ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Průběrný odstřel holé srnčí zvěře

Myslivost 9/2019, str. 14 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
aneb Realita naší myslivecké praxe Nosným pilířem zdravé populace srnčí zvěře jsou kondičně zdatné a tělesně silné srny, jejichž organismus je schopen v produkční oblasti podstupovat vysokou fyziologickou zátěž. Kvalitní srny kladou zpravidla časná a životaschopná srnčata s vysokými porodními hmotnostmi a jedině tito jedinci mohou být do budoucna značným přínosem a zvyšovat kvalitu populací srnčí zvěře v našich honitbách. Více >
Průběrný odstřel holé srnčí zvěře

Molekulární ekologie vlka, rewilding a myslivost ve 21. století

Myslivost 9/2019, str. 20 Pavel Hulva
Počet komentářů: 0
Naše pracovní skupina se již více než dekádu věnuje genetickému monitoringu a výzkumu populační struktury vlka obecného ve střední Evropě včetně České republiky. Jak jsme se k tomuto tématu dostali? Velkou část našeho zaměření tvoří výzkum vysoce mobilních savců, jako jsou například netopýři, šelmy, kopytníci nebo kytovci. Protože se jejich populace neustále „promíchávají“, je potřeba použít specializované přístupy, většinou řazené do disciplíny označované jako krajinná genetika (kombinace genetiky, telemetrie, geografických analýz aj.). Vlka a psa jsme pak jako objekt studia zvolili zejména proto, že se jedná o modelový organismus se sekvenovaným genomem, což je pro genetiky velká výhoda. Více >
Molekulární ekologie vlka, rewilding a myslivost ve 21. století

Pár slov o nepřirozené přirozenosti

Myslivost 9/2019, str. 30 Jaroslav Ďurík
Počet komentářů: 0
Naši ochránci přírody rádi vysvětlují každý konflikt mezi ekonomickými zájmy člověka a nezvykle rozmnoženými původními organismy tím, že se jedná o úplně zákonitý jev. Jinými slovy, jak je v naší živé přírodě něco v zájmu ekonomických potřeb člověka nepůvodní nebo změněné nebo nepřirozené a dostává se to do konfliktu s něčím živým, co je původní, tedy přirozené, tak podle ochranářů konflikt vzniklý z tohoto vztahu zavinil člověk. Jestliže si to příroda řeší namnožením likvidačního původního organismu, tak je to úplně zákonité a člověk prý do toho nemá právo zasahovat. Více >
Pár slov o nepřirozené přirozenosti

Obora Obelisk – obora, kde je jelen pátým rokem zlatý

Myslivost 9/2019, str. 34 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Obora Obelisk má výjimečnou a mimořádnou pozici i charakteristiku díky své poloze v teplé oblasti jižní Moravy, jedinečnému prostředí obnovovaných lužních lesů, mokřadů, jezírek, drobných vodotečí a ramen řeky Dyje a Trkmanky. V minulých číslech Myslivosti jsme představili oboru samotnou, v tomto pokračování jsem požádal majitele obory Obelisk, Ing. Františka Fabičovice, o detailnější náhled na způsob chovu a selekce jelení a daňčí zvěře. Více >
Obora Obelisk – obora, kde je jelen pátým rokem zlatý

Myslivecké zařízení jako vizitka myslivců

Myslivost 9/2019, str. 38 Petr Marada
Počet komentářů: 0
Myslivecké zařízení vnímá většina myslivců jako svoji vizitku. Ano, je to jakási pomyslná „řeč těla“ myslivce, nebo dokonce celého mysliveckého spolku. V mysliveckém zařízení se „zrcadlí“ kultura, tradice a také smysl pro obnovení či napravení odpovídajícího krajinného rázu v místech, kde je zařízení umístěno. Nejvíce „promlouvají“ o myslivcích kazatelny, pozorovatelny a různé posedy, kterých můžeme v každé honitbě najít hned několik. Každé takové zařízení vnímáme jako „přírodní nábytek“; většinou je stavěno myslivci s cílem zajistit odpovídající podmínky pro pozorování, možnost lovu a související komfort za různého počasí v průběhu celého dne. Více >
Myslivecké zařízení jako vizitka myslivců

Problémy naší krajiny jsou tak zásadní, že spolupracovat musíme, i kdybychom nechtěli

Myslivost 9/2019, str. 40 Martin Horálek
Počet komentářů: 0
Sociální sítě sice nemají mezi myslivci dvakrát dobrou pověst, ale občas mohou přinést i něco pozitivního. Já jsem zde třeba potkal Zdeňka Vermouzka, ornitologa a ředitele České společnosti ornitologické. Zjistil jsem, že ač jsme jeden myslivec a druhý ochranář, v mnoha věcech se naše názory protínají. A od toho už byl jen krůček k tomu, požádat ho o rozhovor. Více >
Problémy naší krajiny jsou tak zásadní, že spolupracovat musíme, i kdybychom nechtěli

Patří orel mořský na české nebe?

