ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2020

Pozorovací digitální přístroje BESTGUARDER

Myslivost 12/2020, str. 70  Josef Drmota
V minulých dvou číslech časopisu Myslivost jsme se věnovali jednoduchým uživatelským testům zaměřeným na zařízení určená k obeznávání zvěře v nočních hodinách. Hlavní motivací při nich bylo posoudit možnost nákupu přístroje efektivně využitelného na vzdálenost v řádu jednoho sta metrů, tedy v podmínkách lesních honiteb, v nichž lovíme černou zvěř převážně na ochozech, v těsném blízkosti houštin a na vnadištích.
Jak jsem již dříve předeslal, uvedenými příspěvky necílím primárně na skupinu typicky nočních lovců černé zvěře. Určené jsou především myslivcům, kteří se podobné činnosti věnují víceméně příležitostně. Právě oni jsou do odpovídající výbavy obvykle ochotni vložit nižší částky, řádově do deseti tisíc korun, a investice například do dražší termovize je pro ně ne zcela rentabilní.
Pro ty, kteří předchozí recenze nečetli, a měli by zájem o jejich vyhledání v archivu, si dovolím pouze připomenout, že v zářiovém čísle se jednalo o nejjednodušší termovizní přístroj značky AGM a v říjnovém vydání o monokulární pozorovací přístroj PARD.
Protože se celá řada obecně pojatých závěrů a souvislostí vztahuje rovněž k následujícímu textu, a jen nerad bych v něm znovu doslovně opakoval některé postřehy a myšlenky, dovolím si případné zájemce o detaily odkázat na uvedené výtisky.
 
BESTGUARDER
 
Přístroje této značky se mi do rukou dostaly víceméně náhodou v okamžiku, kdy jsem se snažil dohodnout zápůjčku původně popisovaného zařízení PARD. Souběžně s ním jsem je objevil na stránkách www.bestguarder.cz. Protože podle deklarovaných parametrů splňovaly dříve definované požadavky, požádal jsem rovněž o jejich zapůjčení. Celkem se jednalo o čtyři zařízení, z nichž by minimálně některá mohla oslovit potenciální uživatele z řad čtenářů Myslivosti.
V podstatě ihned po vybalení zásilky a zjištění prvotních dojmů jsem si výrobky rozdělil na dvě dvojice.
První tvořily binokulární BESTGUARDERy NV-900 a WG-80. Výhody binokulárních přístrojů netřeba obecně zdůrazňovat – obraz se rozkládá do dvou optických výstupů a je zpracován souběžně oběma očima. Nezatěžují tedy nerovnoměrně zrak, nepřesvětlují sítnici pouze jednoho oka, které následně obvykle potřebujeme k míření, odstiňují boční vjemy různých odrazů a druhé oko nemusíme při pozorování zavírat. Zobrazení scény je tím mnohem více přirozené, celkově komfortní.
Nevýhoda podobných zařízení je opět patrná na první pohled – je jí mnohem větší velikost i vyšší pořizovací náklady. S tím se ovšem dá do jisté míry psychicky pracovat.
Co mne ovšem na daných přístrojích lehce překvapilo, bylo jejich celkové provedení. Zejména konstrukce WG-80 se na první pohled nezdála být zcela odolnou proti mechanickému namáhání. Je otázkou, jak by ji prověřila delší praxe s plnou zátěží, což nechci na tomto místě předjímat. NV-900 má pak na myslivecký přístroj poněkud zvláštní vzhled, nicméně připouštím, že může někomu vyhovovat.
Na straně opačné musím již na tomto místě konstatovat, že co chybí na vizáží, doženou oba binokulární přístroje obrazovým výstupem, který je minimálně plně porovnatelný s níže popsanými monokulárními typy.
 
Druhou dvojici přirozeně utvořily oba monokuláry s označením WG-50 a NV-500. Zde to pro mne byla již při prvotním dojmu „jiná káva“. S jejich pořízením bych ani po bližším ohledání neměl nejmenší problém, protože splňují v podstatě vše, co bych od kompaktnosti, pevnosti a vnějšího provedení očekával.

