skupina prováděla zkoušku na konci rybníku směrem na obec Horka - nahánění a dohledávku střelené kachny v rákosí a dohledávku pohozené kachny v rákosí. Disciplínu chování psa na stanovišti všichni vůdci prováděli společně na přilehlé louce rybníka. Disciplína poslušnost byla sledována rozhodčími po celý průběh zkoušek. Korony na obou stanovištích sledovaly pečlivě výkony jednotlivých psů a odměňovaly je potleskem. Horecký rybník, který má nejen velkou rozlohu, ale má i husté rákosí, skoro i někde neproniknutelné, dělal některý, psům problémy. Po prozkoušení všech psů ze všech disciplín se odebrali vůdci na myslivnu Skála, kde proběhlo vyhodnocení rozhodčím sborem. Za zvuku loveckých fanfár vrchní rozhodčí Lubomír Knytl podrobně vyhodnotil jednotlivé psy. Vítězem SZVP se stal pes NKO GIT z Čermenskýho Stěžníku vedený Ing. Františkem Kupkou s plným počtem 100 bodů v I. ceně. Druhé místo obsadila fena ČF ASTA z Městečka na Dlani vedená Zdeňkem Popílkou s plným počtem 100 bodů v I. ceně. Třetí místo obsadila fena ARCHIE z Mešínské hájovny s počtem 96 bodů v I. ceně, vedená Lucii Svobodovou. První tři vůdci obdrželi pěkné poháry, které věnoval OMS Chrudim, a všichni vůdci převzali drobné dárky. Pes ASS OREST ze Šipší pouze obstál, pes KOK BERNARD Ariadnina nit byl odvolán. Sbor rozhodčích posuzoval přísně a objektivně, nebyl podán žádný protest. Vrchní rozhodčí ve svém závěrečném slovu prohlásil, že SZVP je na pohled lehkou zkouškou, avšak dochází k podcenění některých disciplín vůdci, pes není docvičen a dochází ke zklamání. Poděkoval pořadatelům, kteří zajištovali občerstvení jak u rybníka, tak v myslivně, chutnalo snad každému. Dále poděkoval organizátorům za bezchybné připravení celých zkoušek, včetně písemných materiálů, které připravovala jednatelka OMS. Co říci na závěr? Myslivecká akce přiblížila některým občanům náročnost výcviku loveckých psů, který je součástí výkonu práva myslivosti. Lovecký pes je zachráncem při sečení travních porostů drobné zvěře - zajíce i bažanta i zvěřiny. Bohumír DOUCHA
Zpracování dat...