ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2019

Doby lovu v širších souvislostech

Myslivost 10/2019, str. 34 
V nedávné době se dostal na veřejnost návrh vyhlášky k zákonu o myslivosti, z dílny Ministerstva zemědělství, kde se velmi zásadním způsobem mění doby lovu hlavně mladé spárkaté zvěře. Kdy vstoupí vyhláška v platnost se zatím neví, zcela jistě se budou ale měnit i podmínky a další souvislosti týkající se lovu hlavně spárkaté zvěře. Přinášíme tedy první komentáře týkající se změn doby lovu.
Vyhlaska-Navrh.jpg 

„Kdyby všichni myslivci ctili mysliveckou etiku, měli znalosti o chovu zvěře a chovali se jako opravdoví hospodáři, žádné doby lovu nejsou potřeba.“ Takhle nedávno zareagoval velmistr Řádu sv. Huberta Jan Votava, když jsem s ním zapředl hovor na téma uvažovaných úprav v dobách lovu. Domyšleno do důsledků, má pravdu.
Pravidla, zákony a zákazy nastupují tam, kde selhává lidské sebeovládání, umírněnost a zdravý rozum. Leč na hromadné prozření lidského pokolení to v nejbližší době nevypadá, a tak nám nejspíš i napříště bude podobných pravidel třeba. A největší myslivecká organizace v zemi by měla mít jasno v tom, jaké úpravy v této oblasti bude podporovat a které jsou pro ni naopak zásadně nepřijatelné.
Proč státní orgány „tlačí“ na změny v dobách lovu zvěře, je asi zřejmé. Cílem je razantní redukce stavu spárkaté zvěře. Černá zvěř byla v této souvislosti zmiňována nejčastěji, díky AMP (a finanční motivaci) na ní byla upřena i největší pozornost lovců, došlo k úpravě legislativy tak, aby byl lov co možná nejefektivnější.
O důsledcích takto pojatého lovu se mezi myslivci vedou vášnivé spory. Nakolik skutečně klesly početní stavy černé zvěře, nám doopravdy ukáží až letošní úlovky a vývoj v následujících letech. Měli bychom ale stále myslet na to, že je nejspíš jen otázkou času, kdy se AMP objeví na našem území znovu. Při vysoké populační hustotě černé zvěře se bude šířit velmi rychle a všichni víme, že podstatné redukce stavů se u černé zvěře nedá dosáhnout v rámci několika málo týdnů.
Na druhou stranu bychom ale také jako myslivci měli černou zvěř bránit před opačným extrémem, kdy je z těchto nádherných a inteligentních tvorů vytvořen „veřejný nepřítel číslo 1“ a je požadována likvidace všemi myslitelnými prostředky. Hodně se například mluví o škodách, které divočáci způsobují třeba v lánech kukuřice převážně určené do bioplynových stanic, málo ale o tom, kolik různých škůdců, larev a hmyzu posbírají třeba v lesních porostech a že tím podstatně přispívají k ochraně lesa.
V této souvislosti si musíme jasně říci, že podstatným aspektem, proč státní orgány chtějí urgentní snížení stavů spárkaté zvěře, je současná kůrovcová kalamita. Tlak na to, aby v nově vysazených (nebo přirozeně zmlazovaných) porostech byla „eliminována“ spárkatá zvěř, už existuje a bude narůstat nejen v souvislosti s projednávanou a v e Sněmovně odhlasovanou novelou zákona o myslivosti pomocí přílepku k zákonu o lesích.
Lesního hospodaření v Česku je orientováno především na nárůst dřevní hmoty a spárkatá zvěř je v takovém managementu považována za trpěného příživníka, v určitých fázích vývoje lesa dokonce za jeho vážné ohrožení. Je tedy racionální předpokládat, že v zájmu lesních hospodářů je rozšířit doby lovu tak, aby se lovilo co nejdelší období s maximální účinností. Ano, jsem si vědom, že i mezi lesáky je řada velmi dobrých myslivců a lidí, kteří zvěř milují a často jí podporují třeba i na úkor vlastních ekonomických a hospodářských zájmů. Zde však zmiňuji systémové zájmy, nikoliv osobní motivace.
 
