ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2019

Dlouhodobý test kulových nábojů Remington se střelou Core-Lokt

Myslivost 12/2019, str. 78  Petr Novák
Výhradní dovozce výrobků značky Remington, firma Cairo, s.r.o. spolu s firmou Zbraně Jirkovský-Janeček, s.r.o. se rozhodly pro dlouhodobý test nábojů Remington se střelou Core-Lokt v lovecké praxi. Jedná se náboje se standardní poloplášťovou střelou Core-Lokt PSP. Tuto střelu Remington vyrábí více než čtyřicet let a pořád se ve světě těší velké popularitě. O přesnosti těchto nábojů se toho napsalo v časopise Myslivost již mnoho a není nutné se o tomto dále zmiňovat.

Pro začátek proběhl test u ráží 243 Win. a 7x57. Jedná se zejména o funkčnost, účinnost při lovu různých druhů zvěře. V našem případě se lovila zvěř vysoká, srnčí a zvěř černá. Lov probíhal v podhůří Šumavy na Českokrumlovsku. Testu se zúčastnilo několik myslivců z povolání, kteří vlastní zbraně těchto ráží. Účelem testu bylo seznámit mysliveckou veřejnost s praktickým využitím. Většinou všechny zajímá účinek střely, značení zvěře, jak daleko odchází zvěř od nástřelu a myslivci se ptají i na případné poškození zvěřiny. Nejprve představím ráži 243 win.

R243W3-2.jpg

 

Test střela Core-Lokt PSP 100 grains - 6,50 gramu, ráže 243 win.

 

S ráží 243 win. bylo uloveno od 1.6. do 15.10. uloveno celkem padesát sedm kusů zvěře. Z toho dvacet šest kusů zvěře srnčí, dvacet dva kusů zvěře černé a devět kusů zvěře vysoké.

První poznatek byl ten, že kromě dvou kusů zvěře vysoké byly všechny kusy zvěře prostřeleny a výjimkou nebyla ani zvěř černá s hmotností v rozmezí 50 až 70 kg. U dvou střel, které se našly pod dekou vysoké, jsme zjistili předpisový hřibovitý tvar a zůstatková hmotnost těchto střel byla 65 až 70 %. Zvěř srnčí zůstává v 70 % v ohni, i při hůře umístěném zásahu nebyla od nástřelu dále než 50 metrů.

Střela netrpí rychlým rozkladem a tím pádem způsobeným střepinovým efektem. Výstřely jsou malé v průměru do velikosti 3 centimetrů u zvěře srnčí, u černé a vysoké i menší.

U zvěře černé zejména selata, až na pár výjimek, zůstávala v ohni. U větších kusů o živé hmotnosti 50 až 70 kg, při dobře umístěném zásahu, zvěř odcházela maximálně do 70 metrů a to jen v případech, kdy zvěř o lovci již věděla.

U zvěře vysoké, většinou slabší kolouši po zásahu, velmi dobře značili a od nástřelu odcházeli maximálně do 30 metrů. Tři dospělé kusy vysoké byly maximálně do 50 metrů od nástřelu.

Nejen já, ale i ostatní kolegové byli s tímto střelivem velmi spokojeni.

474669.jpg

 

Test střela Core-Lokt PSP 140 grains - 9,10 gramu, ráže 7x57

 

Někdo již zmiňuje tuto ráži jako zastaralou, ale zejména mezi lesníky a myslivci z povolání má stále velké zastoupení a kdo ji dobře zná, tak ví o čem mluvím. Jsem velmi rád, že firma Remington má tuto ráži ve standardním výrobním programu a kolegové moji radost sdílí.

S ráží 7x57 bylo uloveno 62 kusů zvěře, z toho devatenáct kusů zvěře srnčí, dvacet kusů zvěře černé a dvacet tři kusů zvěře vysoké, z toho jeden trofejový jelen ve věku 5 let s dodávkovou hmotností 120 kg.

Všechny kusy srnčí zvěře byly prostřeleny. U zvěře černé bylo prostřeleno ze zmíněných dvaceti kusů osmnáct. Dva kusy, které nebyly prostřeleny, byly loveny šikmo a střely zůstaly opět těsně pod dekou, rovněž v pěkném hřibovitém tvaru a zůstatkovou hmotností v rozmezí 65 až 70 %. Výstřely byly opět velmi přijatelné maximálně v rozmezí 3 až 4 cm. Poškození zvěřiny u této ráže takřka nulové.

Pevná střela, spojená u této ráže s nižší rychlostí, je opravdu dobrá kombinace. Pokud nepočítám pár zásahů, které vedly těsně pod páteří, ale klasické zásahy na komoru, byla vzdálenost od nástřelu do 40 metrů.

Nejvíce nás překvapil účinek nábojů u zvěře vysoké. V některých případech byla zvěř lovena až na hranici 200 metrů. Z dvaceti tří kusů vysoké bylo sedmnáct kolouchů, pět laní a jeden jelen. Hmotnost kusů byla od 19 do 120 kg. Z dvaceti tří kusů bylo prostřeleno osmnáct kusů a výjimkou nebyl ani trofejový jelen, který byl loven přibližně na vzdálenost 120 metrů. Pět kusů, které nebyly prostřeleny, byly loveny na malou vzdálenost do 35 metrů. Velikost výstřelů jako u zvěře černé a poškození zvěřiny u vysoké bylo nulové.

 

Celkové hodnocení

 

Myslím si, že dlouhodobě prováděný test nábojů Remington se střelou Core-Lokt PSP nelze považovat jen za skrytou reklamu, ale jedná se o pravdivý popis lovu osmi lesníků a myslivců z povolání, kterým věřím. Všichni poctivě střádali informace z lovu s těmito náboji a zodpovědně hlásili svoje poznatky a zkušenosti z lovu. Proto si dovoluji tvrdit, že myslivec, který si tyto náboje zakoupí, chybu určitě neudělá. Dostane se mu do ruky kvalitní a cenově docela dostupný náboj v rozmezí 30 až 45 Kč. Zatím jsou k dispozici ráže 222 rem., 223 rem., 243 win., 25-06 rem., 270 win., 7-08 rem., 308 win., 30-06 sprg., 7mm rem. mag., 300 win. mag., 7x57, 7x64, bohužel letos byly vyřazeny z výroby ráže 6,5x55 SE a 8x57 IS.

Závěrem musím poděkovat firmě Cairo, s.r.o. za trpělivost a možnost dlouhodobějšího testu a samozřejmě za poskytnuté náboje pro tento test. Rovněž platí poděkování firmě Zbraně Jirkovský-Janeček, s.r.o. , která test zprostředkovala a podporovala.

Všem myslivcům přeji s náboji Remington mnoho loveckých úspěchů a přesnou mušku.

Petr NOVÁK

Zpracování dat...