ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2019

Paskvilní přílepek zničí myslivecké hospodaření

Myslivost 11/2019, str. 86  Bohumil Straka
Hubte zvěř, prosadili Duháci ve Sněmovně, a ještě vydělají miliony! Asi už všichni zaznamenali, že hnutí Duha přes Sněmovnu 13.9.2019 protlačilo velmi kontroverzní paskvilní přílepek zákona o myslivosti. Bez nadsázky se jedná o nejdrastičtější změnu mysliveckého zákona tohoto století. Stalo se to v pátek třináctého, nejsem pověrčivý, ale každopádně bych tento den označil za černý den pro českou myslivost, který povede ke genocidě a vybíjení zvěře, a ještě myslivecké hospodáře zavalí administrativou.
Přílepek se v tichosti dostal na stůl zákeřně a úmyslně za zády myslivců, a to nečekaně týden před posledním třetím čtením ve Sněmovně. Přílepek, který navrhnuli poslanci TOP 09 a Pirátů je nestandardní novelou „mysliveckého zákona bez myslivců“ podle klasického rčení „o nás bez nás“, tedy bez jakékoliv diskuze s myslivci, bez možnosti připomínek.
I když jsem již mimo politiku, v této souvislosti lituji, že jsem byl dříve členem TOP 09.
Tento návrh lesního zákona s přílepkem zákona o myslivosti má nyní v rukou Senát k hlasování ve dnech 30. až 31.10.2019.
Zpackaný rychlokvašený přílepek se však nezasáhne jen myslivce a soukromé vlastníky pozemků, kterým bude prakticky „vyvlastněno“ právo mysliveckého plánování a hospodaření, ale týká se úplně všech. Z našich daní totiž poplynou stamiliony korun ročně na novou byrokracii, nové úředníky a do kapes ekobyznysové lobby za zpracovávání štědře placených posudků, nemluvě o obrovské moci bez odpovědnosti, kterou budou „environmentální odborníci“ vládnout.
A když nebudete souhlasit s posudkem, na jehož základě se stanoví plán lovu ve vaší honitbě? Smůla, odvolat se můžete, ale až za tři roky a na vlastní náklady! A do té doby budete muset plnit sebenesmyslnější plán lovu pod hrozbou sankcí.

Už plánují snížení výměry honiteb pod 500 ha
 
Předkladatelé TOP 09 a Pirátů bezprostředně po schválení uspořádali tiskovou konferenci, kterou jsem osobně sledoval, kde už avizovali, že tohle je jen začátek, a že cílem by mělo být v zákoně příště také „upravit“ minimální výměry honiteb, samozřejmě směrem ke snížení současných 500 ha.
 
Tak proto je lidé nazývají „ekoteroristé“
Brutální kampaň hnutí Duha zablokovala servery Sněmovny
 
Lživá populistická válcovací kampaň hnutí Duha byla skutečně brutální. Asi si nikdo nemohl nevšimnout každotýdenní intenzivní mediální masáže v posledním půlroce organizovanou radikálními ekoaktivisty hnutí Duha nabízejícími jako vždy jednoduchá řešení s klapkami na očích - vystřílení zvěře. Tito zelení radikálové bohužel vsugerovali značné části médií a veřejnosti, že za hynoucí lesy mohou (jen) přemnožená zvěř a myslivci, kteří ji špatně regulují. Víkend před hlasováním ve Sněmovně naposílali 20 000 (někteří poslanci uvádějí dokonce 200 000) spamových emailů všem poslancům, až kolabovaly počítačové servery Sněmovny. Dokonce si dali práci a vytvořili tabulku všech facebookových profilů poslanců, načež je pak bombardovali dalšími populistickými výzvami „zachraňme lesy“. Pravda, i my jsme někdy vyzývali, abyste napsali poslancům kvůli hlasování o zákonech, ale nikdy to nebyly hromadné spamy, vždy to bylo pár desítek či stovek osobních dopisů od různých lidí, a nikdy nekolabovaly počítače.
 
A kde vzali duhoví parazité peníze? Jsou placeni ze zahraničních fondů!
 
