ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2019

ZABEZPEČENÍ LOVECKÝCH ZBRANÍ ll.

Myslivost 8/2019, str. 71  Alena Hrdinová, Jakub Hrdina
Tato série článků byla sepsána s cílem zvýšit povědomí majitelů střelných zbraní o možných problémech, které vyplývají z nesprávného uložení střelných zbraní a jejich případné krádeže. Cílem těchto článků je zvýšit osvětu a všeobecné povědomí o kvalitním zabezpečení objektů, ve kterých jsou zbraně uloženy, a maximálně tak zlodějům znesnadnit možnost se k nim dostat.
Co byste měli vědět o zabezpečení samotných bytů a domů, kde jsou uchovávány zbraně
 
Dnes, v dalším díle cyklu o bezpečném ukládání zbraní navážeme na článek z minulého čísla, jehož autorem byl Ing. Marek Pederzoli, MSc., Ph.D. z Akademie věd České republiky a kde jsme byli jako autoři mylně uvedeni my.
V předchozím díle se Dr. Pederzoli věnoval otázce zabezpečení zbraní detailním přehledem zákonů a legislativy, které držení zbraní upravují. Přestavil normy, které literu zákona naplňují, a naznačil základní principy, jak na zabezpečení nahlížet komplexně.
Dnes bychom rádi podrobně rozebrali zabezpečení objektů (domů a bytů), kde zbraně uchováváme. Trezory a trezorové místnosti probereme a podrobně představíme v následujících dílech.
 
Snahy o ochranu majetku a osobního prostoru jsou staré jako lidstvo samo.
Stejně tak i snahy tuto ochranu překonávat.
 
Pokud se vrátíme v čase a zmapujeme snahy lidstva bránit a chránit si svůj osobní prostor a majetek proti nepovolaným vstupům a proti krádežím, tak se i před desítkami tisíc let setkáváme s různými mechanickými zábranami: např. balvany zakrývajícími vstupy do jeskynní nebo ukládání zásob na zimu do různých skrýší.
Souvisí to pochopitelně s počátky užívání nástrojů (lovci, sběrači – období raného paleolitu) – díky rozvoji schopnosti pracovat s nástroji se objevují první mechanické zábrany, z kterých se později vyvinuly dveře, trezory, zámky, …, mechanické zábranné systémy (MZS), jak je známe a používáme v současné době.
A v podstatě tak od této chvíle můžeme datovat „historii zámků a klíčů“. Zámky a klíče lidstvo používá tisíce let. Jsou zmiňovány ve Starém zákoně i v mytologických příbězích.
A jak dlouhou mají historii zámky a klíče, pochopitelně stejně tak dlouhou historii mají i snahy je neoprávněně překonávat. Rovnováha mezi ochranou a snahou o její narušení je velmi křehká a nestabilní a je potřeba být vždy o krok napřed před potenciálním zlodějem.

NĚCO MÁLO TEORIE O KVALITNÍM ZABEZPEČNÍ
 
Ochranu a zabezpečení musíme vždy chápat komplexně. Sebelepší cylindrická vložka té nejvyšší bezpečnostní třídy ve dveřích, které překonáme pouhým vykopnutím, nám zvýšenou ochranu nezajistí. Bezpečnostní fólie proti rozbití skla na oknech s rezavým kováním a shnilými dřevěnými rámy také ne. Zabezpečení objektu s těmito rizikovými prvky nám nezvýší ani instalace elektronického alarmu s napojením na pult centrální ochrany.
 
Mechanické zábranné systémy jsou základem fyzického zabezpečení. Poskytují ochranu svou mechanickou odolností. Úkolem mechanických zábranných systémů je ztížit násilné vniknutí nepovolané osoby.
 
Základem kvalitního zabezpečení a mechanické ochrany je vždy kombinace více bezpečnostních prvků, které se navzájem doplňují a tím zvyšují svoji užitnou hodnotu. Jednoduše lze říct, že kvalitní mechanické zabezpečení jde ruku v ruce s elektronickým, a samozřejmě i ruku v ruce se správným nastavením uzavřené pojistné smlouvy. Přesto nám určité „zbytkové riziko“ zůstává. Vhodnou kombinací výše zmíněných prvků lze toto riziko minimalizovat na akceptovatelnou úroveň.
 
