ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2019

Výsledky mysliveckého hospodaření

Myslivost 10/2019, str. 30  Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D.
Jako každý rok vydal i letos Český statistický úřad přehled sledovaných ukazatelů mysliveckého hospodaření a tento materiál přes všechny možné pochybnosti obsahuje samozřejmě řadu námětů k zamyšlení.
Obecně lze konstatovat, že nedošlo k žádnému významnému překvapení. Celkem logicky se nijak zvlášť nemění hodnoty výměry honební plochy, počty honiteb a normované a minimální stavy zvěře. K tomu nakonec ani není důvod. Podobné to ovšem je i s počtem ulovených kusů jednotlivých druhů zvěře, kde už je interpretace složitější a názory různých odborníků na to, jak by to mělo vypadat se liší. V každém případě je celá myslivost jakási pomyslná loď Queen Elizabeth, která konstantní rychlostí pluje svým kurzem, ani větší vlny ji nerozhodí a pokud má i nepatrně zatočit, tak na to potřebuje hodně času. Přesto se zkusme zamyslet nad pár čísly.
 
Obecným trendem posledních let je setrvalý růst počtu ulovených kusů jelení a daňčí zvěře. Zejména u daňčí jsme za posledních deset let navýšili lov o 10 tis. ks. a aktuálně jsme se dostali na hodnotu 23 tis., což je ohromující číslo. Když k tomu připočteme ještě siku a mufloní a srnčí zvěř, tak ročně ulovíme téměř 180 tis. ks spárkaté býložravé zvěře a vzhledem k tomu, že úlovek má jednoznačně rostoucí trend, představují takové počty nezanedbatelnou zátěž na prostředí, které tyto stavy musí uživit.
Pokud se jedná o srnčí zvěř, tak její úlovky meziročně mírně klesají, ale je to jeden z nejstabilnějších druhů ve statistice. Naopak černá zvěř obrovsky kolísá a po loňském rekordním zápisu jsme prasat ulovili téměř o sto tisíc méně a dostali se na hodnotu 137 tisíc ulovených kusů. Úlovky ostatních druhů zvěře se příliš nezměnily.

tabulka.jpg
 
Graf.jpg

Co ze statistiky tedy vyplývá?
 
Mnozí z nás tomu možná nebudou chtít věřit, ale z hlediska loveckých možností na spárkatou zvěř zažíváme zlaté časy, které byly v dřívějších dobách dostupné pouze elitám společnosti. Vždyť celkem ulovíme přes 300 tisíc kusů spárkaté zvěře!
 
Trvale rostou počty ulovených daňků, kteří čile obsazují nové lokality, a nezdá se, že by jejich expanze měla skončit. Tímto tempem bychom do pěti let měli lovit více daňčí než jelení zvěře, a tedy siky se musí stále více dělit o prostor jelen s daňkem. Loveckých možností je dost, ovšem tyto počty zvěře je nutné živit a naše lesy a jejich majitelé jsou dnes ve stavu, kdy nemají na rozdávání.
 
U prasete divokého došlo k výraznému poklesu úlovku, což je ovšem logický důsledek předchozího intenzivního lovu podporovaného finančními pobídkami. Pokles je to sice výrazný, ale podle letošních škod na kukuřicích se asi nemusíme obávat, že by se jednalo o nějaký zvrat trendu posledních let.
 
Nedaří se snížit stavy siky (ulovilo se 18 368 ks) a ani nedošlo k jasnému stanovení areálu jeho výskytu. Sika je tak dál v kontaktu s populacemi jelena evropského se všemi důsledky pro genofond obou druhů. Že by se s tím něco udělat mělo, se asi shodneme. Udělat to ovšem mohou a musí uživatelé honiteb, kde siku mají, a ti by to rádi nechali na sousedech a ti zase na sousedech atd.
 
Temná doba drobné zvěře trvá bez větší naděje na zlepšení. Zajíců lovíme téměř tolik, co jelení zvěře a u bažantů jich musíme přes půl milionu vypustit na to, abychom dosáhli úlovku přes 450 tis. ks.
Tolik tedy k nejzajímavějším číslům v letošní statistice. V každém případě patří poděkování každému, kdo se o tato čísla jakkoliv zasloužil.
Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D.
člen Myslivecké komise ČMMJ
 
Zpracování dat...