ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2019

Zabezpečení loveckých zbraní

Myslivost 11/2019, str. 78  Michal Herma
V minulých dílech se naši čtenáři seznámili s platnou legislativou, kterou pro uchovávání zbraní a střeliva vyžaduje zákon, rozebrali jsme také možnosti uchování zbraní a jednotlivé typy trezorových zámků, včetně jejich výhod a nevýhod. V tomto závěrečném díle bychom se rádi zaměřili na to, co dělat, když všechny mechanismy selžou a jak tomu předcházet.

Již loni jsme vás informovali o nové kampani Policie České republiky s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, jejíž cílem je nejen zabezpečení obydlí a uvědomění si vlastní zodpovědnosti, ale také posilování preventivního působení u občanů, kteří se například z jakéhokoliv důvodu obávají Policii České republiky oslovit. V rámci projektu Policie ČR spolupracuje s Českomoravskou mysliveckou jednotou, církví a dalšími subjekty tak, aby byla zajištěna maximální efektivita přenosů poznatků a nových forem zabezpečení majetku. Součástí tohoto projektu je i aplikace, o které budeme psát níže.

Jak již bylo zmíněno v předchozích článcích, jedním z nejdůležitějších prvků zabezpečení je samotné zabezpečení vašeho bytu, domu či prostoru, ve kterém mají být zbraně uloženy.

Kvalitní dveře by měly být osazeny cylindrickou vložkou vysoké bezpečnostní třídy tak, aby poskytly co největší ochranu proti násilnému vniknutí nepovolané osoby.

V prvé řadě je třeba si uvědomit důležitost kombinace bezpečnostních prvků mechanické a elektronické povahy. Základním principem kvalitního zabezpečení je totiž vždy kombinace více bezpečnostních prvků, které se navzájem doplňují. Pomoci vám může například volně stažitelná mobilní aplikace s názvem „Zabezpečte se“ dostupná v App Store i v Google Play, určená široké veřejnosti, která umí analyzovat úroveň zabezpečení a dokáže simulovat ideální zabezpečení pro konkrétní uživatele. K dispozici jsou samozřejmě také telefonní čísla na jednotlivé prověřené a certifikované prodejce.

349020-top_foto1-pfth8.jpg

 

Jelikož však nechceme spoléhat jen na moderní technologie, ale také apelovat na občanskou soudružnost, chtěli bychom vás, čtenáře, požádat o prolomení lhostejnosti k majetku vašich sousedů a osob ve vašem okolí. Kriminalisté se například setkávají s případy, kdy zloději několik hodin (i desítky!) prolamují zabezpečení trezorů bruskami a bezesporu tím způsobují značný hluk a sousedům na tom nepřijde nic divného, byť ví, že jsou sousedé na plánované dovolené. Nejdou se přesvědčit, co hluk způsobuje a tím pádem ani logicky nekontaktují policii.

Stačí se tedy zamyslet nad tím, jak bychom se cítili v pozici okradeného. Nikdy nevíme, kdy všímavost ostatních pomůže zachránit právě náš majetek.

 

A co radí policie?
 

* všímejte si svého nejbližšího okolí – pokud zjistíte podezřelé okolnosti, ihned to telefonicky oznamte na tísňovou linku 158 nebo linku 112,

* při odchodu z bydliště nikdy nezapomeňte zkontrolovat řádné uzavření či uzamčení oken, balkónových a vstupních dveří; nestahujte závěsy či žaluzie,

* pokud nebudete delší dobu přítomni, informujte o tom své nejbližší, kteří budou vaše byty a rodinné domy kontrolovat (pošta, větrání, svícení),

* v případě, že jedete na zahraniční dovolenou nebo jste získali větší majetek, nechlubte se tím na sociálních sítích, můžete se stát terčem pro vytipování, případně až možného vydírání,

* neponechávejte klíče od vstupních dveří v dosahu nežádoucích osob,

* vhodné certifikované zabezpečení vašeho obydlí může případného pachatele od jeho dalšího protiprávního jednání odradit (mechanické a elektrotechnické zabezpečení)

* pořiďte si fotodokumentaci starožitností, šperků a opište si výrobní čísla elektroniky – usnadní to případné pátrání po odcizených věcech a pachatelích.

 

V poslední době, je trendem našich spoluobčanů pořizovat si pouze kamerovou ochranu domu a jeho okolí. Z praxe často víme, že se pachatelé kamerového systému nebojí a použijí kukly, čepice, kapuci a šály ke svému zahalení. Z pozice poškozeného vám pak zbude pouze památeční video na vloupání do vašeho domu, bytu nebo chalupy.

Daleko lepší cestou je používat kvalitní prvky mechaniky, které odradí v první řadě osoby závislé na drogách (tzn. ty, které tuto činnost neprovádí „profesionálně“, ale za účelem rychlého zbohatnutí), odrazují však také skupiny na vyšších úrovních, které se díky složitosti bezpečnostních systémů bojí například značného hluku spojeného s jejich překonáváním. V neposlední řadě je ale také potřeba zmínit skupiny pachatelů, které nezastaví nic a vloupání provádí bouráním obvodového zdiva nebo přes střechu.

Evidujeme také několik případů, při kterých došlo k vloupání do obydlí krátce po návštěvě přátel. Proto doporučujeme zbytečně se nechlubit svými šperky či hotovostí nikomu, komu stoprocentně nedůvěřujete. Nikdy také nezveřejňujte fotografie cenností na sociálních sítích!

Je třeba si uvědomit, že i zdánlivá maličkosti, jako je foto krásně rozkvetlé květiny na parapetu okna, může zloději poskytnout cenné informace například o tom, jaké máte okno, skleněnou výplň, včetně jeho mechanického zajištění. Rodinné fotografie u otevřených vstupních dveří jim zase napoví vše o provedení dveří i typu osazení cylindrické vložky. Opravdu pozor na větu „Mně se to stát nemůže!“ Může, a to dokonce velmi snadno. Věřte, že ztráta rodinných klenotů, které jsou předávány z generace na generaci, je bolestná. Po vyrovnání se se ztrátou cenností však nastává horší pocit, a to je pocit narušení vašeho soukromí a bezpečí domova. Někdy je pocit narušení bezpečí domova tak nevratný, že končí dokonce až prodejem nemovitosti.

 

Grafy a mapy ukazují úroveň trestné činnosti v jednotlivých místech republiky. Mírné zvýšení evidujeme u vloupání do rekreačních chat a chalup.

Za moje kolegy slibuji, že budeme dělat vše, abychom váš majetek chránili, nebo pachatele chytili a nechali je řádně potrestat. Vy nám, prosím, slibte, že budete svůj majetek řádně zabezpečovat, ať nám v našem úsilí pomůžete.

 

kpt. Mgr. Lenka SIKOROVÁ

pplk. Ing. Michal HERMA

 

Víte, jaký je rozdíl mezi trezorem a sejfem, a jak je správně používat? To a spoustu dalších rad na zabezpečení majetku přináší aktualizovaná aplikace „Zabezpečte se“.
Dostupná je v App Store i Google play.

1.jpg
2.png
3.jpg
4.png
5.jpg

Zpracování dat...