ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

ÚPRAVA SRSTI LOVECKÉHO PSA TRIMOVÁNÍM

Myslivost 7/2020  Jana Knoblochová
Správná péče o srst psa není výsadou jen výstavních jedinců nebo jedinců s dlouhou srstí, která si o upravování zjevně říká. Správnou péči je třeba věnovat i krátkosrstým plemenům. Společenským, pracovním i loveckým, a bez ohledu na to, zda je daný jedinec využíván v praxi nebo je domácí mazlík. Všichni potřebují, abychom se o jejich srst řádně starali. Primárně pro jejich zdraví a pohodu, ale i pro potěchu našeho oka.

Zejména u loveckých psů je radost vidět skloubení loveckých schopností psa se správným exteriérem. Často se setkávám s názorem že „na vzhledu nezáleží, hlavně, že můj pes dobře pracuje“. Rozumím preferenci v práci psa, ale úplně se s tímto názorem neztotožňuji.
I lovecký pes potřebuje určitou péči, která je nutná pro uchování jeho zdraví a kondice. Psa, který pracoval ve vodě, nemůžeme považovat automaticky za čistého. Pes potřebuje naši pomoc zejména po návratu z honitby, kde se s ním pohybujeme často za velmi nepříznivých podmínek. A i pejsci, mazlíci, kteří nejsou využíváni v praxi, si zaslouží, abychom se o jejich srst řádně starali. Jako my se češeme a chodíme ke kadeřníkovi.

IMG_1352.jpg
 
Správná strava a péče o srst
 
Obecně pro kvalitu srsti psa platí, že základním předpokladem proto, aby byla kvalitní a zdravá, jsou nejen genetické předpoklady, ale i pravidelná kvalitní strava s vhodnými doplňky stravy a odborné ošetření srsti.
Jako lidé se rodí s různou kvalitou vlasů, psi se rodí s různou kvalitou srsti. A stejně jako u lidí se špatná strava, nedostatek vitamínů a stopových prvků a špatná péče o vlasy projeví nezdravou kůží, slabými a lámavými vlasy, tak se špatná strava a nedostatečná péče u psa projeví nekvalitní slabou srstí, bez správného pigmentu. I jedinci s vynikající genetickou výbavou tak můžeme srst zničit. Prostě je potřeba se o srst psa starat.
Správná péče má význam nejen z hlediska vzhledu psa, ale především z hlediska jeho hygieny, zdraví a mentální pohody. Srst chrání psa před nepřízní počasí a je celkově ukazatelem jeho zdravotního stavu.
Špatná kvalita srsti a absence její úpravy je nejen negativně hodnocena na výstavách, ale i v lovecké praxi – indikuje, že vůdce psa pravděpodobně nevěnuje psovi dostatečnou pozornost.
 
Různé typy srsti jako součást standardu plemene
 
Typ srsti a její úprava jsou typickými znaky jednotlivých plemen a promítají se do standardu daného plemene, tj. do mezinárodně schválené a uznávané normy, která říká, jak má příslušník daného plemene vypadat. Co se týče srsti, standard udává její druh, kvalitu, délku, zabarvení.
Rozlišujeme několik typů srsti, například hladkou, dvojitou, kudrnatou, hrubou (též drsnou nebo drátovitou), přičemž každá z nich vyžaduje určitý typ úpravy.
U řady plemen je určitá úprava (střih, trimování) přímo součástí standardu a rozhodne-li se majitel psa vystavovat, je potřeba srst upravovat předepsaným způsobem. Právě tady je možné vidět, jakou péči majitel přípravě svého psa věnoval.
Srst patří k oblastem, které může majitel nejvíce ovlivnit v kladném i záporném smyslu. U plemen, která se upravují střihem či trimováním se dají udělat divy. Někde se srst nechá delší, někde naopak kratší, krátká hlava se prodlouží, výrazný kohoutek se objeví tam, kde normálně nic není a strmá končetina má najednou zaúhlení, radost se podívat.
Naopak neodborná úprava může psovi uškodit. Špatně upravené končetiny mohou vypadat křivě, sudovitě, sbíhavě, i když je jejich stavba úplně v pořádku.
Při posuzování srsti se u výstavního jedince hodnotí její kvalita, zbarvení, délka, hustota, lesk, přítomnost či nepřítomnost podsady a úroveň úpravy.

