ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2019

Kamzík a muflon zachráněni!

Myslivost 4/2019, str. 10  Bohumil Straka
Zákaz kamzíka a muflona jsme zažehnali, národní seznam invazních nepůvodních druhů nebude! Platforma tři čtvrtě milionu „Hospodářů v krajině“ skvěle funguje, táhne za jeden provaz již třetím rokem Na stránkách časopisu Myslivost jsem v posledních letech již několikráte informoval nejen o připravované novele zákona o ochraně přírody a zákona o myslivosti adaptující Nařízení EU týkající se invazních nepůvodních druhů, ale také o tom, jak jsem se v rámci ČMMJ chopil iniciativy, a založili jsme novou velmi mocnou smluvně podloženou platformu „Hospodáři v krajině“ reprezentující téměř 750 tisíc organizovaných členů zájmových svazů z řad myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů, školkařů i vědců.
Dne 6. 3. 2019 se na půdě Českomoravské myslivecké jednoty znovu sešli zástupci jednotlivých organizací, a při velmi konstruktivním jednání jsme hromadně vytvořili další „Prohlášení Hospodářů v krajině“ adresované Vládě, Sněmovně a Senátu k novele zákona o ochraně přírody a krajiny a k aktuálním tématům.
 
Výsledky mluví jasně
 
Cítím velké zadostiučinění a naše výsledky mluví jasně - jedině díky nové platformě hospodářů jsme zachránili muflony, kamzíky, pstruhy duhové, ořechy, kaštany, křížence a jiné nepůvodní druhy před omezením či eradikací
Po letech boje za zachování hospodářsky významných nepůvodních druhů, po nespočtu případů mediálního vláčení kanály, po letech stížností na mě ze strany MŽP, cítím velké zadostiučinění z vykonané práce a ze zlepšující se komunikace s úředníky MŽP.
Botanici spolu s ředitelem druhové ochrany MŽP před třemi lety připravili černý, šedý a varovný seznam 232 druhů údajně invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů vyžadujících zákaz či omezení, který chtěli časem „překlopit“ do českých zákonů či vyhlášek. Ze zvěře se na tomto seznamu, publikovaném v časopise Ochrana přírody 2/2016, ocitnul kamzík a muflon.
Není divu, že nás to šíleně nadzvednulo ze židle, neboť časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která spadá pod MŽP. Nejednalo se o nic menšího než o desetitisíce našich členů a miliardy korun a jednalo se o to, zda předáme na další desetiletí rozhodovací pravomoc hospodaření s nepůvodními druhy do rukou úředníků MŽP a budeme pak muset strpět veškerou odpovědnost, zásahy do hospodaření a honiteb podle jejich libovůle. A v neposlední řadě že budeme vystavení za vše sankcím, pokutám a právní nejistotě.
 
Led taje pod tlakem
 
Pod naším tlakem pak průběžně MŽP zmírňovalo rétoriku, po nějaké době bylo řečeno, že český seznam je jen vědeckým podkladem. A nedávno, na posledním jednání 28. února 2019 na MŽP, už úředníci dali najevo, že národní seznam invazních druhů nemusí být vůbec zaveden.
Nakonec záhy po našem společném březnové prohlášení Hospodářů v krajině a tiskové konferenci, náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský oznámil, že MŽP nebude zavádět kontroverzní český národní seznam zakázaných invazních druhu, že postačí ten celoevropský, na kterém je aktuálně 49 druhů včetně například mývala, psíka mývalovitého a ondatry.
Jak vidno, potvrdil se fyzikální zákon, že led taje nejen při vyšší teplotě, ale i za mrazu pod vyšším tlakem. A je jen dobře, že onen tlak se nám společnými silami podařilo vystupňovat až k bodu tání.
Mohu konstatovat, že po posledním jednání v novele už nevidím zásadní kontroverze a novela může postoupit do oficiálního meziresortního připomínkového řízení, kde snad doladíme jen několik menších problémů. Následně pak novelu začne v druhé polovině roku projednávat sněmovna.
 
Vztahy s MŽP postupně dozrály do „vína, které se dá pít“
 
Ministerstvo životního prostředí původně s hospodáři nekomunikovalo při přípravě novel zákona o ochraně přírody. To se změnilo 25. října 2016, kdy jsme se poprvé sešli jako zástupci naštvaných zájmových svazů na půdě ČMMJ a vydali první velmi ostré prohlášení Hospodářů v krajině.
O té doby se přístup MŽP pomalu zlepšoval, po argumentačním tlaku Hospodářů v krajině MŽP uznalo, že novela „řešící“ nepůvodní druhy není dostatečně připravená a prodiskutovaná a odložilo ji.
Novelu také zabrzdilo vyjádření tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky v rozhovoru pro časopis Myslivost: „Lidé si obecně nepřejí, aby české implementace evropského práva byly ještě papežštější než EU, proto se i v tomto případě přikláním k minimální technické novele, je-li vůbec nějaká třeba“.
MŽP nás poté začalo zvát na pravidelná jednání vládního Výboru pro biodiverzitu. A příjemným šokem pro mě bylo vřelé přijetí ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, o kterém jsem psal v Myslivosti 2/2019 v souvislosti s výzvou proti zákazu olověného střeliva. Tehdy ministr sešel osobně až do přízemí, aby nás přivítal. Za dvacet let neustálých nepříjemných tahanic s úředníky na MŽP jsem toho v našem boji za pro nás příznivou legislativu zažil tolik, jako nikdo jiný. Proto jsem se nestačil divit, jak ledy na MŽP tají, když se chce
 
Globální oteplování ve vztahu s MŽP?
 
