vychází v 5:35 a zapadá v 20:35
vychází v 21:54 a zapadá v 7:07
 

Časopis Myslivost

Speciální zkoušky z vodní práce v honitbě MS Mečichov

14  Pavlína CUHROVÁ
Speciální zkoušky z vodní práce ohařů, slídičů a retrívrů se konaly v sobotu 11. 8. 2012 v honitbě MS Mečichov. Úspěšné vykonání zkoušky kvalifikuje psa jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Na těchto zkouškách pes prokazuje například ochotu k práci na hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávku kachny v rákosí.
Přihlásilo se 14 vůdců se svými svěřenci, z toho 12 ohařů, jeden slídič a jeden retrívr. Okresním mysliveckým spolkem Strakonice byl delegován sbor rozhodčích ve složení Miroslav Šafařík, Vladimír Černý, Ing. Lenka Fialová a MVDr. Josef Nejdl z okresu Klatovy, František Bárta z okresu České Budějovice a Karel Kieweg z okresu Strakonice. Na práci sboru rozhodčích dohlížel vrchní rozhodčí MVDr. František Šimek, rovněž z okresu Strakonice. Sraz účastníků byl na chatě Mysliveckého sdružení Mečichov, která je umístěna v krásném prostředí, v blízkosti třech rybníků, na kterých se zkoušky konaly. O slavnostní zahájení se postaral soubor trubačů. Ředitel zkoušek a hospodář Mysliveckého sdružení Mečichov JUDr. Marek Šťastný přivítal rozhodčí, vůdce a koronu, seznámil je s prostředím, kde budou probíhat jednotlivé disciplíny a představil vůdcům a rozhodčím členy skupin, kteří se po celý den starali o bezproblémový průběh zkoušek. Příjemnou povinnost měl při zahájení předseda OMS Strakonice Ing. František Volmut, který předal JUDr. Marku Šťastnému vyznamenání III. stupně za Zásluhy o myslivost, které mu bylo navrženo okresní mysliveckou radou za jeho aktivní práci v lektorském sboru při výuce a zkouškách uchazečů o zkoušky z myslivosti. Další průběh zkoušek už byl v režii vrchního rozhodčího. Připomněl vůdcům platné směrnice a řády, podle kterých se na zkouškách posuzuje a které musí během zkoušek dodržovat. Sám si zkontroloval zdravotní stav psů, platnost očkování, rozhodčí překontrolovali tetovací čísla psů a po rozlosování čísel byly zkoušky prohlášeny za zahájené. Na zkouškách nebyl podán žádný protest. Obstálo 12 psů z toho 8 v I. ceně, 3 ve II. ceně a 1 s loveckou upotřebitelností, jelikož splnil limitní disciplíny, které jsou pro speciální zkoušky z vodní práce předepsány. Vítězem zkoušek se stal Jiří Kotal ze Srlína, okres Tábor s fenou německého krátkosrstého ohaře Penelope od Nezdického potoka s 98 body, druhé místo obsadil vůdce Libor Heřmánek s fenou českého fouska Irou ze Zvíkovské bašty s 95 body a na třetím místě skončil Hynek Tipka se psem českého fouska Carem z Otmického polesí s 93 body, oba z okresu Strakonice. Všichni majitelé loveckého psa, národního plemene Český fousek, obdrželi žádost o poskytnutí finančního příspěvku podle písmene K přílohy č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb. Pes, který úspěšně vykoná zkoušku z výkonu v roce podání žádosti, má nárok na finanční příspěvek, který činí 2.000,- Kč za jednu zkoušku. Za Okresní myslivecký spolek Strakonice bych ráda poděkovala členům MS Mečichov za uspořádání zkoušek, vynikající občerstvení během celého dne a v neposlední řadě za aktivní přístup k výchově mladé generace pro myslivost a kynologii, protože tolik dětí, co bylo v Mečichově, se na zkouškách jen tak nevidí. Přehled výsledků , fotografie ze zkoušek a informace k finančnímu příspěvku na Českého fouska najdete na www.myslivost.cz/omsstrakonice. Pavlína Cuhrová, OMS Strakonice
Zpracování dat...