ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2019

Zabezpečení loveckých zbraní

Myslivost 7/2019, str. 63  Ing. MAREK PEDERZOLI, Ph.D., M.Sc. (Akademie věd České republiky)
Co musíte vědět o uchovávání zbraní a střeliva O tom, že by se myslivci, uživatelé a majitelé zbraní, měli chovat zodpovědně a respektovat zákony a vyhlášky snad není třeba ani chvilku pochybovat. Zbraně prostě k myslivosti patří a je proto třeba splňovat veškeré podmínky a požadavky, nicméně opravdu je to tak vždy? Opravdu jsou všichni myslivci dostatečně znalí a informovaní? Proto jsme připravili sérii článků, ve kterých bychom chtěli čtenáře Myslivosti seznámit se vším, co je třeba vědět k optimálnímu zabezpečení zbraní našich myslivců.
V prvním díle si shrneme legislativu, kterou vyžaduje zákon, rozebereme možnosti, které se nám nabízí, poradíme vám, jak nejlépe vybrat tu správnou cestu k řádnému zabezpečení.
V dalších dílech se podrobněji podíváme na zabezpečení obytných objektů, ve kterých se uchovávají zbraně. Zaměříme se na jednotlivé typy trezorových zámků a jejich výhody a nevýhody. Probereme sejfy a ocelové skříně na zbraně, certifikované trezory, a nakonec vám představíme trezorové místnosti.
 
Pokud čtete tento časopis, je velmi pravděpodobné, že již střelnou zbraň vlastníte, nebo o její koupi uvažujete. Většina z vás má také alespoň částečně na paměti, že v zákoně se říká zhruba zjednodušeně: Pokud mám jednu nebo dvě zbraně, nepotřebuji nic, do deseti kusů stačí bezpečnostní schránka s certifikací, na více zbraní je potřeba trezor.
Na legislativu se brzy podíváme podrobněji, rádi bychom však na úvod zdůraznili, že zákonné požadavky jsou spíše požadavky minimální, pod které byste neměli za žádných okolností jít.
Na základě vlastních, mnohaletých zkušeností s trezory v různých oblastech reálného života vám naopak spíše doporučíme zabezpečení navýšit.
O vhodném zabezpečení a uložení zbraně byste měli uvažovat rozhodně dříve, než si ji koupíte. Pokud zbraň již máte a nad zabezpečením jste zatím příliš neuvažovali, rozhodně to neodkládejte!
 
Zabezpečení zbraní začíná již od vstupních dveří
 
Velmi důležitým prvkem zabezpečení je už samotné zabezpečení vašeho bytu či domu, nebo jiného prostoru, ve kterém mají být zbraně uloženy. Na toto téma se podíváme blíže v příštím díle tohoto seriálu.
Vhodné jsou kvalitní dveře a zámky vybavené cylindrickou vložkou ve 3. nebo 4. třídě bezpečnosti. Mějte na paměti, že je nutné zabezpečit i všechny jiné možné cesty vstupu do objektu, zejména okna v nízkých patrech (ochrana proti otevření zvenku a ochranná fólie proti rozbití, popřípadě mříže).
 
Trezory, sejfy a skříně na zbraně, jaký je v nich rozdíl?
 
Na první pohled zvenčí rozdíl nemusí být hned vidět, ale tyto prostředky se liší účelem i konstrukcí.
V případě sejfů a skříní se zjednodušeně jedná o jednoplášťové či dvouplášťové ocelové schránky s trezorovým zámkem. Slouží k uchování předmětů nižší hodnoty a jejich ochraně před vnějšími vlivy. Proti destruktivním metodám chrání jen minimálně, ale v případě certifikovaných výrobků máte jistotu že se do nich nedostanou bez klíčů děti, a že je zloděj bez speciálního vybavení neotevře, aniž by udělal hluk.
Normy pro certifikaci sejfů a skříní:
Norma EN 14450 – rozlišuje dva stupně zabezpečení: S1 a S2
Norma ČSN 916012 – rozlišuje tři stupně zabezpečení: Z1, Z2 a Z3
Někdy se tyto výrobky označují i jako trezory se základním zabezpečením, ale o trezory se v pravém smyslu slova nejedná.
 
