ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Protimyslivečtí lobbisté jsou v Bruselu ve třicetinásobné přesile

Myslivost 5/2019, str. 8 Bohumil Straka, Vlastimil Waic
Počet komentářů: 0
V polovině dubna navštívil Českou republiku Torbjörn Larsson, prezident FACE - Evropské federace pro lov a ochranu přírody. Zavítal také na sekretariát Českomoravské myslivecké jednoty, kde jsme ho požádali o krátký rozhovor. Více >
Protimyslivečtí lobbisté jsou v Bruselu ve třicetinásobné přesile

„Zamítněte žalobu ČR proti EU!“

Myslivost 5/2019, str. 10 Bohumil Straka
Počet komentářů: 0
Generální advokátka Soudního dvora EU: „Zamítněte žalobu ČR proti EU!“ To měla obě oči zavřené, nebo ovlivněná brexitem, když nevidí jasné porušení principů práva EU? My ale bojujeme dál! Jsme myslivci a nenecháme si naházet naše flinty do žita! Více >
„Zamítněte žalobu ČR proti EU!“

DROBNOSTI…

Myslivost 5/2019, str. 14 Štěpán Neuwirth
Počet komentářů: 0
Začátkem dubna 2019 proběhla sdělovacími prostředky informace, že došly tuzemské brambory. Cena této potravinové komodity se z původních čtyř korun českých vyšplhala k třiceti korunám a může jít ještě výše. Tato zdánlivá „drobnost“ svědčí o tom, že Česká republika není soběstačná v potravinové oblasti. Vždyť kupujeme mrkev z Itálie, rajčata ze Španělska, další zeleninu třeba z Holandska, atd. Dovážíme maso z Polska nebo z Brazílie. Proč k tomu došlo? Více >
DROBNOSTI…

Drobná zvěř a extenzivní ovocné sady

Myslivost 5/2019, str. 16 Petr Marada
Počet komentářů: 0
O potřebě ovocných stromů (výsadbě) v krajině není pochyb. Jejich význam je především v místech intenzivně zemědělsky obhospodařovaných, ale také v rámci biocenter, biokoridorů, okrajů polních cest a lemů lesních porostů. Význam mají stromy solitérní, dále pěstované ve formě stromořadí, alejí, skupiny dřevin a také sady nově zakládané, stávající a ty, které se zakládaly v dobách dávno minulých a dnes přemýšlíme, zda má význam je revitalizovat, obnovit, vyklučit či jaký management zvolit, abychom z nich měli prospěch a užitek. Více >
Drobná zvěř a extenzivní ovocné sady

Velké, širé, rodné lány, buďte vy nám požehnány?

Myslivost 5/2019, str. 20 Martin Šálek
Počet komentářů: 0
Ten kontrast v krajinném zrnu nelze přehlédnout. Jako mávnutím kouzelného proutku se krajina na pár metrech naprosto změní. Několikasethektarová pole náhle vystřídají drobná políčka z ptačího pohledu uspořádaná do proužků připomínajících klávesy klavíru. Nacházíme se pár kilometrů od Znojma, na česko až rakouském pomezí, bývalé hranici mezi západním a východním blokem, kde se střetávají různé přístupy k obhospodařování zemědělské krajiny a kde se nabízí unikátní možnost studovat vliv struktury krajiny nejen na ptáky. Více >
Velké, širé, rodné lány, buďte vy nám požehnány?

Nová doba…

Myslivost 5/2019, str. 22 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Českými luhy a háji poměrně často zazní neopomenutelná filmová hláška z ikonického filmu Dědictví aneb Kurvahošigutentag „Nová doba, host vyhazuje vrchního!“ S jistou obměnou vtrhla ta „nová doba“ i do české přírody, do mysliveckých honiteb. Ta nová doba spočívá v tom, že na rozdíl od let minulých potkáme v přírodě velké množství lidí – turistů, chovatelů psů, motoristů, cyklistů, jezdců na koních, běžců i těch „běžných“ návštěvníků, kteří opustili smogem zamořené destinace „jen tak“. Většinou se všichni označují za „milovníky přírody a zvířat“. Je tomu tak skutečně? V nedávné době se mi podařilo zažít několik setkání s obdobnými „milovníky přírody“… Více >
Nová doba…