FB_IMG_1552751355110-1.jpg
 
Úprava trimováním
 
Z hlediska úpravy považuji za nejnáročnější úpravu plemen, která je potřeba trimovat. Trimování znamená vytrhávání staré odumřelé srsti i s kořínky. Starou odumřelou krycí srst je třeba vytrhávat až na hustou, krátkou podsadu, která zčásti též vypadává. Pes se tak zbaví svědící se srsti, zbylá podsada jej ještě dostatečně chrání a nová krycí srst brzy doroste.
Když pevná krycí srst dosáhne určité délky, odumře, a nová dorůstá ve stejné síle. Správné trimování tento regenerační proces podporuje, povzbuzuje růst nové srsti a zlepšuje tím její kvalitu, a to dokonce i u méně kvalitní dispozice osrstění.
Trimováním v pravidelných časových odstupech je možné udržet dorůstající krycí srst dlouhodobě v dobrém stavu.
Ideální je trimováním dosáhnout tzv. uzavřené srsti, což znamená že se vždy vytrhá horní vrstva a pod ní je již trochu povyrostlá nová krycí srst. Tohoto stavu nelze dosáhnout obyčejným stříháním psa. Čas od času však musí i takto ošetřovaná srst zcela pryč.
Po takovém úplném otrimování začíná růst nová srst a dorůstající srst znovu po zhruba třech měsících přetrimujeme.
V zimě, pokud je pes „venkovní“, tedy nebydlí s námi doma, je možné přetrimování až po zimě, protože srst psa chrání před zimou. Pokud s námi pes bydlí doma, mohlo by mu být v zimě, kdy doma topíme horko a je třeba zvážit, zda by nebylo vhodné ho přetrimovat i v zimě. Pokud se bojíte, že bude psovi pak venku zima, na trhu je široká nabídka zimních ochranných vest.
Majitelé výstavních jedinců by se měli při trimování řídit termíny výstav tak, aby mohli své psy předvést v kruhu v kterémkoliv ročním období.
Cílem dobrého trimování je, aby pes vypadal tak přirozeně a harmonicky, jako by ho takto stvořila příroda.
Trimování je typické pro plemena, která nelínají, jako jsou například velšteriér, hrubosrstý jezevčík, foxteriér, airedale teriér, border teriér, jagdteriér, lakeland teriér, irský vklodav nebo irský teriér. Jak je vidět, většinou se jedná o lovecká plemena. V tomto článku bych se ráda zaměřila na péči o srst teriérů a jezevčíků, kterou považuji za jednu z nejnáročnějších.

IMG_7584-0002-1.jpg
 
VELŠTERIÉR
 
Pro velšteriéra je typická drátovitá, tvrdá, hustá a bohatá srst s podsadou. Absence podsady je nežádoucí. Přednost se dává barvě černé s pálením nebo tmavě šedé s pálením bez černé kresby na prstech.
Pro běžnou údržbu platí, že velšteriérovi musíme pravidelně vyčesávat dlouhou srst na nohou a vousy, abychom odstranili osiny travin, které se mohou zabodnout do těla a zanítit se, bodláky a jiné hrubé nečistoty.
Delší srst na hřbetě, bocích, hrudníku a zadních nohách vyčesáváme trimovacími hrabičkami, případně furminátorem, a to tak často, jak to vyžaduje stav a kvalita srsti a prostředí, ve kterém se pes pohybuje.
Štěňata velšteriéra mění poprvé srst asi ve 4 až 5 měsícíchch, v tuto chvíli je třeba první trimování.
Před trimováním psa nekoupeme, srst zjemní a změkně a špatně se trimuje. Psa opatrně rozčešeme plochým kovovým hřebenem, řídkým, poté hustým, následně můžeme trimovat pomocí trimovacích nožů. Slepenou srst nebo její splstnatělé chuchvalce, které nelze rozčesat, opatrně odstřihneme. Nemělo by se ale jednat o srst v místech, kde má zůstat dlouhá, např. na předních bězích. Obvykle trvá až 6 měsíců než dlouhá srst doroste.
Poté odstraníme odumřelou srst trimováním. Trimovacím nožem za pomocí palce, který přitiskneme k trimovacímu noži citlivě vyškubneme odumřelou srst ve směru jejího růstu.
S trimovacími noži je třeba zacházet opatrně, aby se srst nepřeřízla, nožem se musí jen zachytit. Základním principem trimování je totiž dostat chlup ven celý i s kořínkem. Pokud je chlup přetržen nebo přeříznut, hrozí, že nevypadne a poroste dál, čímž se kvalita srsti výrazně zhorší - srst je pak měkká, mnohem více se špiní, ztrácí sytost barvy.
Některé tělní partie lze trimovat i jen prsty.
Pravidelné správné trimování má podstatný vliv na dosažení standardního zbarvení a kvality srsti (hrubá, uzavřená srst).
 
Na kterých místech a jak moc velšteriéra trimovat.
 