A kde vzali tito zelení radikálové tolik peněz na štvanici proti zvěři a myslivcům? No, nebylo to z příspěvků, z kterých žijí běžné slušné spolky, jako myslivci, rybáři, včelaři, zahrádkáři aj. Tak, jak jsou Duháci jinak pokrytci, tak zrovna v tomto případě Duháci vystavují nepokrytě na odiv, že jejich politická kampaň (zrovna ta, co spamovala poslance 20 000 maily a „terorizovala“ servery Sněmovny) je financována ze zahraničních fondů, konkrétně z Lichtenštejnska, Islandu a Norska. To nemá se standardní demokracií a transparentností legislativního procesu nic společného, aby zahraniční peníze skrz nátlakové politické (ne)ziskovky měnily zákony a politické poměry v jiné zemi. Zde jsou přímo webové stránky jejich spamové kampaně, kde uvidíte loga zahraničních fondů: www.ceskadivocina.cz. A zde je další odkaz na duhovou kampaň s přesným označením přílepku:
https://zachranmelesy.cz/cs/pozmenovaci-navrhy/lesy-muzou-byt-plne-zivota-nebo-zmizet-v-brichu-premnozene-zvere
 
Duháci tvrdili, že vědci podporují novelu mysliveckého zákona, ale byla to lež
 
Přinejmenším to byla nepravda, i když někteří vědci přílepek poslankyně Adamové podporovali (nepřekvapivě to byli hlavně nemyslivci), tak jiní vědci s tímto nesouhlasili. Cituji ze společného prohlášení České lesnické společnosti, České akademie zemědělských věd a CZECH FOREST think tanku: „Proto v předložené novele zákona o lesích podporujeme a vítáme opatření, která mohou skutečně účinně a rychle pomoci...Na druhou stranu však varujeme před některými pozměňovacími návrhy skupiny poslanců z TOP 09, Pirátů a ANO, které aktuální problémy neřeší a případně zavádějí zcela nové, nevysvětlené a s odbornou veřejností nediskutované pojmy, které mohou být zdrojem nejednotnosti výkladu.“
 
Úspěšný saský model?
Asi jako žena poručíka Columba, o které se často mluví, ale nikdo ji neviděl
 
Předkladatelé z řad poslanců i média se zaklínali, že novela se inspirovala „úspěšným saským modelem“. Zapomněli však říci, že v Německu či Sasku je úplně jiný zákon o myslivosti, který je s tím naším nekompatibilní, takže výsledek je asi jako když pejsek s kočičkou vařili dort.
Každopádně pro někoho ten model jistě úspěšný bude. Chceš být doživotním (multi)milionářem? No neber to! Z environmentalistů, kteří ty posudky budou zpracovávat, budou boháči, a ještě se tím vytvoří prokorupční prostředí, posudkáři a úředníci budou mít obrovskou moc rozhodovat, kolik zvěře se má vystřílet, a vlastník či uživatel honitby se bude moci odvolat na vlastní náklady až za tři roky.
To si přece nemůžeme nechat líbit!
 
Přílepek bude stát přes milion každou ORP obec,
celkem to budou stovky milionů
 
Už jsem zaznamenal reakce několika úředníků pověřených obcí ORP, kteří jsou zděšeni, že na tu novou agendu absolutně nemají kapacitu. Navrhovatelé z řad poslanců v důvodové zprávě lhali, že náklady na nová opatření budou jen několik málo milionů. Státní výdaje, které v důvodové zprávě uvádí poslankyně Adamová, jsou absolutně podhodnocené, doslova absurdně nízké.
Takže pro paní poslankyni trocha matematiky žáka prvního stupně základní školy: Když řeknu hodně málo, tak na každé ORP budou potřebovat aspoň jeden nový úvazek nebo i více. V ČR je 205 takových pověřených obcí, takže zaokrouhleně 200 nových úředníků x 500 tisíc Kč roční mzdové a jiné náklady, a hned tu máme 100 milionů ročně z rozpočtu utracených navíc. Při ploše průměrné honitbě asi 1000 ha nemůže stát posudek jen pár tisíc, jak si myslí navrhovatelé, spíše nejméně 30 až 50 tisíc Kč. Nehraji si na odborníka, ale jak mně říkalo několik zkušených myslivco-lesníků: „i kdyby měl zpracovatel posudku v zadku raketový motor nebo lítal na koštěti, tak mu to bude trvat při té ploše nejmíň týden, spíše více týdnů, než les projde, a pak ještě několik dnů bude psát ten posudek...“. Při počtu 5800 honiteb v ČR nám to vychází čtvrt miliardy korun každých pět let, tedy v průměru 50 milionů ročně jen za posudky. Některé honitby sice nemají les, tak tam se ušetří za posudek, ale někde v honitbách budou naopak podávat nesouhlasné odvolání, takže to bude znamenat zase více posudků, takže můžeme kvalifikovaně zůstat u průměru 50 mil Kč za rok. Posudky půjdou z rozpočtu obcí. Pokud na jednu pověřenou obec vychází asi 25 honiteb, tak za posudky zaplatí přibližně 1,25 mil Kč. Je to sice „jen“ jednou za pět let, ale spousta obcí má třeba jen 3 nebo 4 tisíce obyvatel a bude to pro ně značný výdaj, navíc nemluvě o zavedení nové administrativní zátěže.
 