Vlivy prostředí na stav vegetace a alternativy řešení

Myslivost 5/2019, str. 24 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Před několika lety by nikoho nenapadlo, že se budeme koncem července dívat na žlutohnědé louky a pastviny, že krmných plodiny na políčkách pro zvěř zaschnou úplně nebo v lepším případě nedosáhnou ani polovičních výnosů a i přirozená vegetace na tom bude podobně bídně. A z médií se nám dostane informace, že je koncem zimy obsah vody v půdě a podzemních zásobárnách na historickém minimu. Připojené grafy ze serveru Českého hydrometeorologického ústavu jsou více než vypovídající a jasně ukazují, jak jsou sníženy zásoby vody v půdě. Více >
Vlivy prostředí na stav vegetace a alternativy řešení

HLUCHÁŇ HÔRNY - rozšírenie, status ohrozenia, možnosti záchrany

Myslivost 5/2019, str. 30 Peter KLINGA, Diana KRAJMEROVÁ, Vlastimil NOVÁK, Ladislav PAULE
Počet komentářů: 0
Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) je najväčší tetrovovitý vták v Európe. Je charakteristický svojím polygamným správaním a výrazným pohlavným dimorfizmom (kohút je vzhľadovo odlišný od sliepky). Sliepky vážia 1,5 - 2 kg a kohúty 3 - 4 kg. V Karpatoch prebieha tok v apríli, pričom kohút je teritoriálny a verný svojmu stanovišťu. Více >
HLUCHÁŇ HÔRNY - rozšírenie, status ohrozenia, možnosti záchrany

Efektivní záchrana srnčat

Myslivost 5/2019, str. 36 Miloš Fischer, Oldřich Sedlář
Počet komentářů: 0
Problematika záchrany srnčat při senoseči je řešena se střídavými úspěchy desítky let. Pracnost, časová náročnost a obvykle i nutnost dobré a spolehlivé spolupráce se zemědělci jsou ale velké překážky, které zásadně ohrožují dobrý výsledek a přežití srnčat. Zabýval jsem se tím, jak jednoduše tento problém vyřešit. Jasné bylo, že využití pachových prostředků by bylo nejoptimálnější řešení, které by odstranilo všechny problémy dosud spojené s využívanými metodami. Chyběl už jen levný, dostupný a zejména z hlediska životního prostředí naprosto nezávadný nosič pachové látky. Nakonec se řešení podařilo nalézt a bylo připravené k otestování. Více >
Efektivní záchrana srnčat

Z historie sokolnictví I. část

Myslivost 5/2019, str. 40 Luboš Kousal
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři časopisu Myslivost. O sokolnictví bylo v minulosti již mnoho napsáno, přesto se domnívám, že by mohlo být pro mnohé (hlavně mladší čtenáře) zajímavé přečíst si znovu nejen o jeho historii, ale i o vhodné volbě dravců určených pro lov, jejich výcviku a způsobu lovu v dnešním sokolnictví. Cílem následujících řádků a dalších příspěvků tak bude předložit ucelené informace o sokolnictví, a to jak v jeho historii, tak současnosti… ale začněme popořadě. Více >
Z historie sokolnictví I. část

Zajíci z umělých chovů

Myslivost 5/2019, str. 42 Václav Němec
Počet komentářů: 0
Byl jsem požádán, abych z pozice dlouholetého chovatele a zároveň aktivního propagátora cíleného chovu zajíce polního v našich honitbách zpracoval článek týkající se chovu a introdukce zajíců do české krajiny. Je zapotřebí, aby se aspekty související s chovem a péčí o tuto naši krásnou a původní zvěř objasnily široké myslivecké veřejnosti právě z pohledu těch, kteří se dlouhodobě zabývají umělým chovem zajíců. Myslím, že odborných článků na toto téma bylo již napsáno v minulosti více a polemika, zda mají zajíci ještě vůbec šanci v současné zemědělské krajině přežít, je veliká. Více >
Zajíci z umělých chovů

Obora Lhotka

Myslivost 5/2019, str. 50 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Obora Lhotka leží v jihozápadní části Středočeského kraje, u malé obce Pičín. Název obce, historicky zaznamenaný jako Pičina, pochází buď z latinského slova piscina – rybník, jelikož je v okolí množství rybníků; nebo ze staroslověnského pěčina, tedy hezké místo (cit. Wikipedie). Obora je vzdušnou čarou vzdálena asi 35 km od Prahy, po komunikacích je to 57 km, snadno dostupná po dálnici D4 a pak krátkou silnicí III. třídy navazující na exit 32. Zmínka o rybnících a poloha navozují představu blízkého Jihočeského kraje a nebýt zeměpisné hranice, lze se tu jako v půvabných jižních Čechách skutečně cítit. Více >
Obora Lhotka

Dalekohledy Eschenbach - legenda se vrací!

