vychází v 6:48 a zapadá v 18:55
vychází v 14:27 a zapadá v 22:33
 

Časopis Myslivost

Víkend ve Věžovaté Pláni zasvěcen kynologii

10  Ing. Lukáš BODNÁR
Okresní myslivecký spolek v Českém Krumlově ve spolupráci s kynologickou komisí a Mysliveckým sdružením Věžovatá Pláně – Poluška uspořádaly o víkendu 11. - 12. 8. 2012 lesní a barvářské zkoušky. Oboje zkoušky probíhaly v malebném nicméně velmi kopcovitém a pro všechny velmi náročném terénu honitby Věžovatá Pláně.
V sobotu se konaly lesní zkoušky malých plemen, na které bylo přihlášeno a dostavilo se šest zástupců malých plemen (tři velšteriéři, jeden border teriér, jeden jagdteriér a jeden drsnosrstý jezevčík). Zkoušky zahájil před loveckou chatou předseda kynologické komise Miroslav Bican, který všechny přítomné vřele přivítal a předal slovo vrchnímu rozhodčímu Petru Samkovi, který shrnul organizační průběh zkoušek a představil rozhodčí z výkonu, a sice Ing. Irenu Erhartovou a Ing. Miroslavu Janovskou. Po rozlosování pořadových čísel se vůdci a jejich svěřenci spolu s rozhodčími a početnou koronou přesunuli do honitby, kde probíhaly jednotlivé disciplíny. Po celý den vládlo příjemné počasí, které bylo rozhodně vhodnější než na začátku srpna panující horka. Po absolvování všech disciplín a jejich posouzení se opět všichni sjeli k lovecké chatě, kde proběhlo vyhodnocování zkoušek a nezbytné občerstvení. Po všech nutných administrativních záležitostech došlo k vyhodnocení zkoušek, které zachycuje následující tabulka: Pořadí Jméno psa Plemeno Vůdce Body Cena 1. Attika Myší domky JGT Mgr. Miroslav Trost 238 I. 2. Aron z Jílkova mlýna WT Martina Bicanová 187 I. 3. Hessy Carex J Martina Bicanová 230 II. 4. Alan z Jílkova mlýna WT Milan Zimmerhakl 205 II. 5. Deisy Krásný lov BRT Josef Čabela ml. 162 III. 6. Argo z Jílkova mlýna WT Ladislav Rychlý 142 III. Po slavnostním zakončení se někteří rozjeli do svých domovů, někteří ještě setrvali v družné diskuzi v příjemném prostředí lovecké chaty. V neděli se na stejném místě konaly barvářské zkoušky. Tentokrát se projevil větší zájem o zkoušky z lovecké upotřebitelnosti a přihlásilo se dvanáct vůdců se svými svěřenci. Nakonec dorazilo v den zkoušek všech dvanáct vůdců se svými psy (čtyři jagdteriéři, tři border teriéři, tři jezevčíci, jeden velšteriér a jeden malý müsterlandský ohař), i když někteří s mírným zpožděním Uvítání se tentokrát ujal ředitel zkoušek a zároveň myslivecký hospodář v MS Věžovatá Pláň – Poluška Zdeněk Goldfinger. Jednotlivé skupiny posuzovali dvojice rozhodčích Ing Irena Erhartová s Ing. Petrem Prázným a Lucie Šeráková s Mgr. Miroslavem Trostem. Vrchním rozhodčím byl opět delegován Petr Samek. Po rozlosování do skupin se vůdci se svými psími svěřenci, rozhodčí a korona rozešli do honitby, kde probíhalo posuzování jednotlivých disciplín ve velmi příjemném letním dni, kdy počasí bylo pro výkon psů velmi příznivé, neboť nepanovaly vysoké teploty. Jelikož barvářské zkoušky obsahují pouze pět disciplín oproti zkouškám lesním, proběhlo vyhodnocení zkoušek o něco dříve než předchozí den. Všech 12 psů uspělo ve II. ceně, celkové výsledky zachycuje následující tabulka: Pořadí Jméno psa Plemeno Vůdce Body Cena 1. Dona od Dehetníku JGT Miroslav Bican 102 II. 2. Hessy Carex J Martina Bicanová 99 II. 3. Dárek od Hradu Hus J František Volf 95 II. 4. Lord z Hošnova dvora BRT Jiří Vicány 94 II. 5. Týna z Bijadel MMO Eliška Kopencová 94 II. 6. Aron z Padělků JGT Radek Děkan 90 II. 7. Attika Myší domky JGT Libor Sojka 90 II. 8. Dorothy Canis Ludens BRT Miroslav Weger 90 II. 9. Aja z Popelínské cihelny BRT Miroslav Maurer 85 II. 10. Juda Berecinec JGT Peter Petruš 84 II. 11. Arny z Hájeckého mlýna J Pavel Postl 82 II. 12. Aron z Jílkova mlýna WT Martina Bicanová 82 II. Na závěr lze konstatovat, že obě kynologické akce byly po všech stránkách úspěšné. V organizaci nebyly žádné problémy, rozhodčí posuzovali velmi korektně a objektivně a z tohoto důvodu nebyl podán žádný protest. I delegovaný vrchní rozhodčí Petr Samek přispěl svým nadhledem a vstřícným přístupem k pohodovému průběhu zkoušek. Členové domácího mysliveckého sdružení pečovali o všestrannou spokojenost všech přítomných zejména po stránce organizační, ale i po stránce kulinářské. Za veškerou práci spojenou s organizací kynologického víkendu je nutné všem zainteresovaným vyslovit vřelý dík. Ing. Lukáš BODNÁR
Zpracování dat...