A jak probíhala rozprava a hlasování ve Sněmovně?
 
Bohužel docela jednoznačně ve prospěch paskvilního mysliveckého přílepku. Několik statečných zákonodárců se však přece jen myslivců zastalo. Velmi se nás myslivců zastala poslankyně Jana Černochová, i když není myslivec, ale podle svých slov „jen“ držitel zbraní. Řekla jasně, že to je neférový přílepek, který vzniknul bez jakékoliv diskuze s myslivci, a přečetla dokonce ve Sněmovně celou tiskovou zprávu ČMMJ. Dále se nás zastala prof. Věra Adámková (ANO), která jasně řekla, že myslivost je veřejně prospěšná činnost, a poukázala na spoustu problémů, který by přílepek poslankyně Adamové (TOP 09) přinesl, například s hygienou, skladováním a likvidací tzv. markantů, kterým má snad být slecho zvěře nebo dokonce skalp. Dále se nás zastal Radek Koten (SPD) a někteří další poslanci, kterým se nelíbilo, že vlastníkům lesů stát de facto „vyvlastní“ rozhodovací možnost v jejich vlastním lese, a kterým se nelíbily finanční náklady na tento paskvil. Pro zajímavost, kdo jak hlasoval jmenovitě o mysliveckém přílepku, můžete vidět zde: www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71020&l=cz
 
Ještě jsou dvě možnosti, jak dát paskvilu záraz
 
Jsem jen obyčejný řadový člen ČMMJ, živím se v jiném oboru, a myslivost mám jako koníček. Avšak o legislativní záležitosti se dlouhodobě zajímám, pomáhal jsem ze všech sil ve volném čase ČMMJ, která se snažila zvrátit situaci, jak se dalo. Spoustu situací se nám v minulosti podařilo ustát, ale tentokrát bohužel bylo pozdě. Kdyby to byla transparentně od začátku novela zákona o lesích a o myslivosti, a kdyby proběhlo k myslivosti připomínkové řízení, tak by bylo všechno v pořádku. To se ale nestalo.
Zákeřnost je, že v poslední fázi v tichosti přivařili přílepek, že se otevírá i zákon o myslivosti, a že se jedná o novelu zákona o myslivosti bez jakéhokoliv připomínkového řízení.
Nyní už zbývají jen dvě možnosti, jak paskvilní přílepek deaktivovat Jedna možnost je, že neprojde přes Senát. Kdo má chuť a čas, může v této souvislosti samozřejmě oslovit svého senátora. Seznam senátorů je zde: www.senat.cz/senatori.
Druhá cesta, kterou se vydává ČMMJ, je dohoda s Ministerstvem zemědělství na přípravě rychlé „opravné“ novely, která „předběhne“ přílepek, protože jeho účinnost je stanovena za dva roky od publikace ve Sbírce zákonů.
Obě cesty nesou určité riziko, výhody i nevýhody. Senát může Sněmovna přehlasovat a opravná novela se zase nemusí do konce mandátu Sněmovny v roce 2021 stihnout, protože se může kdekoliv a kdykoliv v legislativním procesu zadrhnout.
 
Tématu se budu ještě na stránkách Myslivosti věnovat, avšak již nyní mohu zájemce o podrobnější informace odkázat na následující kolekci dokumentů:
Historie sněmovní novely lesního a mysliveckého zákona: www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=408&o=8
Celé znění mysliveckého přílepku TOP 09 a Pirátů: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=159319
Tiskové zprávy s komentáři paskvilní novely zákona o myslivosti: www.cmmj.cz a www.myslivost.cz
 
A protože jsem opravdu nerad poslem špatných zpráv, a vždy v každé situaci vidím nějaké možné řešení, tak na závěr chci všechny povzbudit, že ještě máme reálnou šanci, že senátoři vrátí zákon do Sněmovny nebo že dohoda s MZe o „opravné“ novele bude naplněna. Naděje umírá poslední, aneb jedeme dále…
Myslivosti zdar, paskvilním přílepkům zmar!
Dr. Ing. Bohumil STRAKA
obyčejný člen ČMMJ
 
Zpracování dat...