Trezor je vždy víceplášťový, má vnitřní výplň mezi plášti (často beton) a trezorový zámek nebo zámky s přídavnou ochranou proti napadení zvenku. Trezory jsou těžší a odolnější než sejfy v podobné velikosti. Díky tomu však poskytují mnohem vyšší úroveň zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí.
Evropská norma pro certifikaci trezorů EN 1143-1 rozlišuje bezpečnostní třídy 0 až XIII. V praxi se nejčastěji setkáme v domácím použití s trezory v bezpečnostních třídách 0, I a II., vyšší třídy pak většinou používají firmy, které potřebují uchovávat vyšší hodnoty, nebo třeba v bankomatech. Nejvyšší třídy se vyskytují zejména ve velkých bankovních institucích.
 
Jak se certifikovaný výrobek pozná?
 
Certifikace trezoru či sejfu je uvedena na štítku z vnitřní strany trezorových dveří. K výrobku by měl být i certifikát shody, kde je též uvedeno, v jakém akreditovaném zařízení byl testován a jakou bezpečnostní třídu splňuje.
Samotná certifikace probíhá v akreditovaných laboratořích (v ČR i zahraničí). Hlavní částí testování jsou zkoušky proti destruktivním metodám překonání trezoru. Odborníci se snaží do trezoru dostat celou řadou nástrojů od jednoduchých nástrojů jako jsou palice, dláta, páčidla, přes různé vrtačky, brusky, až po stěnové pily, jádrové frézy či termopruty.
V závislosti na použitých nástrojích a době potřebné k překonání se vypočítá odolnost trezoru v takzvaných odporových jednotkách (resistance units, RU). Pro představu, trezory třída 0 má 30 RU na částečné i úplné překonání, zatímco nejvyšší třídy mají hodnoty RU v tisících.
 
Zabezpečení zbraní samotných - co říká zákon?
 
O legislativě uchovávání zbraní hovoří Zákon č. 119/2002 Sb. (poslední novelizace č 222/2017 Sb.), který pravidla pro uchovávání dělí podle počtu a typu zbraní. Podívejme se na jednotlivé případy postupně.
 
Střelné zbraně kategorie B nebo C do 2 ks a střelivo do 500 ks
 
Podle zákona je držitel zbraní kategorie B nebo C v počtu do 2 ks nebo střeliva v počtu do 500 ks povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení. Certifikace zabezpečovacího prostředku není v zákoně specifikována.
Jak ale zbraň vhodně zabezpečit? Necertifikované sejfy a skříně jsou pro uložení zbraní zcela nevhodné (detailněji vysvětlíme ve třetím díle). Proti odcizení zbraň prakticky neochrání - v některých případech mohou být překonány i během několika sekund! Vhodné jsou certifikované výrobky, které je nutné navíc správně ukotvit, aby je zloděj nemohl odnést.
 
Střelné zbraně do 10 ks a střelivo do 10 000 ks
 
V počtu 3 až 10 kusů zbraní kategorie A až C a střeliva od 501 do 10 000 kusů je nutné uložit zbraně do uzamykatelné ocelové schránky či skříně, nebo zvláštního uzamykatelného zařízení, jejichž specifikace jsou dány v doprovodném předpisu, aktuálně v Nařízení vlády 217/2017 Sb. To ukládá zejména nutnost použití trezorového zámku třídy A a nutnost certifikace ocelové schránky či skříně na 15 RU jednotek. Tento požadavek již nesplňují sejfy tříd S1 a S2, ani Z1, nutné je použít minimálně třídy Z2 nebo Z3, které poskytují alespoň základní ochranu několika málo minut proti zloději vybavenému ručním vybavením nebo akumulátorovou vrtačkou.
Pro lepší zabezpečení, obzvláště v případě vyšší hodnoty zbraní a jiných uložených předmětů, je vhodné použití trezoru certifikovaného dle EN 1143-1 do třídy 0 (uložená hodnota do 300 000 Kč), třídy I (uložená hodnota do 500 000 Kč), nebo třídy II (uložená hodnota do milionu korun), popřípadě i použití trezorového zámku třídy B dle EN 1300. Uvedené částky jsou orientační a liší se v závislosti na pojišťovně.
 
Střelné zbraně do 20 ks nebo střelivo do 20 000 ks
 
V situaci, kdy již vlastníme více než 10 zbraní již naštěstí zákon sejfy ani ocelové skříně nedovoluje a zbraně je třeba zabezpečit skříňovým trezorem v bezpečnostní třídě I dle normy EN 1143-1, kterou je vhodné v případě vyšší úložné hodnoty navýšit jak je zmíněno výše.
Další možností zabezpečení většího počtu zbraní je trezorová místnost nebo samostatný objekt, který je vybaven trezorovými dveřní minimálně v I. bezpečnostní třídě (EN 1143-1), případně bezpečnostními dveřmi v 5. třídě bezpečnosti (EN 1627). Dodržet je potřeba i požadavky na tloušťku stěn, okna a mříže. Trezorovým místnostem se budeme podrobně věnovat v posledním díle této série.
 