Na druhou stranu si ale také musíme přiznat, že ani ty nejlepší ochranné prvky nám z našeho domu, bytu či kanceláře neudělají nedobytnou pevnost. Když už k narušení soukromí dojde, dobrá pojistka sice zmírní materiální škodu, nikdy ale nenahradí osobní pocity ze ztráty věcí, ke kterým máte osobní vztah.
Nainstalovaný alarm odešle avízo, že se něco děje, ale nezabrání zlodějům dostat se dovnitř, může však zkrátit čas krádeže na časový limit do příjezdu zásahové skupiny.
Stejnou funkci plní i kvalitní cylindrická vložka, přídavný zámek, visací zámek, nebo trezor – prodlužují pouze čas potřebný k neoprávněnému získání našich osobních, cenných věcí. Nejsou nepřekonatelné a nedobytné. Ale i vysoce specializovaného zloděje mohou překvapit a zaskočit.
A o to, aby tento čas byl co nejdelší, se nám při zabezpečení a ochraně našeho majetku jedná. Zvýšená náročnost překonat kombinovanou ochranu odradí náhodné zloděje, kteří si vybírají většinou snadno a jednoduše dostupné objekty. Může však odradit i specializovaného zloděje. A rozhodně nám poskytne pocit většího klidu a bezpečí.
 
Předběhněte zloděje.
 
KVALITNÍ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ BYTU NEBO DOMU
 
Jak Dr. Pederzoli zmínil v minulém článku, kvalitní zabezpečení (nejen) zbraní začíná od vstupních dveří. Měli bychom důkladně zmapovat obvodový plášť našeho objektu (ať už je to dům, byt, kancelář…) a jeho slabá místa: dveře, okna, balkónové dveře, světlíky, půdní okna, šachty, garáž.... Při vyhodnocování bychom měli brát zřetel i na místo, kde se daný objekt nachází: bytová zástavba (sídliště), rodinný dům ve vilové čtvrti, objekt na samotě… Na samotě bude mít případný pachatel pochopitelně více prostoru pro vloupání než v rušném bytovém domě.
Z dlouhodobých policejních statistik vyplývá, že pachatelé se dostávají do objektů nejčastěji překonáním vstupních dveří, oken nebo balkonových dveří.
Zajímavá a důležitá je také informace, že v bytových domech pachatelé využili téměř ve všech případech vloupání nezajištěné vstupní dveře do domu. Podobně je tomu i u bytových dveří. U nezamčených vstupních dveří do bytu (dveří, které jsou „zajištěny“ pouze střelkou zámku) je jejich překonání mnohem jednodušší a časově kratší než překonávat dveře uzamčené kvalitní cylindrickou vložkou s bezpečnostním kováním. Ztížit jejich překonání pomůže třeba jen obyčejný kovový řetízek na dveře. Plastové nebo hliníkové vstupní dveře u bytových domů, které nejsou zamčené, lze překonat velice lehce.
Důležité je zamykat vstupní dveře do bytových domů. A důležité je zamykat i vstupní dveře do bytu.
Abychom měli jistotu, že jsou vstupní dveře neustále zamčené, u bytových domů můžeme zvolit do vstupních dveří samozamykací zámky – buď pouze mechanické nebo o něco dražší, elektromotorické, s napojením otvírání na domovní telefony, které mohou být například i s videem. Neméně důležité jsou i dobré vztahy se sousedy, společnou diskrétní pozorností lze také předejít trestným činům.


Dveře jsou hlavním vstupním místem do chráněného prostoru, jejich součástí jsou i další bezpečnostní prvky:
1. kvalita materiálu výplně dveřního křídla (ovlivní, jak mechanicky odolné máme dveře),
2. uchycení v závěsech (důraz na ochranu proti možnosti vysazení z pantů),
3. zárubně (jejich kvalitní zazdění),
4. zadlabací zámek s cylindrickou vložkou (pokud je to možné, doporučujeme vícebodový zámek a vložku minimálně ve třídě RC3 ),
5. bezpečnostní kování (doporučujeme minimálně ve třídě RC3, nikdy ne nižší než je RC dveří).
 
Nejideálnějším zabezpečením vstupu do bytu/domu je montáž bezpečnostních dveří. Bezpečnostní dveře se podle normy ČSN EN 1627 dělí do šesti tříd: RC1 – RC6 (třídy RC5 a RC 6 se na trhu téměř nevyskytují a v běžné praxi nevyužívají).
Jednotlivé bezpečnostní třídy jsou charakterizovány časem, který musí pachatel vynaložit na překonání mechanické pevnosti dveří. Tento čas se nazývá průlomová odolnost. Jednoduše shrnuto: čím je tento čas delší, tím více jsou dveře kvalitní (vyšší třída RC – RC z angličtiny resistance classes). U nás nejrozšířeněji montované bezpečnostní dveře pro běžné uživatele jsou převážně ve třídách RC2 a RC3, kdy dveře ve třídě RC3 už splňují poměrně vysoký uživatelský standard. Bezpečnostní dveře mají většinou i protipožární odolnost.
 