Ve své podstatě vše vytrimujeme, delší srst necháme jen na nohou a na mordě vous. Nůžky použijeme až na vystříhání srsti mezi polštářky na packách.
Při samotném trimování začínáme s úpravou hlavy. Na té je třeba si dát záležet, protože „hlava dělá psa“ a pro charakteristický ostrý výraz velšteriéra je rozhodující. Krásně vytrimovaná a natvarovaná hlava vypadá ušlechtile a elegantně a dává zvířeti „šmrnc“.
U hlavy a nohou platí, že i vous a srst na nohou se protrimuje a natvaruje, většinou prsty. I zde je třeba opatrně a umět, aby se neudělaly prohlubeniny nebo naopak aby se nenechalo moc srsti. U přechodů platí, že krátká srst na těle musí pozvolna přecházet na nohách do delší srsti (aby nevznikly hrubé přechody, tzv. „okapy“). Přední běhy by měly být lehce vytrimované, aby vypadaly jako sloupky.
Je důležité i upravené vytrimované břicho, ale i zde se musí tvarovat, aby nevznikly „záclonky“, aby nebylo břicho propadlé.
Při úpravě je důležité těmto detailům charakterizujícím velšteriéra věnovat mimořádnou pozornost, aby pes působil přirozeným, harmonickým dojmem. Jak vidíte, nejedná se jen o vytrimování srsti, ale o její celkové natvarování, aby pes měl dokonalou siluetu.
Neodbornou úpravou srsti lze i kvalitního pěkného jedince poškodit nebo dokonce simulovat vady, například hrubými přechody mezi různou délkou srsti, namísto dlouhé elegantní kvadratické hlavy můžeme vytvořit nežádoucí tvar hrušky nebo hrubou krátkou a širokou hlavu, špatnou úpravou končetin můžeme vytvořit dojem vytočených loktů, sbíhavých nebo strmých končetin, klenutých beder, špatnou úpravou přední části krátky krk apod.
Při úpravě srsti také nesmíme psu působit bolest. Jedinec, který byl necitlivě otrimován (například, když srst nebyla ještě tzv. zralá) může mít doživotní trauma a každá následující úprava může být značně obtížná, ba až nemožná.
 
Trimování je zkrátka typ úpravy srsti, který je odborně i časově náročný a měl by být svěřen zkušenému odborníkovi. V angličtině se takový člověk označuje jako groomer (od slovesa to groom - česat, upravovat).
Je třeba najít groomera, který je zkušený v trimování a ví, jak má standard daného plemene vypadat a jak jej docílit. Každý zkušený chovatel nebo majitel velšteriéra a rozhodčí pozná, zda byl pes skutečně otrimovaný nebo jen ostříhaný. Pokud některý z majitelů svého psa špatně otrimuje nebo jej nechá upravit člověkem, který místo vytržení chlupu používá seřezávací nůž, nůžky nebo strojek, srst postupně dostane jinou strukturu a barvu – změkne a zesvětlá.
Pro výstavy je úprava ještě časově náročnější a složitější. Opět záleží na konkrétním jedinci (kvalita srsti, rychlost dorůstání srsti, ubytování psa – doma, venku). Doporučuje se 8 týdnů před výstavou kompletní otrimování, 4 týdny před výstavou přetrimování a pár dní před výstavou dotvarování.
Rozhodnete-li se proto se svým velšteriérem zúčastnit se výstavy, vyhledejte spolehlivého groomera minimálně 2,5 měsíce před výstavou, abyste měli čas dohodnout si termíny trimování. Každý jedinec má jinou srst, žije ve specifických podmínkách a musí se ke každému přistupovat individuálně.
Pro ty, kteří neplánují chodit se svým velšteriérem na výstavy, existuje k trimování alternativa - stříhání nůžkami a strojkem. Je rychlejší, méně náročná (jak pro upravujícího, tak i pro psa), ale je třeba počítat s tím, že srst změkne, zvlní se a ztratí na sytosti. Pro řadu majitelů, kteří mají velšíka jako kamaráda, který s nimi bydlí doma to však může být vítaná varianta.

FOXTERIÉR
Foxteriér je, jak s hladkou srstí, tak drsnou srstí.
Drsnosrstý foxteriér se trimuje stejně jako velšteriér, jen hlava se „tvaruje“ jinak (v poměru k tělu má delší a užší hlavu).
Hladkosrstý foxteriér se netrimuje, má přiléhavou srst s hustou a jemnou podsadou, která se vyměnuje sama. Ale i toto plemeno se musí upravovat, a to na krku, zadní straně předních běhů, na zádi a na ocase, aby byly čisté linie.
 
