ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2019

Co vše se událo na Katedře myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU v Praze v roce 2018

Myslivost 1/2019, str. 96  Vlastimil Hart
Vážené čtenářky a čtenáři časopisu Myslivost. Již tradičně přinášíme zprávu o činnosti naší Katedry myslivosti a lesnické zoologie. Loňskou zprávu o činnosti naší katedry jsem nazval „rokem splněných přání“. Rok 2018 byl pro naši katedru neméně úspěšný a marně hledám superlativ, kterým bych rok 2018 nejlépe vystihl, zkrátka, roky usilovné práce nám začaly přinášet sladké ovoce.
V roce 2017 jsme „zrekonstruovali“ předmět Myslivost a v roce 2018 jsme přestavbu dotáhli do finále. K předmětu byla již dříve vydána dvoje skripta na přednášky (zvlášť pro zimní a letní semestr) a nově jsme vydali skripta – Návody do cvičení, která provází studenty po celý rok studia předmětu Myslivost a kromě jiného pomáhají studentům poznat celý proces od založení honitby až po každoroční činnost mysliveckého hospodáře.
Navázali jsme také skvělou spolupráci s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, s panem předsedou úřadu a studenty oboru Provoz a řízení myslivosti jsme prošli celý úřad a seznámili se s chodem této organizace. Společné přednášky a návštěvy úřadu budeme praktikovat i nadále a navíc jsme se dohodli, že díky novému vybavení na naší katedře, se pokusíme zapojit do společného výzkumu.
V roce 2018 dva studenti absolvovali praxi v Tyrolsku, kde poznali záludnosti vysokohorského hospodaření nejenom s lesem, ale i se zvěří, která zde žije. Pro příští rok jsme se dohodli s ředitelem tyrolského revíru, že změníme náplň praxe, pomůžeme s průběrným lovem zvěře, aby se studenti dozvěděli více o praktickém propojení lesnictví a myslivosti.
Tradiční letní škola, kterou pořádáme pro naše studenty, se konala v Jihoafrické republice, kde jsme navštívili farmy našeho jihoafrického kolegy. Nejkrásnější část pobytu jsme strávili v severní oblasti u řeky Limpopo, která je známá nejenom pestrostí krajiny, ale také tajuplnými stromy baobaby, které tu rostou snad všude. Studenti zde poznali nejenom místní kulturu, faunu a flóru, ale seznámili se i s chodem loveckých farem, zpracováním trofejí a zvěřiny.
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy má od léta nového ředitele, který již před nástupem na tuto pozici dlouhé roky spolupracoval s naší katedrou. Po jeho nástupu jsme se dohodli na mnoha změnách, které na podniku uskutečníme ve prospěch podniku a našich studentů. Začneme revitalizací obory a tím, že naši studenti zde budou vykonávat část svých praxí a terénních cvičení. V tomto směru je nám nový ředitel velmi nakloněn a pro studenty se zde otevírá velmi široký prostor vyžití jak myslivecké, tak lovecké. Kromě společné revitalizace obory chystáme tvorbu plánů naháněk se slíděním, naučnou mysliveckou stezku, vyčlenění části honitby pro studenty a zaměstnance FLD a mnoho dalších aktivit.
Rok 2018 se stal významný i z pohledu tvorby výukových sbírek, na které jsme získali finance, a tak jsme rozšířili sbírky o dermoplastické preparáty losa, jelena evropského, laně, siky, daňka, daněly, kňoura, více než třiceti dermoplastických preparátů ptáků v letu a další preparáty, které nám ve sbírkovně chyběly. Rozšířili jsme i sbírku kosterních preparátů, abychom mohli učit srovnávací anatomii. Takže ke všem hlavním dermoplastickým preparátům jsme pořídili preparáty kosterní, včetně koster ptáků v letu.
Naše výukové prostory zoologie a anatomie se tak staly unikátní v celé ČR, protože podobný systém sbírek, umožňující porovnání kostry a dermoplastického preparátu (včetně velkých savců jako je los, jelen atd.), nevlastní ani Národní muzeum.
Pro výuku předmětu Střelectví a balistika a pro podporu studentských střeleckých soutěží, jsme koupili nové zbraně: Sauer 404, Blaser R8, dvě sportovní Beretty a tři sportovní malorážky.
Do doktorského studia jsme přijali tři nové studenty, z nichž jeden (Ing. Václav Silovský) za předchozí studium na naší fakultě, získal Cenu Josefa Hlávky, za diplomovou práci. Toto prestižní ocenění je udělováno nejlepším studentům, nebo absolventům pražských vysokých škol, Brněnské techniky a mladým vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR.
Navázali jsme oficiální spolupráci s Polskou akademií věd, podpisem memoranda o spolupráci a přijali dva nové spolupracovníky, kteří jsou zaměstnáni na pozici „post-doc“, což znamená, že již dříve vystudovali doktorské studium.
Dr. Natalia Lakovenko vystudovala doktorské studium na Ukrajině a poté druhý doktorát v Ostravě. Na naší katedře se zapojí do výzkumu magnetorecepce různých druhů volně žijících a laboratorních živočichů, zejména z pohledu dosud ještě špatně prozkoumaných neurobiologických mechanismů, které tvoří základ magnetické orientace.
Dr. Tomasz Podgorski, vystudoval doktorské studium v Polsku a bude zkoumat prostorovou a behaviorální ekologii kopytníků a ve své práci chce spojovat standardní metody studia s novými bio-logging technologiemi pro sledování chování volně žijících živočichů.
V záři jsme na katedře uspořádali Euroboar meeting. Skupina Euroboar vznikla v roce 2016 a sdružuje vědce zabývající se prostorovým chováním zvěře. Základní myšlenka projektu je sdružení dat z GPS telemetrie a snaha o společné vyhodnocení aktuálních témat v oblasti managementu a biologie divokých prasat. Skupina sdružuje celkem 26 institucí od Madridu po Moskvu a od Říma po Stockholm. Iniciátorem tohoto setkání byl náš kolega Ing. Miloš Ježek, který navíc v roce 2018 získal podporu projektu s názvem „Behaviorální reakce prasat divokých na opatření proti šíření afrického moru prasat“ od Národní agentury pro zemědělský výzkum. Jedná se o výjimečný projekt, který se bude realizovat po dobu pěti let.
Žili jsme ale také propagací myslivosti, výzkumu a výuky. Svědčí o tom aktivita našich zaměstnanců a neuvěřitelných 47 výstupů v médiích, od článků v denním tisku až po vystoupení v televizních pořadech nebo zprávách. A jako správný kolektiv vlastenců, jsme uspořádali katedrové setkání, které jsme spojili s oslavou stého výročí založení republiky. Vystoupili jsme na posvátný český vrch Blaník, pozdravili spící rytíře, předali si odznaky s českým lvem a večer jsme strávili ve Vlašimi, kde jsme byli hosty Podblanického ekocentra ČSOP.
Další rok Katedry myslivosti a lesnické zoologie a Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze skončil a nastává čas dalšího plánování a přání do roku nového. Kéž by i rok 2019 přinesl mnoho pozitivního a prospěšného, nejenom naší katedře a fakultě, ale i celé myslivosti.
 
Přejeme všem našim kolegům, studentům a příznivcům jen to nejlepší v celém roce 2019 a myslivosti i nám všem, zdar!
doc. Ing. Vlastimil HART, Ph.D.
a tým Katedry myslivosti a lesnické zoologie
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Zpracování dat...