I cylindrické vložky a dveřní kování, jako další bezpečnostní prvky dveří, musí poskytovat ochranu a splňovat podmínky dané normou. Jsou klasifikovány stejně jako dveře do šesti bezpečnostních tříd RC1 – RC6 podle normy ČSN EN 1627 (třídy RC5 a RC 6 se na trhu téměř nevyskytují a v běžné praxi nevyužívají).
Vložky a dveřní kování v bezpečnostní třídě RC3 poskytují zvýšenou ochranu proti příležitostným zlodějům, vložky a dveřní kování v bezpečnostní třídě RC4 představují nejvyšší, běžně používanou, bezpečnostní třídu. Chrání i před zkušenými zloději a jsou vhodné pro objekty se zvýšenou ochranou.
Vždy požadujte vložku s ochranou výroby klíčů bezpečnostní kartou. Stejně tak vždy vyžadujte informaci, podle jaké normy byla certifikována daná bezpečnostní třída vložky a dveřního kování.
Výrobci cylindrických vložek nabízí mnoho nadstandardních prvků – například můžete zakoupit vložku s knoflíkem, kde zvenku běžně otevíráte a zamykáte klíčem, zevnitř potom otáčením pevného knoflíku, který supluje funkci klíče. Výhodou je, že takto si nezabouchnete dveře s klíči uvnitř zámku a zvenku je možné vždy odemknout.
Stejnou funkci má i vložka s prostupovou spojkou – lze zvenku odemknout, i když uvnitř je otočený klíč v zámku.
Další obrovskou výhodu mají vložky, které lze při ztrátě klíče překódovat druhým klíčem v sadě. Ztracený klíč je okamžitě vyřazen z provozu, takže se nemusí okamžitě měnit původní vložka.
 
Bezpečnostní třída dveří, dveřního kování a vložek, by měla být shodná. Montáží cylindrické vložky RC2 na dveře RC3 pochopitelně dveře degradujeme na nižší bezpečnostní třídu, protože místem potenciálního průniku se stává vložka s nižší ochranou.
Stejným způsobem musíme uvažovat, pokud máme do objektu více paralelních vstupů. Měly by mít stejnou úroveň zabezpečení jako hlavní vstup.
Výrobci nabízí širokou paletu přídavných zámků, petlic, visacích zámků a mechanických zábran (obyčejný kovový řetízek na dveře). U visacích zámků je potřeba volit ty s kalenými oky, které nelze přestříhnout pákovými nůžkami.
I dodatečnou montáží přídavného zámku nebo kovového řetízku zvýšíme čas pro překonání našich vstupních dveří za velmi příznivou cenu. Nicméně toto zabezpečení nic nevyřeší, pokud vedle takto zabezpečených dveří bude např. skleněná výplň (lehce přístupné okno), kterou pachatel jedním úderem rozbije a dostane se tak do chráněného prostoru bez složitého a zdlouhavého překonávání zabezpečených dveří.
 
U garážových vrat s motorem na dálkové ovládání stojí za zmínku zvýšení jejich zabezpečení montáží přídavného zámku nebo petlice s kvalitním visacím zámkem při našem delším pobytu mimo objekt.
U půdních oken můžeme využít petlice s kvalitním visacím zámkem, případně zvážit zabezpečení u dveří z půdy do obytného prostoru.
Formy zabezpečení záleží na specifických aspektech prostoru, který chceme chránit. A jsme si jistí, že lze vyřešit a zabezpečit všechna riziková místa, s radou specialistů na zabezpečovací techniku se najde řešení na každý problém.
 
Okna jsou dalším vysoce rizikovým faktorem, kterým můžeme zloděje pozvat na nevítanou návštěvu. Na celkovou bezpečnost oken má vliv kombinace několika faktorů: pevný rám okna, dozdění okenního překladu a parapetů až k okennímu rámu a pevné závěsy okenních křídel (kvalitní kování, aby okno vydrželo případnou snahu o vylomení – např. při „otevřené ventilačce“).
Vhodné je okenní kování s vícebodovým uzamykáním – lze koupit kliky, které je možné zamykat klíčkem.
Nejrizikovějším prvkem je skleněná výplň a také skrze ni dochází k nejvíce vloupáním. Doporučujeme použít bezpečnostní fólii, zejména u lehce dostupných oken v přízemí a 1. patře.
Dalším bezpečnostním prvkem s vysokou ochranou jsou mříže (a případně i předokenní rolety a okenice).
Popsané principy zabezpečení lze aplikovat i u balkonových dveří.
 