Myslivost 9/2019, str. 44 Ivo Hertl
Počet komentářů: 0
Orel mořský je největším dravcem vyskytujícím se u nás, rozpětí jeho křídel je 200 až 245 cm. Ač tomu jeho druhové jméno nenapovídá, v Čechách hnízdil běžně až do poloviny 19. století, na Moravě ještě o několik desetiletí déle. Přechodně, až do 80. let minulého století, u nás jen zimoval, nejčastěji na Třeboňsku. Protože se zde současně nacházely i vhodné porosty k jeho hnízdění, soustředily se sem snahy ornitologů vedoucích k jeho repatriaci (repatriace = návrat živočichů nebo rostlin na místa jejich dřívějšího přirozeného výskytu, obvykle po jejich vyhubení vlivem lidské činnosti). Vybudováno bylo několik bezpečných hnízdišť, v zimě byli ptáci přikrmováni a v letech 1978 až 1989 bylo z umělého chovu vypuštěno 9 jedinců. Repatriaci byl věnován příspěvek v Myslivosti 10/2007. Více >
Patří orel mořský na české nebe?

Dravci použitelní v sokolnictví

Myslivost 9/2019, str. 46 Luboš Kousal
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři časopisu Myslivost, v minulém čísle jsme IV. částí uzavřeli historii sokolnictví. V dalších dílech pro vás připravujeme další pojednání: jednotliví dravci použitelní v sokolnictví, obecné zásady sokolnického výcviku dravců, výcvik dravců nízkého letu, výcvik dravců vysokého letu, výcvik orlů, nemoci dravců a jejich léčba, telemetrie a zbloudění dravců, ochrana dravců ve volné přírodě. Máte se zkrátka na co těšit a nikdo se nebude divit, když si po přečtení všech dílů položíte jednoduchou otázku… proč já už dávno nejsem sokolníkem? Více >
Dravci použitelní v sokolnictví

TAJEMNÝ HLAS Z BAŽIN

Myslivost 9/2019, str. 50 Karel Svašek
Počet komentářů: 0
Při svých toulkách přírodou často navštěvuji lokality, kam ostatní lidé málo kdy zavítají. Jedním takovým místem jsou bažiny, rozlehlé rákosové porosty, po zaniklých rybnících či okrajové rákosiny u rybníků dosud obhospodařovaných. Žije tu spoustu různých druhů ptáků i jiných živočichů, v horkých letních dnech sem často také zavítají divočáci nebo vysoká, aby se ochladili v bahnité lázni. Na druhou stranu tu číhá spoustu komárů a jiného bodavého hmyzu, aby si smlsly na nějakém teplokrevném tvorovi, člověka nevyjímaje, který sem zavítá. Více >
TAJEMNÝ HLAS Z BAŽIN

Útok proti myslivcům a rybářům?

Myslivost 9/2019, str. 66 Vladan Vrba, LEX
Počet komentářů: 0
Analýza části dokumentu „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030, část 3. Olověné střelivo v myslivosti a olověné zátěže v rybářství.“ zpracoval Vladan Vrba, LEX z.s. – Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Výchozí materiál: MŽP - Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030 Více >
Útok proti myslivcům a rybářům?

Termovize a běžný lov

Myslivost 9/2019, str. 58 Karel Šembera
Počet komentářů: 0
Je to již několik let, kdy používám noční vidění pro lov černé zvěře, ale rozhodně nepatřím mezi lovce desítky kusů. Můj první přístroj byl Yukon, generace 1+ a již si ani nepamatuji jeho název. Upřímně, byl to rozdíl, když jsem již nekoukal jen do tmy, ale viděl jsem i zvěř. Byl jsem rád, když jsem rozeznal stín od velkého kňoura. Jenže doba pokročila, technologie také a na trhu je nespočet nových přístrojů, s oblibou říkám „hraček“. Pořízení takového přístroje může být někdy opravdu velký oříšek. Více >
Termovize a běžný lov

DALI S256 a S253

Myslivost 9/2019, str. 61 František Štolfa
Počet komentářů: 0
Jako předseda Mezinárodního klubu výměnných lovů jsem dostal možnost vyzkoušet si a otestovat dva nové modely pozorovací termovize DALI, a to konkrétně modely DALI S256 a DALI S253. Předem upozorňuji, že možná nepůjde o recenzi, na jakou jste zvyklí. Nebudu čtenáře zahlcovat technickými detaily a podrobnostmi. Jsem uživatel a takto k těmto přístrojům přistupuji. Spíše se budu soustředit na to, zda tyto mašinky splní to, co od nich v praxi v lese očekávám. Pár základních informací si ale o nich přece jen povíme, abychom měli představu, co který přístroj umí a jak se od sebe tyto dva modely (kromě ceny) liší. Více >
DALI S256 a S253

Dodržujme lépe myslivecké zvyky a tradice

Myslivost 9/2019, str. 75 Oldřich Tripes
Počet komentářů: 0
Každému myslivci by nemělo být jedno, jak veřejnost nahlíží na činnost nás, myslivců, a na náš vztah k přírodě. Je bezesporu, že pokud občan, který nemá k myslivosti blízko, tím myslím, že nemá v rodině aktivního myslivce, může svůj negativní názor na myslivce změnit, když přijde do kontaktu s některým z ceremoniálů našich tradic. Ovšem, za předpokladu, že to bude dobrý, bezchybný způsob dodržení zvyků a tradic. Více >
Dodržujme lépe myslivecké zvyky a tradice