Nyní se dostávám ke klíčové otázce, a to jak se k úpravě doby lovu postaví sami myslivci? Je dobré si přitom hned na začátku přiznat, že myslivci už dávno nejsou homogenní skupinou, ve které je prioritou především chov zvěře. Lovecký lístek dnes vlastní řada lidí, kteří si zkoušky „obstarali“ nejrůznějším způsobem, mysliveckou zoologií nebo ekologií jsou prakticky nepoznamenaní a jde jim hlavně o lov. Často říkám, že česká myslivost je doslova „nemocná parohy“. Mnoho lovců zajímá jen lov zvěře trofejové, přičemž samice jsou považovány za potenciální zdroj dalších jedinců s trofejemi. Podle toho je k jejich lovu (nebo nelovu) přistupováno. Poměr pohlaví ve většině našich honiteb tomu následně odpovídá, kdo se pohybuje v tuzemské krajině za zvěří, ví, o čem je řeč.
Pokud by záleželo na mně, nebál bych se u většiny spárkaté zvěře naopak razantně omezit dobu lovu samců. Těch pár starších jedinců, kteří díky tomu přežijí, mnoho škod nenadělá a populační struktuře u většiny naší spárkaté zvěře by to jen prospělo. A co je nejdůležitější, myslivci by se mohli po většinu roku soustředit na skutečně průběrný lov zvěře holé. Ostatně tam mohou ovlivnit nejen kvalitu budoucích pokolení, ale i početní stavy, zdaleka nejefektivněji.
O samozřejmostech, jako že je nepřijatelné lovit plné nebo vodící samice, se na stránkách tohoto časopisu téměř stydím psát.
Co bych ale rád na závěr zmínil, je, že bychom jako myslivci měli znovu začít zvěř především chránit a bránit. To, že je zvěř přemnožená, slýchám poslední dobou doslova ze všech stran. Je mnoho zájmových i profesních skupin, které tuto mantru přiživí a rádi ji opakují. Ať už se jedná o diskuse v souvislosti s návratem velkých šelem nebo řešení škod na polích a v lesích, mává se praporem přemnožené zvěře vehementně. Myslivci tak zůstali těmi posledními, kteří mohou pozvednout svůj hlas na obranu zvěře. Ano, měli bychom to dělat chytře, bez zbytečných emocí a s vysokou mírou odbornosti. Ale pokud to neuděláme my a právě teď, obávám se, že nikdo jiný se za naši krásnou a ušlechtilou zvěř (nejen) v nastávající diskuzi o úpravě doby lovu, nepostaví...
Martin HORÁLEK,
předseda Redakční rady
 
Návrh novely vyhlášky č. 245/2002 Sb. z dílny Ministerstva zemědělství považuji za velice logický krok, vyplývající ze současné situace související s vývojem a stavem většiny lesních pozemků v České republice, kdy v příštích letech bude nutné zajistit zalesnění obrovských kalamitních ploch na většině území republiky a spárkatá zvěř bude jeden z hlavních limitujících faktorů úspěšné obnovy. Na druhou stranu tuto úpravu nepovažují za klíčovou, ale podle mého názoru sama o sobě nepovede k řešení situace.
Změna doby lovu vždy v myslivecké komunitě přináší obvykle masivní odpor, a mnoho z nás se snaží bránit staré pořádky. Vzpomeňme si na nedávnou poslední úpravu, která v roce 2016 přinesla možnost lovit veškerou černou zvěř celý rok a dále prodloužila doba lovu koloucha jelena evropského, siky, daňka a muflona do konce března. I tehdy byl cítit značný odpor, a mnozí prorokovali konec hospodaření se spárkatou zvěří, úbytek stavů a ztrátu možnosti lovu. A co se stalo?
Nestalo se vůbec nic! Ba naopak, kýžený efekt redukce stavů se nedostavil. Až na krátkou epizodu u černé zvěře. Na tu už ale po letošní sezóně rychle zapomeneme, protože po kombinaci příkladné myslivecké péče (tzn. uctívání kultu bohyně bachyně) a semenného roku dubu a buku, se stav černé vrátí do doby před AMP a dovolím si tvrdit, že letos bude odlov atakovat 200 tisíc kusů. O stavech daňčí a sičí zvěře netřeba asi hovořit.
Než začneme nad vyhláškou dělat soudy, je potřeba si uvědomit, co myslivcům ukládá a umožňuje. Tato vyhláška neukládá držiteli honitby, uživateli honitby, státní správě, ani samotnému myslivci vůbec nic! Naopak mu umožňuje celoročně lovit koloucha a mladou zvěř do dvou let věku, resp. marginálně prodlužuje prodlužuju doby starší zvěře.
Samozřejmě, prodloužení doby lovu samčí zvěře vyvolá ve spoustě z nás obavy o tom, co se stane s poměrem pohlaví, resp. s věkovou strukturou samčí části populace. A opět si dovolím tvrdit, že vůbec nic. Ve společnosti s tak silným kultem trofeje nikdo z nás nebude lovit jelena v lýčí nebo jelena se shozenými parohy. Obavy o tom, že bychom lovili laně v pokročilém stádiu březosti anebo laně v plné laktaci rovněž nesdílím. Vždyť nám dělá problémy je lovit v průběhu podzimu, kdy je k tomu nejvhodnější doba, tak proč bychom s tím měli začínat zrovna nyní.
Naopak si myslím, že změna této vyhlášky nám přináší příležitost! Příležitost změnit svoje chování a přizpůsobit myslivecké hospodaření potřebám zvěře, prostředí a případně i hospodařícím subjektům v honitbě. Například při rozložení odstřelu do určitých období roku můžeme výrazně snížit lovecký tlak na zvěř. Máme větší časový úsek k tomu, využít u nás málo využívaný tzv. intervalový lov, kdy intenzivně lovíme v krátkém časovém úseku (několik dnů), které následně vystřídá delší období klidu v honitbě. Cílem toho je, aby se zvěř nestihla na lovecký tlak adaptovat, a nezměnila svoje denní rytmy (např. neredukovala prostorovou aktivitu v průběhu dne).
Změna doby lovu nám dává možnost skutečně celý rok praktikovat tzv. teorii strachu, která je v myslivecké praxi založena na tom, že vytvoříme intenzivní lovecký tlak v oblasti, kde nechceme, aby se zvěř koncentrovala (např. porosty ohrožené vznikem škod), a naopak jí nabídneme místo, kde nám její přítomnost nevadí, a zde jí nabídneme jak klid, tak potravu. Toto dosud nebylo možné v našich podmínkách důsledně praktikovat, protože byl lov časově omezen. A bohužel v tomto případě lov nelze ničím jiným nahradit.
Úprava nám také nabízí možnost zvěř nelovit a ponechat jí v klidu v zimním období, během nepříznivých klimatických podmínek, v minulosti to nebylo úplně tak možné, protože jsme zkrátka plán lovu museli splnit do 15. ledna…
Jsem přesvědčen, že ten, kdo chce se zvěří skutečně dlouhodobě udržitelně hospodařit, najde v této změně téměř jistě jen pozitiva. A ty z nás, kteří si z honiteb udělali množírny zajišťující nekonečné množství loveckých příležitostí, změna vyhlášky rozhodně ke stylu hospodaření nepřiměje.
Miloš JEŽEK,
člen Myslivecké rady ČMMJ
 