Jak vyplývá z výše prezentovaných pohledů na komplexní zabezpečení bytů a domů, nad kvalitním zabezpečením je potřeba se zamyslet a pečlivě zvážit všechny rizikové faktory, které se v našem bytě nebo domě vyskytují. Čas a finance, které kvalitní ochraně našeho domova eliminací potencionálních rizik věnujeme, se nám odmění větším klidem a pocitem bezpečí.
 
KONCESNÍ LISTINA - proč ji při prodeji a montáži mechanických zábranných systémů vyžadovat?
 
Živnostenský zákon přesně vymezuje, které druhy podnikání vyžadují vydání koncesní listiny. Důležité je vědět, že opravdu ne všechny druhy podnikání lze provozovat na základě živnostenského listu. V Zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání jsou vyjmenované oblasti, které podléhají přísnějším podmínkám. Podnikatel, který chce v těchto uvedených oblastech podnikat, musí splnit podmínky pro vydání koncesí listiny a jedině tak může požádat o její vydání.
Obecně mezi koncesované živnosti patří ty, kde je zvýšené bezpečnostní, zdravotní nebo hospodářské riziko a stát si tak chce ponechat nad nimi určitý nadstandardní dohled. Živnosti koncesované jsou uvedeny v příloze číslo 3 Živnostenského zákona.
Váš dodavatel mechanických zábranných systémů - MZS by měl být držitelem koncesované živnosti skupiny č. 314 „Technické služby k ochraně majetku a osob“, podle jejího obsahu (dle nařízení vlády č. 278 Sb.,) je tak oprávněn k „Projektování, montáži, kontrole, údržbě a opravám elektrických zabezpečovacích systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a okolí. Montáži, opravě, údržbě, revizi a správě mechanických zábranných systémů, dostatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.“
 
UVAŽUJETE O KOUPI TREZORU NEBO BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ?
 
Pokud uvažujete o koupi trezoru a jeho montáži nebo koupi a montáži bezpečnostních dveřích, potřebujete s dodavatelem probrat všechny technické aspekty a sdílíte detaily týkající se vašeho majetku a vašich cenností.
Potřebujete mít jistotu, že tyto informace nebudou zneužity nebo přímo využity proti Vám, aby Vám mohla být způsobena škoda.
Aby trezor nebo bezpečnostní dveře splnily požadovanou funkci ochrany vašeho majetku, musí splňovat daná kritéria na bezpečnost a odolnost, které úzce souvisí s typem a hodnotou chráněných věcí.
Při koupi trezoru, pokud chceme mít jistotu, že budou splněny požadavky normy (u uložení zbraní bychom měli být dvojnásob obezřetní), obvykle konzultujeme místo, kam plánujeme instalovat svůj trezor. Musíme si být jisti, že budou zohledněna všechna kritéria z hlediska ochrany majetku, ale také z hlediska technických požadavků na mechanickou odolnost trezoru (kotvení do zdi nebo podlahy způsobem, který splňuje požadavky normy, aby platila bezpečnostní třída trezoru).
Specialista na trezorovou problematiku musí všechny tyto normy znát a měl by vám vysvětlit, jaký je pro vás vhodný typ trezoru, jaké musí mít certifikáty a jak je potřeba ho doma namontovat a instalovat.
Musíte si být naprosto jisti, že technik, kterého pozvete do svého soukromého prostoru, odvede práci (např. kotvení trezoru), kterou si objednáváte, s maximální profesionalitou podle platných norem a hlavně, že vzápětí nedá tip zlodějům.
 
RADY A TIPY K POJISTNÉ SMLOUVĚ – vždy konzultujte konkrétní prvky vašeho zabezpečení (s ohledem na uložení zbraní, cenností, finanční hotovosti) s pojišťovnou, abyste dodrželi a splnili její podmínky a mohla vám tak být nahrazena případná škoda v plné výši. Je dobré nechat si poslat potvrzení v písemné formě nebo ho přímo zmínit v pojistné smlouvě.
 
Alena HRDINOVÁ a Jakub HRDINA,
www.trezorservis.cz

Zpracování dat...