Best-1.jpg
 
Abych na tomto místě nepopisoval detailně jeden přístroj po druhém, a přitom se zbytečně neopakoval, provedu nejdříve obecné shrnutí, v němž se zaměřím na stručný výčet funkcí, kterými disponují společně všechny čtyři typy. Je na nich koneckonců znát, že pocházejí z jedné dílny a je za nimi jednotná filosofie konstrukčního přístupu, z části určitě i identické komponenty.
Zařízení disponují funkcemi digitálního zoomu a několikastupňového IR přísvitu 850 nm pro zvýraznění noční scény. Je u nich možné nastavit základní parametry jako je jas či kontrast obrazu a poskytují možnost dioptrické korekce. Jsou vybaveny funkcí ukládání statického obrazu, případně videa na vnější MicroSD kartu, která není s výjimkou NV-500 součástí balení. V případě ukládaných snímků můžeme počítat s rozlišením až 2592×1944 px, v případně videa s HD kvalitou až 1280x720 px. Odolnost přístrojů je na úrovni IPX4, snese tedy smáčení stříkající vodou po dobu nejméně 5 minut.
Pro napájení je využito čtyř standardních AA článků (tužkové baterie). Tato skutečnost bude určitě vyhovovat většině uživatelů z hlediska snadného pořízení zdrojů i z hlediska jejich v podstatě neomezené univerzálnosti (fotopasti aj.). Na straně opačné je ovšem v tomto směru třeba řešit pravděpodobně největší dilema, které se před námi při uvažovaném pořízení BESTGUARDERů objeví.
Od uživatele se totiž předpokládá použití nejkvalitnějších lithiových baterií. Ty by měly podle údajů výrobce udržet přístroje v chodu po dobu zhruba osmi hodin. Při použití nejlevnějších zdrojů musíme počítat se zkrácením provozu až pod dvě hodiny čistého času a mít v honitbě k dispozici sadu náhradní. Tuto skutečnost jsem si víceméně ověřili i během testování. Záleží ovšem nejvíce na míře používání IR přísvitu.
Daný problém můžeme zdánlivě obejít pořízením dobíjecích článků. To samozřejmě lze, nicméně bych důrazně upozornil, že i v tomto směru je nutné rozhodně nešetřit a pořídit kvalitní baterie s co největší kapacitou. Podobné články nabízí prodejce na stránkách souběžně s přístroji a jako velmi sympatické se jeví zejména balení s rychlonabíječkou, která obnoví jejich kapacitu během jediné hodiny. Právě tímto směrem bych při pořízení jakéhokoliv BESTGARDERu určitě investici okamžitě rozšířil.
Přístroje disponují mikroUSB a video výstupy, které umožňují propojení s dalšími zařízeními (televizor, notebook).
Udávaný dosah zařízení BESTGUARDER se pohybuje v rozmezí 300 až 400 m. Z hlediska reálného využití hodnot uváděných výrobci jsem se již obecně vyjádřil v předchozím příspěvku. Praxe nicméně opět potvrdila dosavadní zkušenosti, že rozeznání zvěře velikosti srnce je možné na zhruba poloviční vzdálenost. I za ní je ale dále možné dobře identifikovat přítomnost a pohyb zvěře, stejně jako kontury větších předmětů.
Kvalita obrazu je samozřejmě to, co koncového uživatele bude zajímat nejvíce. Původní záměr porovnat jednotlivé přístroje fotodokumentací jsme nakonec opustili, protože po vytištění snímků nejsou mezi jednotlivými typy přístrojů rozdíly zase až tak markantní. Pro ilustraci zajisté postačují výstupy z WG-50, případně porovnání s NV-500.
 