Více než 20 střelných zbraní a střelivo nad 20 000 ks
 
V tomto případě je situace obdobná jako v případě minulém, ale pro větší počet zbraní budeme potřebovat větší komorový trezor, nebo trezorovou místnost, které je však potřeba vybavit navíc elektronickým zabezpečovacím systémem.
 
Proč se vyplatí nešetřit na zabezpečení zbraní?
 
Na finanční aspekt jsme již částečně narazili. Hodnota zbraní je velmi často vysoká. Ať už se jedná o zbraně na sportovní střelbu nebo lov, po započtení optiky a dalších doplňků se cena snadno vyšplhá na desítky až stovky tisíc korun. Sejfy nejsou určené na uchovávání drahých předmětů a v případě krádeže vám pojišťovna vyplatí maximálně pár desítek tisíc.
Druhý aspekt je ale ještě důležitější. To, že střelné zbraně jsou ze své podstaty nebezpečné a neměly by se dostat do nepovolaných rukou, je jasné snad každému. Ne každý je ale schopen si připustit, že by se do nepovolaných rukou mohla dostat právě ta jeho zbraň.
Shoda náhod, neočekávaná návštěva známých s dětmi, náhodné vloupání, nebo plánovaná loupež, to vše může způsobit, že se nakonec hlaveň vaší zbraně otočí proti vašim blízkým. Nedostatečně zabezpečená zbraň vám sice může „projít“, ale může se stát i tragédie, kterou si budete vyčítat po zbytek života.
Ke koupi zabezpečovacího prostředku pro uchování zbraní je třeba přistupovat nanejvýš zodpovědně. Není to něco „co musím koupit“, je to svědomitá investice do zabezpečení mého majetku. V případě koupě kvalitního certifikovaného výrobku a při správném zacházení Vám může vydržet i celý život a neztratit při tom na ceně.
 
Zabezpečujete svůj majetek, ze zákona máte povinnost zbraně zabezpečit, a mělo by být v zájmu každého z nás, zabezpečit zbraně co nejlepším možným způsobem.

 
Odstrašující příklad
“Koupil jsem si pušku pro sportovní střelbu a kulovnici pro lov v lese. Na kulovnici jsem dokoupil termovizní zaměřovač, na pušku kolimátor a další doplňky. Uložení jsem zpočátku příliš neřešil, ale po nějaké době jsem zbraně nechtěl nechat jen tak pod postelí, tak jsem si v online obchodě koupil skříň, o které prodejce psal, že je bezpečná. Měla dokonce německou certifikaci - VDMA 24992. Skříň vypadala na pohled hezky a zdánlivě plnila svůj účel.
Bohužel se mi po několika měsících někdo vloupal do bytu. Skříň jsem našel otevřenou, dveře vypáčené a zbraně pryč. Pojišťovna mi nedala nic - ukázalo se totiž, že certifikace byla zcela k ničemu! Dozvěděl jsem se, že vůbec neřešila odolnost proti vloupání, ale navíc už dávno ani neplatí. Jediné štěstí bylo, že jsem si nestihl koupit třetí zbraň, protože bych měl navíc problémy se zákonem, s ohledem na to, že zbraně nebyly ve správně certifikované skříni. Teď jen doufám, že policie zbraně najde, než s nimi někdo někoho zastřelí.
Po předchozí zkušenosti jsem si koupil certifikovaný trezor ve třídě II. Žádný běžný zloděj už mi ho neotevře, ani neodnese. A i kdyby se ke mně náhodou vloupal profesionál, pojišťovna mi vyplatí cenu zbraní v celé výši.”Naprosté legislativní minimum pro uchovávání zbraní
 
