ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2019

O nás, ale bez nás (a zákeřně)

Myslivost 10/2019, str. 7  Jiří Janota
Dne 12. 9. 2019 schválila Poslanecká sněmovna novelu mysliveckého zákona. Za zcela nestandardní považujeme způsob předložení novely. Jednalo se o tzv. přílepek k projednávanému zákonu o lesích. Návrh přitom vůbec nebyl předložen k odborné diskuzi, natož aby byl konzultován se zástupci naší organizace.

Jeho podstatou je přenos plánování mysliveckého hospodaření na stát. Plánovat tak už nemají držitelé a uživatelé honiteb, ale státní úředníci na základě znaleckých posudků.

ČMMJ okamžitě odmítla způsob předložení této novely a také některá ustanovení předloženého návrhu. Rozpoutali jsme vyhrocenou mediální kampaň mezi zastánci myslivosti v čele s naší organizací a zástupci předkladatelů tohoto návrhu značně podporovanými Hnutím Duha a organizací Pro Silva Bohemica, což je pobočný spolek České lesnické společnosti.

Jsem rád, že díky naší aktivitě jsme ještě před přijetím novely dosáhli dohody s ministrem zemědělství. Ministerstvo zemědělství do konce roku předloží do připomínkového řízení další novelu zákona o myslivosti, která bude podrobena široké odborné diskuzi a která, doufejme, uvede ustanovení změněná přílepkem do akceptovatelného stavu.

Na straně jedné je pozitivní, že ministr vyhověl našim námitkám, na straně druhé je potřeba přiznat, že obavy vlastníků lesů a akademické obce jsou mnohdy oprávněné. Není to tak dávno, kdy jsem na stránkách našeho periodika upozorňoval členy Českomoravské myslivecké jednoty na riziko konfliktu s myslivci, které nastane při řešení následků kůrovcové kalamity ve vztahu k obnově kalamitních ploch a stavům zvěře v některých lokalitách ČR.

Apeloval jsem na myslivce, že vlastníci lesa a současně státní správa nebudou moci akceptovat následné škody působené zvěří v lesích. Konstatoval jsem také, že stát bude muset zaujmout jednoznačné stanovisko k řešení nastalého problému, neboť se jedná o problém celospolečenský.

Je neoddiskutovatelné, že i budoucí podoba novely mysliveckého zákona bude směřovat především k úpravě současných stavů zvěře v podstatné části našich honiteb. Jedná se však o to, aby výrazně nezasahovala do práv držitelů a uživatelů honiteb a byla podrobena odborné diskuzi.

Počítejme s tím, že i další novela nutně povede ke snížení stavů spárkaté zvěře a zamezení jí působeným škodám v obnovovaných lesích. Na nás myslivcích je, jak se k tomuto problému postavíme. Společnost náš podíl na jeho řešení očekává. Na státu je, aby myslivcům vytvořil objektivně dobré podmínky ke splnění tohoto nelehkého úkolu. Pokud nenajdeme shodu, bude vzniklá situace téměř neřešitelná a doplatí na ni obě strany, zvěř nevyjímaje.

Nemá cenu rozebírat zde důvody této situace, je potřeba hledat skutečné řešení. Pevně věřím, že nová novela jej přinese, i když jsem si bohužel jist, že ne všem bude vyhovovat.

 

Ing. Jiří JANOTA

předseda Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.

Zpracování dat...