WG-50
 
Přístroj WG-50 se stal mezi ostatními přístroji vítězem malého osobního minitestu, i když rozhodování bylo velmi obtížné. Zejména NV-500 svojí kompaktností i ovládáním tomuto typu zdatně „šlapal na paty“ a svůj postoj jsem po dlouhém váhání několikrát přehodnotil. Nakonec ale zvítězil neoddiskutovatelný, na první pohled patrný vyšší výkon.
Dalším důvodem byl obraz - jasný v celém zorném poli, v případě pohybu přístroje rychle se obnovující ve stejné kvalitě. To vše nehledě na poněkud hrubší kresbu (zde bych opravdu rád zdůraznil, že vlastní optický vjem je v praxi lepší, než pořízené ilustrační fotografie).
WG-50 se vyznačuje sice mohutnějším, nicméně ještě přijatelným rozměrem a hmotností 780 gramů. K úchopu slouží obvyklé poutko z tkané textilie opatřené rozšířeným polstrováním. Ovládání je možné díky šesti tvarově snadno identifikovatelným tlačítkům umístěným na protějším boku. Zařízení musí být tudíž ovládáno oběma rukama, přičemž pravá je zasunutá do poutka, levá ovládá jednotlivá tlačítka a zaostřovací kroužek objektivu.
Tělo je v tomto směru robustnější a prsty pravé ruky na protější stranu přes hřbet nedosáhnou. Úchop je ne zrovna šikovný a WG-50 musí být držený nastojato (uživatel si rychle zvykne). Při logičtějším držení přístroje naležato musí být pravá ruka poněkud vyvrácená a poutko se ocitá dole. Řešením, kterým tento drobný problém obejdeme, je sejmutí poutka a používání přístroje bez něj, případně přidržení poutka „v pěsti“.
Z pohledu vlastností stojí zajisté za zmínku 50mm objektiv, který standardně disponuje šestinásobným zvětšením, což je ze všech přístrojů nejvyšší hodnota. To zaručuje, že na obrazu není patrná hrubost obrazového zrna, jako je tomu při běžném použití zoomu digitálního, který je u WG-50 navíc k dispozici s pětinásobným zvětšení.
Někoho bude možná zajímat i základna klasické montáže weaver, kterou je přístroj vybaven, a která umožňuje případné připojení vnějšího přísvitu.
 
NV-500
 
Typ NV-500 je subtilnějším bratříčkem typu předchozího. Výkon je u NV-500 nižší zhruba o 25 %, a to jak ve výrobcem uváděných parametrech, tak především při subjektivním posouzení. Je to koneckonců jeho jediná nevýhoda.
Pro naproti tomu hovoří kompaktní velikost, která se projevuje nejen v hmotnosti 430 gramů, ale především v možnosti držet a ovládat přístroj pouze jednou rukou. Poutko je umístěné obvyklým způsobem, tedy na pravé straně.
Tlačítka se nacházejí na horní linii přístroje a lze na ně prsty pravé ruky (palec je úchopový) bez problémů položit. Nevýhodou je v tomto případě jejich menší rozměr a částečné zapuštění. Při troše nácviku lze ovšem vše zvládnout.
Prstenec objektivu umožňuje zaostření přístroje na různé vzdálenosti a oproti předchozímu typu mi přijde mnohem více ergonomický, s tužším chodem.
Přístroj disponuje pevným optickým zvětšením 3,5krát a digitálním zoomem se zvětšením až 3krát.
Poovnáme-li parametry s ostatními přístroji, vyplývá nám z toho zmíněný snížený výkon. Nicméně je zde plusem zdánlivě větší displej, který je sice standardního rozměru, je ale uložen blíže pozorovacímu oku. Samotný obraz je podle subjektivního dojmu oproti ostatním přístrojům uhlazenější, s jemnějším zrnem, i když ne tak jasný.
 
WG-80
 
Jedná se o první z popisovaných binokulárů, který se svými základními parametry nejvíce blíží výše popsanému WG-50. Velmi podobný je i dohled a detaily při rozpoznání zvěře. Nebál bych se rovnou říct, že WG-80 je uvnitř v podstatě klonem WG-50. Základní rozdíl je ve vnějším provedení, které připomíná klasický pozorovací dalekohled.
Poněkud překvapující je skutečnost, že jeden objektiv je opravdovým objektivem určeným pro vstup světla, zatímco druhý má v sobě integrovanou lampu IR přísvitu. Po jeho odšroubování (uživatel nesmí objektivy zaměnit a točit objektivem optickým!) se zpřístupní šachta pro umístění baterií. Objektiv má průměr 50 mm se čtyřnásobným optickým zoomem. K němu se může přidat pětinásobný zoom digitální.
Přístroj se ovládá pomocí dvou řad tlačítek, která jsou umístěna na vnější straně tubusu, v dosahu obou rukou, které je k ovládání potřeba zapojit souběžně. Je tedy vyžadován klasický „dalekohledový“ úchop. Obrovskou výhodou je u tohoto typu také možnost klasického pohodlného zavěšení kolem krku.
 