1 až 2 zbraně kat. B či C — nutno zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení. Vhodný je libovolný certifikovaný trezor, či sejf.
3 až 10 zbraní kat. A-C — ocelová schránka či skříň certifikovaná na 15 odporových jednotek dle EN 1143-1 s certifikovaným trezorovým zámkem nebo libovolný trezor třídy 0 a vyšší (číslování římskými číslicemi)
11 až 20 zbraní kat. A-C — trezor minimálně třídy I dle EN 1143-1, nebo místnost s trezorovými dveřmi třídy I, nebo vyšší, dle EN 1143-1 a zdmi o tloušťce 30 cm z cihel nebo 15 cm z betonu a zabezpečenými okny a jinými otvory.
více než 20 zbraní A-C — stejné jako pro předchozí kategorii, ale navíc je nutné elektronické zabezpečovací zařízení

 
Zabezpečení zbraní v bodech
 
1. Důležitým výchozím bodem je zabezpečení bytu, domu či jiných prostor ve kterých jsou zbraně uchovávány. Vhodné jsou kvalitní dveře a zámek vybavený cylindrickou vložkou ve 3. nebo 4. třídě bezpečnosti. Nutné je zabezpečit i všechny jiné možné cesty vstupu do objektu, zejména okna v nízkých patrech (ochrana proti otevření zvenku a ochranná fólie proti rozbití, popřípadě mříže).
 
2. Pravidla pro uchovávání zbraní samotných se dle zákona dělí podle počtu a typu zbraní
Do dvou kusů zbraní kat. B či C a do 500 ks střeliva zákon ukládá zbraně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení. Doporučujeme certifikovaný ukotvený sejf (certifikace S1-S2 dle EN 14450, nebo Z1-Z3 dle ČSN 916012) nebo libovolný trezor certifikovaný dle EN 1143-1. Necertifikované výrobky jsou pro uchovávání zbraní nevhodné!
Do 10 kusů zbraní kat. A-C a střelivo do 10 000 ks je nutná minimálně ocelová schránka či skříň certifikována na 15 odporových jednotek dle EN 1143-1 vybavená zámkem třídy A dle EN 1300, či zvláštní uzamčené zařízení neoddělitelně ukotvené do stěny, taktéž vybavené zámkem třídy A dle EN 1300. V případě vyšší hodnoty zbraní a jiných uložených předmětů je vhodné použití trezoru certifikovaného dle EN 1143-1 do třídy 0 (uložená hodnota do 300 000 Kč), třídy I (uložená hodnota do 500 000 Kč), nebo třídy II (uložená hodnota do milionu korun) popřípadě i použití trezorového zámku třídy B dle EN 1300. Uvedené částky jsou orientační a liší se v závislosti na pojišťovně.
Do 20 kusů zbraní kat. A-C a střelivo do 20 000 ks je nutný trezor (případně trezorová místnost) certifikovaný dle EN 1143-1 do třídy I. V případě vyšší hodnoty zbraní a jiných uložených předmětů je vhodné použití trezoru certifikovaného do třídy II (uložená hodnota cca do milionu korun). Popřípadě i použití trezorového zámku třídy B dle EN 1300
Nad 20 kusů zbraní kat. A-C či 20 000 ks střeliva je nutný komorový trezor nebo trezorová místnost minimálně třídy I dle EN 1143-1, obdobně jako v předchozí kategorii, které však musí být navíc chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením.
 
3. Umístění trezoru je vhodné zvolit tak, aby nebyl snadno viditelný. Důležité je, aby při odemykání nebylo vidět na zadávanou kombinaci nebo klíče. Trezor musí být důkladně ukotven, případně zazděn do zdi (vhodné obzvláště pro menší trezory pro krátké zbraně).
 
4. Klíče k trezorům a sejfům by měly být nošeny skrytě a tak, aby se předešlo jejich poškození. Číselné kombinace pro otevření elektronických či mechanických kombinačních zámků by měly být obtížně uhádnutelné (ne kulatá čísla, data narození apod.). Není vhodné používat výchozí kombinaci nastavenou výrobcem. Také je důležité nenechávat zapsanou číselnou kombinaci v blízkosti trezoru - v praxi jsme se již setkali i s případy, kdy byl kód k trezoru napsán na jeho boku nebo na stolku vedle.


Redakční poznámka a omluva na závěr:
Vinou nedorozumění a chyby na mé straně jakožto šéfredaktora se k článku dostala jako jména autorů jména Josefa Jakubíka a Aleny Hrdinové. Skutečným autorem a tvůrcem článku je Ing. MAREK PEDERZOLI, Ph.D., M.Sc. (Akademie věd České republiky) .
Za chybu se všem jemnovaným omlouvám
Jiří Kasina - šéfredaktor časopisu Myslivost


Zpracování dat...