Představujeme tradiční regiony Slovenska

Myslivost 9/2019, str. 80 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
V revírech přátel – Kysuce Dnes je tato úžasná lokalita Slovenska mezi myslivci známá nejen dominantami příhraničních horských hřebenů, vrchovin, divokých řek, potoků, přírodních rarit a bohatosti zvěře. Je také krajem naší beskydské, valašské a právě kysucké Blízkosti, a proto není divu, že právě odtud, tu a tam, k nám „na kus řeči“ zamíří některý ze zástupců zdejší medvědí populace. Více >
Představujeme tradiční regiony Slovenska

Vyšívaný prapor vykresluje hluboký smysl myslivosti i úctu k přírodě

Myslivost 9/2019, str. 84 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Myslivecké spolky po celé republice mají mnohdy velice bohatou historii jak tu novodobou, tak i tu historickou, kdy lze vysledovat sdružování myslivců a lovců již od středověku či dokonce starověku (antiky). Myslivecká etika, mluva, zvyky a tradice, lidové písně a pořekadla, dokonce i „magické“ rituály – to vše obohatilo české dějiny. Mnohé umělce inspirovala myslivost ke vzniku známých děl jak hudebních, tak literárních. Myslivost si proto zaslouží důstojné ztvárnění v podobě, která myslivce reprezentuje a má hluboký přesah pro následující generace. Nakonec vždyť jsou čeští myslivci nositeli oficiálně uznané nehmotné kulturní tradice naší země. Více >
Vyšívaný prapor vykresluje hluboký smysl myslivosti i úctu k přírodě

V ráji chutí a vůní

Myslivost 9/2019, str. 90 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Pozorní čtenáři Myslivosti, a nebo návštěvníci našich akcí, již zaregistrovali, že jsme v uplynulých letech jako zajímavou a sledovanou atrakci pro diváky pořádali soutěž v poznávání zvěřinových klobás. Ne soutěž spočívající v ocenění klobásy, která nejvíce chutná, ale účelem poroty je poznat, a diváků tipovat, z jakého druhu zvěřiny byla klobása připravena. A věřte, že to není vůbec snadné. Mnozí z diváků měli tedy možnost vzorky klobás ochutnat a ptali se, kdo takové klobásy vyrábí. Naším „dvorním dodavatelem“ je firma Klobásový ráj v Pavlicích u Znojma, však se také mnozí naučili při cestě za sněhem do Alp nebo za sluncem do Chorvatska naplánovat zastávku v prodejně do dáli vonící hned u hlavní silnice. Pro ty, kteří ještě nezavítali, přinášíme alespoň „ochutnávku“ prostřednictvím rozhovoru s paní Lichovníkovou. Více >
V ráji chutí a vůní

Zdravotní nezávadnost a kvalita zvěřiny

Myslivost 9/2019, str. 96 Ondřej Izsóf
Počet komentářů: 0
Tento příspěvek věnuji s úctou všem, kteří aktivně hospodaří se zvěří, a to zejména po lovecké stránce. Lidem, kteří věnují nesčetné hodiny a úsilí, aby si dopřáli specifické zážitky v přírodě. Ti z vás, kteří se budili zasněžení na posedech, nebo toulali promáčení a zmrzlí, ví, co myslím. Těm z vás, kterým lov ukázal hodnotu života každého jedince, chci nastínit hlubší informace o důsledcích způsobu lovu na zvěřinu, zejména z pohledu zdravotní nezávadnosti. Více >
Zdravotní nezávadnost a kvalita zvěřiny

ZABEZPEČENÍ LOVECKÝCH ZBRANÍ lll.

Myslivost 9/2019, str. 54 Alena Hrdinová, Josef Jakubík
Počet komentářů: 0
Co všechno byste měli vědět o technických parametrech trezorů a trezorových místností V dalším pokračování série článků o bezpečném ukládání zbraní navážeme na předchozí články. Dnes bychom rádi podrobně rozebrali trezory, trezorové místnosti a jejich certifikáty z pohledu technických parametrů a požadavků. Více >
ZABEZPEČENÍ LOVECKÝCH ZBRANÍ lll.

Národní finále soutěže Zlatá srnčí trofej 2019 – kategorie A

Myslivost 9/2019, str. 1049 Martin Záviška
Počet komentářů: 0
Již 49. ročník národního finále ZST zavedl účastníky po deseti letech do Plané nad Lužnicí. V neděli 7.7. se děti v odpoledních hodinách ubytovaly v chatkách LT Palcát a hned se vydaly s vedoucími na průzkum okolí a seznamovaly se s programem soustředění. Sešlo se celkem 49 vítězů okresních kol a milovníků přírody a myslivosti. Více >
Národní finále soutěže Zlatá srnčí trofej 2019 – kategorie A
Zpracování dat...