A tak jen doufám, že doba ledová už definitivně pominula a čeká nás další globální oteplování ve vztahu s MŽP. Jedná se nám přece všem o opravdovou efektivní ochranu přírody, kde máme přednostně řešit priority ochrany krajiny místo zavádění nové byrokracie řešící marginálie.
 
Chcete víc? Přijďte na besedu s Hospodáři v krajině do Lysé 23. května od 13 hod
 
Pokud se chcete dozvědět o vývoji legislativy nepůvodních druhů více, pokud chcete slyšet novinky o novelách zákona o ochraně přírody, zákona o myslivosti, zákona o rybářství a lesního zákona, které posílá Ministerstvo životního prostředí do připomínkového řízení, pokud chcete diskutovat o klimatických změnách, úbytku drobné zvěře, Evropské zemědělské politice, tak přijďte na již tradiční pódiovou besedu organizovanou redakcí časopisu Myslivost se zákonodárci a zástupci ministerstev životního prostředí a zemědělství na výstavu Natura Viva v Lysé nad Labem 23. května v 13 hod.
 
A pokud vás unavuje čtení, tak vše podstatné o posledním úspěchu Hospodářů v krajině si můžete přehrát také ve videu na stránkách ČMMJ: www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Hospodari-v-krajine-se-po-case-opet-sesli-a-vytvo.aspx
Více informací o vývoji legislativy nepůvodních druhů také na: www.straka.eu/nepuvodni-druhy
 
Dr. Ing. Bohumil STRAKA
člen zahraniční komise ČMMJ
 

Prohlášení Hospodářů v krajině
k novele zákona o ochraně přírody a krajiny a k aktuálním tématům
 
My, hospodáři v krajině, reprezentující zájmové svazy s 750 tisíci organizovanými členy z řad myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů, školkařských provozů, petentů a vědců, udržitelným způsobem hospodaříme s přírodními zdroji desítky let, a naši předkové po stovky let.
Konstruktivně nabízíme pomocnou ruku při přípravě přiměřených a zároveň účinných právních předpisů. Prostřednictvím našich odborně-komunitních médií můžeme spolupracovat při zvýšení osvěty našich členů i laické veřejnosti.
 
Statisíce našich členů se denně pohybují v přírodě a krajině ve všech koutech naší země, proto prostřednictvím našich organizací mohou členové dát k dispozici svoje místní znalosti, praktické zkušenosti, a do určité míry i svoji "pracovní sílu", což v takové šíři nikdo jiný nabídnout nemůže. Bez spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků nelze účinně regulovat žádný rostlinný ani živočišný druh.
Jedná se nám přece všem o skutečnou ochranu přírody a biodiverzity co nejlépe skloubenou s celospolečenskými zájmy v kulturní krajině.
 
Naléhavě vyzýváme Senát Parlamentu ČR, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, Vládu, a příslušná ministerstva k řešení následujících problémů současné přírody a krajiny:

1. V rámci adaptace Nařízení 1143/2014 EP nepřipustit zavedení tzv. národního seznamu invazních nepůvodních druhů (dále jen IND), neboť považujeme existující evropský seznam IND za dostatečný.

2. Požadujeme vyčlenění hospodářsky významných nepůvodních druhů (dále jen ND) z obecného režimu ND upraveného v současném zákoně o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK) a převedení do složkových zákonů (např. vodní zákon, lesní zákon, zákon o rybářství, zákon o myslivosti, aj.) a to i z důvodu adaptace na klimatické změny. V této souvislosti kvitujeme, že se MZe hlásí k regulaci hospodářsky významných ND ve vazbě na převzetí působnosti k nim.

3. Požadujeme, aby novela ZOPK a dalších zákonů naplňovala deklarovaný účel, tedy adaptaci Nařízení 1143/2014 EP, a požadujeme, aby navržená úprava ND nešla nad rámec tohoto nařízení.

4. Požadujeme, aby MŽP neodkladně stanovilo jednotná jasná pravidla pro povolování umístění včelínů v územích se zvýšeným zájmem ochrany přírody (např. národní parky, CHKO, EVL, ptačí oblasti apod.)

5. Žádáme, aby MŽP ve spolupráci s MZe jednoznačně stanovilo příznivé stavy některých zvláště chráněných živočichů pro území ČR. Jedná se o vydru říční, bobra evropského, vlka obecného, čápa černého.

6. Žádáme, aby stát jednoznačně stanovil maximální částku, kterou je ochoten vynaložit každoročně jednak na management (včetně monitoringu a ochranných opatření), a jednak na náhradu škod pro jednotlivé výše uvedené druhy zvláště chráněných živočichů.

7. Vyzýváme oslovené k přijetí opatření vedoucích ke zvýšení biodiverzity a pestrosti krajiny, a zároveň v souladu s programovým prohlášením vlády k přijetí opatření přispívajících k posílení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví.

8. Na úrovní EU žádáme o prosazování pozice ČR jako členského státu EU tak, aby příští společná zemědělská politika EU 2021 - 2027 byla méně zaměřena na byrokracii a sankce, a naopak byla přizpůsobena tak, aby lépe podporovala zvýšení biodiverzity a pestrosti krajiny.
 
V Praze 6. března 2019
 
Za hospodáře v krajině:
Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz, Moravský rybářský svaz, Český svaz včelařů, Český zahrádkářský svaz, Mezinárodní asociace pro sokolnictví, Jesenický kamzík, Agrární komora ČR, Svaz školkařů ČR, Česká Lesnická společnost, Česká akademie zemědělských věd, Sdružení lesních školkařů ČR, Rybářské sdružení České republiky, Řád svatého Huberta

Zastupci-600-000-hospodaru-v-krajine-podepsali-dohodu-o-spolupraci-2017-05-24-DSC31126.JPG 


Zpracování dat...