Navrhované změny doby lovu podle mého názoru problémy, kvůli kterým jsou navrženy, nevyřeší. Když už je řeč o dobách lovu, tak bych navrhl jejich zjednodušení pro myslivce. U jelena evropského a siky japonského, daňka skvrnitého a muflonů bych stanovil společnou dobu lovu, od 1. srpna do 31. ledna, a to jak pro samce, samice i mláďata. Myslím si, že je to dostatečná doba pro lov zvěře v míře, která je v dané honitbě správná.
Pro lov v honitbách k dosažení stavů podle únosné kapacity prostředí stačí vhodná pozitivní motivace od držitele honitby. Lovit mladou zvěř do dvou let celoročně je nesmysl; bude se hodnotit věk ulovené zvěře, kdo to bude dělat a co bude následně při prokázání, že je zvěř starší? U srnců nemám problém s lovem od 1. května do 30. září, u holé zvěře srnčí od 1. srpna do 31. prosince.
V té souvislosti si dovolím i krátkou poznámku k novele zákona o myslivosti, která, podle mého názoru, nic podstatného neřeší. Kontrola ulovené zvěře držitelem honitby je možná i dnes a mnohde se již také praktikuje. Způsob dokládání plnění plánu lovu, o kterém se píše, teprve ministerstvo stanoví prováděcím předpisem. Podle mého názoru by měla státní správa sjednotit postup, jak přistupovat v povolování lovu nenormované spárkaté zvěře v honitbě a tím odstranit různé pohledy na věc jednotlivých úředníků.
Poslední důležitou věcí v navrhované novele jsou některé úpravy v zakázaných způsobech lovu, které směřují k povolení určitých druhů lovu, o které se dosud muselo extra žádat státní správu.
Problém spárkaté zvěře se novelou nevyřeší, je třeba ho řešit komplexně a přistupovat ke zvěři jako k přírodnímu bohatství. To znamená vycházet z charakteru prostředí a řešit příčiny výkyvů v početnosti jednotlivých druhů v daných lokalitách. Je třeba přivést k odpovědnosti vlastníky honebních pozemků a nepřesouvat odpovědnost na uživatele honiteb. Vlastníci honebních pozemků mají řešení ve svých rukou. Mohou vhodnými pozitivními prostředky stimulovat nájemce k dosažení optimálních stavů zvěře, které by měly vycházet z únosné kapacity prostředí v dané honitbě.
Ondřej FALTUS,
předseda Myslivecké komise ČMMJ
Zpracování dat...