Myslivost 5/2019, str. 54 Ondřej Kelner
Počet komentářů: 0
Po poměrně dlouhé době, kdy společnost Eschenbach opustila český trh, se v současné době tato německá značka založená bratry Eschenbachy opět vrací na český trh. Dalekohledy tohoto výrobce, který své optické produkty vyrábí již od roku 1913, patří do střední cenové relace, ale výkonnostně ji mnohdy převyšují. V čem? To jsem měl možnost ověřit během lovecké praxe v podmínkách Doupovských hor. Více >
Dalekohledy Eschenbach - legenda se vrací!

Termovizní předsádka Pulsar Core FXQ 50 – uživatelský test

Myslivost 5/2019, str. 58 Martin Valenta
Počet komentářů: 0
Málokdo už asi dnes pochybuje o výhodách optoelektronických pozorovacích nebo zaměřovacích přístrojů při nočním lovu. Takzvané digitální přístroje, kde je plocha snímače tvořena oddělenými, velmi drobnými „fotokatodkami“ uspořádanými v pravidelné sestavě a signál je bezprostředně převeden do formy „jedniček a nul“ - digitalizován, tak tyhle přístroje zatím stále hrají tak trochu druhé housle, zvlášť v oblasti profesionálních, armádních přístrojů. Důvodem je nižší citlivost snímače než u dobrých analogových přístrojů druhé či vyšší generace. Více >
Termovizní předsádka Pulsar Core FXQ 50 – uživatelský test

Zbraň mistrů

Myslivost 5/2019, str. 70 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Kulovnice CZ 527 v provedení pro tým Mistrů Evropy v lovecké kombinované střelbě 2018. Více >
Zbraň mistrů

Broková kozlice BENELLI 828 U

Myslivost 5/2019, str. 74 Petr Novák
Počet komentářů: 0
Další zbraň z továrny firmy Benelli, kterou bych rád čtenářům Myslivosti představil je broková kozlice Benelli model 828U. Již na první pohled zjistíme, že Benelli určitě nechtěla jít cestou tradičních výrobců brokových kozlic, a tak konstruktéři museli vymyslet něco extravagantního. Což, jak je vidět snad i ze snímků, se jim určitě povedlo a navíc podle odborníků i velmi dobře funguje. Snad jediné, co bychom mohli považovat za okoukané od konkurence je systém uzamčení hlavní, které je u kozlic Benelli 828U stejné jako uzamčení u zbraní Blaser s lůžkovým závěrem. Více >
Broková kozlice BENELLI 828 U

Naplňujeme firemní heslo

Myslivost 5/2019, str. 82 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Po roce 1989 se zásadně změnily poměry nejen politické a společenské, ale též se zcela zásadně změnila nabídka zboží v prodejnách. A jednou z komodit, která prošla doslova dějinným převratem byl i segment oblečení pro myslivce a lesníky. Jednou z prvních firem, která přišla s nabídkou za našimi myslivci byla firma Banner ze Sezimova Ústí. Už před mnoha lety jsem byl v sídle firmy na první reportáži, oděvy značky Banner jsme také jeden čas prodávali v naší prodejně. A protože čas neúprosně ubíhá a Banner si vybudoval velmi důležitou pozici na českém trhu, požádal jsem majitele firmy Milana Jeníčka o rozhovor. Ve vzorkovně si k nám přisedl i obchodní ředitel Tomáš Kloboučník. Více >
Naplňujeme firemní heslo

Komu patří poražený vlk, vydra nebo bobr?

Myslivost 5/2019, str. 88 Jiří Šír
Počet komentářů: 1
A za jakých podmínek? Na tuto otázku mne přivedl přítel Ing. Miloš Fischer, když jsme v rozhovoru narazili na autem stále častěji poražené vlky, vydry a bobry. Mohlo by se na první pohled zdát, že odpověď bude velice jednoduchá a jednoznačná. Bohužel při bližším pohledu je to přesně naopak. Osobně nejsem právník a názor nějakého erudovaného právníka by mne opravdu zajímal. Více >
Komu patří poražený vlk, vydra nebo bobr?
Zpracování dat...