LAKELAND TERIÉR
Tento pes se trimuje stejně jako velšteriér a hrubosrstý foxteriér, jen jeho hlava je o trochu širší a kratší, jeho vous působí plnějším dojmem, uprostřed obočí se nechává srst, aby nebylo rozdělené.
 
20200505_111055-1.jpg

JEZEVČÍK
 
Existují tři varianty srsti jezevčíka - drsná, dlouhá a hladká.
Péče o srst u dlouhosrstých jezevčíků je snadná. Kartáčují se, češou, stříhá se jim přečnívající srst na tlapkách.
Hladkosrstý jezevčík nevyžaduje speciální péči, nicméně doporučuji občasné pročesání kartáčem, zejména v době línání.
Drsnosrstí jezevčíci se trimují, správně otrimovaný jezevčík by měl vypadat jako hladkosrstý s malým vousem a obočím, nechají se však mohutnější tlapky. Není pravda, že je stačí jen vyčesat, prostě odumřelá srst se čas od času musí vytrimovat. U jezevčíků použijeme nůžky jen na citlivá místa.
Mladého jezevčíka prvně trimujeme již mezi 4 až 6 měsícem, je to podobné jako u velšteriéra, který se prvně trimuje mezi 4 až 5 měsícem.
I zde lze jednodušší varianta střihem, ale majitel musí počítat s tím, že srst změkne, občas se zvlní a vybledne, ztratí sytost bary.
 
STRAVA A KOSMETIKA
 
Kromě správné úpravy je důležitá kvalitní strava a případně potravinové doplňky jako např. mořská řasa, lososový olej, biotin. Volte ale přípravky vyrobené speciálně pro psy, nikoliv pro lidi. A v neposlední řadě je třeba používat kosmetiku (šampon, kondicioner, colagen, norkový olej, apod.) pro hrubosrstá plemena.
Teriéra ani jezevčíka není nutné koupat často.Pokud je o jeho srst řádně pečováno, je více méně „samočistící“ (od bláta a prachu). Pokud jste se vrátili z procházky a váš velšík je špinavý, obvykle stačí ho osprchovat čistou vodou. V případě tohoto plemene méně znamená více. Pokud ale potřebujete svého teriéra či jezevčíka vykoupat, volte produkty pro hrubosrstá plemena.
 
IMG_7562-1.jpg

POTŘEBNÁ VÝBAVA
 
Pro běžnou péči o srst teriéra a jezevčíka doporučuji mít doma ocelový plochý hřeben na rozčesávání, trimovací hrabičky a furminátor na vyčesávání odumřelé srsti, případně nůžky. Pro odstranění přebytečné podsady, dokud není ještě krycí vrstva dlouhá, lze použít plochý „vyčesávací trimovací nůž“ – netrimujeme jím, ale pouze vyčesáváme.
U tohoto nože je velmi důležitá správná technika použití (naplocho), protože nůž je ostrý, srst krátká a při špatném použití můžete psa poranit.
Pokud byste se rozhodli psa trimovat sami, budete potřebovat kvalitní trimovací nože, nůžky na srst, efilační nůžky, sponové nůžky, drátěný kartáč a kartáč s přírodními štětinami. Hřebeny ani kartáče nesmějí být ostré, aby nezraňovaly jemnou kůži psa. Není třeba svého psa česat každý den, ale určitě jedenkrát týdně je potřeba psa rozčesat a vyčesat furminátorem a hrabičkami.
 
Závěrem
 
Máte-li teriéra, hrubosrstého jezevčíka nebo psa jiného plemene, které se upravuje trimováním, nenechte se ukolébat tím, že pes nelíná. I on potřebuje pravidelnou péči o srst, aby byla zdravá a kvalitní.
Pokud plánujete se svým psem výstavy, doporučuji najít zkušeného profesionála (groomera), který je obeznámen se standardem vašeho plemene a má zkušenost s jeho trimováním. Na vhodného groomera se můžete například vyptat chovatele, od kterého máte svého psa.
Pokud výstavy neplánujete, stále můžete svého psa trimovat, ale máte i možnost jednodušší varianty stříháním (za cenu měkčí srsti, která pravděpodobně ztratí na sytosti).
Vzhledem k tomu, že trimování je náročný druh úpravy a vyžaduje správnou techniku a zručnost, doporučovala bych ji přenechat profesionálům. Nezanedbatelná je i správná strava psa a případně doplňky stravy a kosmetika.
 
Jana KNOBLOCHOVÁ,
Věra TOVEY,
spoluautor a dlouhodobý spokojený zákazník 
 

Zpracování dat...