ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2019

Využijme možnosti pro tvorbu biopásů

Myslivost 4/2019, str. 20  Václav Zámečník
Podpořme nejen čejku chocolatou Po vstupu do Evropské Unie v roce 2004 jsme ztratili zhruba 30 % ptáků zemědělské krajiny. Proč je tomu tak? Naše zemědělství se změnilo – krajina je využívána podstatně intenzivněji - zemědělská činnost postupně ukrajuje z travnatých pásů kolem polí, spotřeba pesticidů se téměř zdvojnásobila, zemědělci si mohli koupit rychlejší a výkonnější stroje, které jsou pro zvěř i ptáky rizikovější.

Současně ale Společná zemědělská politika přinesla nové nástroje, které mají za cíl podpořit zvěř a celkovou druhovou diverzitu včetně ptačích druhů – tzv. agroenvironmentální opatření.

Na orné půdě je jejich nabídka omezená a, bohužel, také zájem zemědělců o vstup do těchto opatření je zatím malý.

Jedná se zejména o opatření Biopásy, což jsou liniové pásy o šíři 6 24 m, které jsou osety předem definovanou směsí rostlin.

V současné době existují dvě varianty biopásů, krmné a nektarodárné.

Zatímco krmné biopásy jsou jednoleté, dominantní podíl zaujímají obiloviny a jejich hlavním cílem je vytvořit potravní a krytové stanoviště během podzimu a zimy, nektarodárné biopásy jsou víceleté (dvou nebo tříleté), hlavní dominantou jsou jeteloviny a přednostně jsou zaměřené na opylovače.

Dalším opatřením je titul Ochrana čejky chocholaté, jenž kromě bahňáků podporuje i zajíce a různé druhy hmyzu.

Cílem titulu je především zajistit vhodné podmínky na pravidelných a nejcennějších hnízdištích čejek, a tak je možné do něj vstupovat jen na předem vymezených lokalitách.

V obou případech potvrzují zkušenosti z podniků, které do těchto opatření vstoupily v předchozích letech, že z ekonomického hlediska jsou opatření nastavena dobře a navíc zemědělci mají garantovaný příjem bez ohledu na vývoj počasí.

Letošní rok je přitom posledním, kdy mohou zemědělci do těchto dotačních opatření vstoupit, pak bude kvůli přechodu na nové programové období zřejmě dvouletá pauza.

Proto má smysl ještě zkusit „na poslední chvíli“ oslovit zemědělce a pokusit se je motivovat ke vstupu. Vzhledem k pokročilejšímu datu to pro ně bude reálné asi jen na polích, kde budou vysévat nejpozdnější plodiny.

Motivací ke vstupu do opatření biopá­sy přitom může být i fakt, že přispívají ke snižování ztrát hlavní plodiny okusem zvěří.

Biopásy mohou být rovněž použity při rozdělování erozně ohrožených polních celcích, kde od roku 2020 mají zemědělci povinnost omezit velkou plochu jedné plodiny na 30 ha.

V případě biopásů je nutné zdůraznit ještě jednu důležitou věc. Jednou z podmínek, kterou zemědělci musí splňovat, je zákaz pojezdu v biopásu. Pokud kontrola toto pochybení zjistí, musí se zemědělci obhajovat, protože jinak jim hrozí i zpětné odebrání dotace. Jedním z hlavních smyslů biopásu je zvýšení nabídky kvalitní potravy, případně i krytu pro zvěř, a proto by se i sami myslivci měli snažit o osvětu mezi potenciálními „škodiči“, kteří nerespektují jiné zájmy, po biopásech jezdí, kazí dobrou věc a přivádějí zemědělce do potíží.

V případě opatření na ochranu čejek je možnost kromě využití stávající nabídky ještě doplňovat dosud nenavržená pravidelně obsazovaná hnízdiště. Pokud o takových lokalitách s výskytem čejky víte, obraťte se na Českou společnost ornitologickou (Václav Zámečník, zamecnik@birdlife.cz) pro domluvu dalšího postupu.

Graf-Ptaci.jpg

Zpracování dat...