NV-900
 
NV-900 je z celé skupiny BESTGUARDERů určitě nejexotičtější a po pravdě jsem nad ním zůstal chvíli nejistě stát. Svým vnějším provedením totiž ze všeho nejvíce připomíná zařízení z válečné provenience. Disponuje dvojicí objektivů, z nichž je podobně jako u předchozího typu jeden skutečným objektivem s průměrem 40 mm a druhý má zabudovanou výkonnou IR lampu. Optický zoom je 4,5násobný a digitální pětinásobný.
Popsané uspořádání nepřekvapí tolik, jako způsob zobrazení scény, která se promítá na obdélníkovou obrazovku v zadní části přístroje. Nepřikládáme tedy přístroj klasicky natěsno k očím, ale s lehkým odstupem do něj nahlížíme, což může být neoddiskutovatelnou výhodou pro uživatele s brýlemi. Při používání je totiž nemusíme sundávat, nevznikají další optické odrazy, ani jiné komplikace.
Uvedený způsob může být možná pro někoho příjemný, přístroj nevyžaduje ani dioptrickou korekci, nicméně má minimálně jednu nevýhodu – odraz světla na obličeji, které může v některých případech, zejména za úplné tmy, zradit zvěř.
Oproti ostatním přístrojům je atypický i počet baterií. K uvedení do provozu postačují obvyklé čtyři (výdrž udávaná výrobcem 6 hodin), nicméně pro prodloužení životnosti jich lze použít až osm (výdrž je v tom případě až 12 hodin).
Přístroj je masívnější konstrukce, s hmotností 890 gramů, což vyžaduje úchop oběma rukama, podobně jako ovládání pomocí tlačítek umístěných na horní linii. Pro lepší držení a ovládání je NV-900 opatřen na obou bocích klasickými poutky. Tlačítka jsou bohužel seskupená do jednoho místa, což může být při ovládání poněkud nepřehledné. Dosah je v noci opět obdobný jako u WG-80, tedy asi 300 m.

Best-2.jpg
 
best-3.jpgZávěrem
 
Popsané přístroje BESTGUARDER představují zajímavé rozšíření možností, které se potenciálnímu zájemci o pořízení nočního pozorovacího digitálního přístroje v dané kategorii nabízejí. Splňují většinu požadavků, které bych od podobného výrobku využitelného ve výše definovaném prostředí a za předpokládaných podmínek očekával.
Situace je v tomto směru ovšem obvyklá – méně je někdy více. Rozšířená nabídka může přinést nejedno dilema, jak se s finální volbou popasovat. S tím již kolegům myslivcům poradit nedokážu. Použitými argumenty se nikoho nesnažím přesvědčit ke koupi toho, či onoho zařízení, protože pro někoho bude nad příjemnou velikostí a pocitově rozměrnějším obrazem převládat delší dosah přístroje. Jiný bude zase do svých představ ochoten investovat vyšší částku.
 
Pokud však mohu shrnout výše uvedené: budu-li vybíral přístroj na delší vzdálenost, volil bych mezi WG-50 (pozorování jedním okem), nebo WG-80 (pro obě oči). Na kratší vzdálenost by mi postačil NV-500 (pozorování jedním okem), nebo NV-900 (pro obě oči).
Oba poslední zmíněné přístroje z řady NV sice nemají takový dosah jako řada WG, ale disponují novým displejem s jemnějším rozlišením, což uživatel pozná víceméně okamžitě.
Konečné rozhodnutí je tedy jen a jen na konečném spotřebiteli. Výběr má nemalý. Snad jsem alespoň dílem přispěl k tomu správnému nasměrování.
Mám-li na úplný závěr přece jen vyslovit jediný finální verdikt (přestože jsem se mu dlouho vyhýbal a nechtěl jsem zájemce opravdu příliš ovlivňovat), pořídil bych si WG-50. Dokonce bych sáhodlouze zvážil i to, zda bych mu nedal přednost před dříve popsaným přístrojem PARD. Pro WG-50 totiž hovoří manipulace. Pro PARD zase na straně opačné celkový výkon, variabilní optické zvětšení, příjemný obraz a způsob napájení.
 Josef DRMOTA

Zpracování dat...