ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2019

Do roku 2019...

1/2019, str. 33  Jiří Janota
Vážení myslivečtí kolegové, dámy a pánové, úvodník prvního čísla by měl přinést představy, popřípadě nástin hlavních problémů, které nás budou v následujících měsících čekat a současně by měl povzbudit nás všechny v dalších aktivitách ku prospěchu myslivosti a Českomoravské myslivecké jednoty.
Dovolím si ale uvést první číslo časopisu poděkováním. Poděkováním všem vám, kteří jste se v uplynulém roce podíleli na eliminaci a potlačení afrického moru prasat. Pouze zodpovědným přístupem myslivců ze Zlínska se podařilo to, čemuž téměř nikdo nevěřil, zastavit šíření nemoci do dalších honiteb v České republice.
Poděkování patří také veterinářům, policistům, zaměstnancům státní správy, pracovníků Ministerstva zemědělství, vědeckých institucí a všem spoluobčanům, kteří pomohli ve velmi nelehké situaci. Nelehké proto, neboť jsme neměli zkušenosti se zdoláváním tohoto onemocnění.
Současně je potřeba poděkovat také těm, kteří přispěli ke zvýšenému lovu černé zvěře na zbývajícím území mimo nákazovou oblast.
Není ale na místě podlehnout přílišnému optimismu, neboť africký mor prasat již překročil řeku Vislu a nezadržitelným tempem se stěhuje ze severovýchodu na jihozápad.
Jsem bohužel přesvědčen, že část myslivců stále nevěří, že situace z pobaltských států se u nás nemůže opakovat. Ubezpečuji všechny, že může, a dokonce poměrně rychle! Letos jsem dvakrát navštívil Estonsko a jedním z témat bylo rozšíření AMP. Během tří let v Estonsku AMP zdecimoval téměř celou populaci černé zvěře.
Pobaltské státy si touto zkušeností již tedy prošly, nyní ji zažívá Polsko, takže proč bychom neměli být na řadě i my v České republice. Mohu pouze apelovat na širokou mysliveckou veřejnost - nenechte se uchlácholit tím, že tento problém neexistuje, stále opravdu existuje, hrozí a hrozba je stále aktuálnější!
Všem kolegům v mysliveckých kamizolách a současně i jejich rodinám přeji úspěšný start do nového roku a mnoho myslivecký zážitků v roce 2019.
Ing. Jiří JANOTA
předseda ČMMJ
Zpracování dat...