ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Rozhovor s babičkou

Myslivost 7/2020, str. 9  Jiří mezenský
(nad novelou zákona o myslivosti) Nemám rád špatné zprávy! Asi jako každý a od malička. Takže když nějaká taková přijde vzpomenu si na svoji babičku, která ve svém téměř stoletém životě v běhu 20. století, zažila místy až neuvěřitelné věci a v uších mi zní její: „Ono nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, dívej se na to z té lepší stránky!“.
V e-mailové schránce mi přistál návrh novelizace zákona o myslivosti. Dychtivě jsem ho otevřel a začal číst. Přehledné uspořádání: stávající znění, vypouštěné pasáže přeškrtlé, nové tučné. První, druhá, třetí strana…
Asi vtip, říkám si, zavírám text a ubezpečuji se, že odesílatel je opravdu ten, který je uveden v anotaci souboru. Je, nejedná se o spam, ani o špatný vtip. Znovu otvírám text a řádky, které jsem předtím jen prolétl, začínám číst s „právnickými“ brýlemi na nose a s mnohaletou zkušeností s interpretací práva v celé naší republice.
Při přijímání nové právní normy bývá zvykem její jakési „uvedení“, preambule, která sdělí proč, z jakého důvodu a k čemu byly zrovna tyto paragrafy navrženy, sepsány a uloženy k plnění. Škoda, že u předloženého návrhu, který je pouhou novelou, toto chybí, důvodová zpráva by se měla vždy přikládat.
Dovolím si to tedy, z mého pohledu právního laika, formulovat: „Volně žijící zvěř na území ČR se stala veřejným nepřítelem a hlavní příčinou enormních ekonomických ztrát v segmentu zemědělského a lesního hospodářství.
Myslivost provozovaná v ČR je nebezpečně svázána s jakýmisi staletými tradicemi a neodpovídá moderním trendům EU.
Myslivost je, v současné době již nepochopitelně, svázána se zabíjením živočichů, a tudíž je nutné její potlačení. Vzhledem k neprůchodnosti zákazu myslivosti jako takové (dosud se zcela nepodařilo ani v tak vyspělých zemích jako je například Belgie či Holandsko), je nutné odstranit hlavní příčinu její existence, volně žijící zvěř, čímž dojde k jejímu samovolnému zániku, navíc s pozitivním dopadem dle výše uvedeného.
Pro posílení zánikových tendencí (pro případné neočekávané přežívání zbytků mysliveckých spolků a jiného nepotřebného balastu) je nutné zavedení takových administrativních opatření, která ve svém důsledku odradí i ty nejzarytější „zelené mozky“.“
 
Já se opravdu snažím dívat se na věc podle rady mé babičky, ale ať již čtu obdržené návrhy (součástí e-mailu jsou i teze prováděcích předpisů) zleva či zprava, žádná zmínitelná pozitiva nenalézám. Tedy jedno ano, opravdu hůř být může! Nevěříte? Náhodně a namátkou uvedu několik příkladů.
Zcela nově formulovaný § 36 Vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě: Uživatel honitby je povinen vypracovat každoročně plán mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen "plán"). Při vypracování plánu vychází z posouzení celkového stavu ekosystému, z posouzení stavu lesa prováděného pověřenou osobou, výsledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, výše škod způsobených v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech …
Dokáže si někdo zodpovědně představit, jak to bude fungovat?
 
Nebo – a to je obzvláště v podtržené části - velmi „krásné“. § 39 Snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu: Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce honebních pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření, aby počet některého druhu zvěře byl snížen…
Nelze-li škody působené zvěří snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, uloží orgán státní správy myslivosti na návrh vlastníka, popřípadě nájemce honebního pozemku nebo na návrh orgánu ochrany přírody nebo orgánu státní správy lesa snížení stavu zvěře až na minimální stav, popřípadě zruší chov druhu zvěře, který škody působí.
 
Jsou části, které na první pohled vypadají normálně, ale viděno „právně“?:
§ 44 Používání loveckých psů a loveckých dravců
Uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Uživatel honitby je povinen v honitbě při výkonu práva myslivosti používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu zapsaného v plemenné knize členského státu (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.
Ono to vlastně říká, že se zbraní a bez psa se do honitby nesmí. Mezi myslivci je řada kynologů, ale co ti ostatní? Asi spadají do mnou definované preambule...
 
Dál asi jen namátkou bez citací – smí se lovit pomocí umělého osvětlení, myslivecký den a noc v podstatě padá, na společných lovech lze lovit prakticky veškerou spárkatou včetně srnčí.  Nádherný je i způsob kontroly a evidence ulovené nebo nalezená zvěře. Nic proti digitální fotografii a GPS souřadnicím. Jsem sice, minimálně svými názory, silně přestárlý jedinec, ale jakž takž to zvládnu. Znám ovšem řadu kolegů, myslivců tělem i duší, pro které je stále problém poslat obyčejnou sms zprávu.
Jejda! Zase uvažuji nějak divně, vždyť účelem je … vyřazení, eliminace, likvidace… doplň podle uvážení.
 
Paragrafy uplatnění nároků, evidence škod, teze vyhlášek… Dost! Cítit se v necelých čtyřiapadesáti jako zapšklý, novotám nepřející a konzervativně kritický dědek není dobrý pocit. Jenže já do lesa začal chodit s otcem před takovou dobou! Opravdu mám v pocitech a myšlení tolik konzervatismu? Jsem „lidomyslivec“, v nehorším pejorativním vyznění toho slova, který nechápe dobu? Přehrávám si v hlavě slova, která sděluji adeptům myslivosti. Nekazím je, když zdůrazňuji úctu ke zvěři, krásu a bohatost myslivosti, tradice?
 
„Podívej, zas tak starý nejsi“, říká mi moje babička a směje se. „Jen hledáš odvahu tady natvrdo napsat, jak z těch článků čpí lobbistické zájmy a působení. Vzpomeň si na články, vystoupení nejrůznějších osob, hnutí Duha a dalších aktivistických sdružení, neziskovek a já nevím koho ještě. Prostě jako myslivci, v českém pojetí toho slova, vadíte. I ta vaše ČMMJ je stále kupodivu dost početně silná. A silní se nikdy nelíbí, věř mi.“
„Asi máš, babi, pravdu. Já vím, ještě hůř může být. Ale co ta lepší stránka? Tu taky vidíš?“
„Ale to víš, že jo! Ušetříš za patrony a manželka ti nebude dělat problémy, že běháš po lese!“
Ing. Jiří MEZENSKÝ
 
 
 
Zpracování dat...