ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2020

Přeji úspěšný zbytek lovecké sezóny

Jiří Janota
Dovolte mi, abych Vám všem popřál v rámci možností pohodový zbytek lovecké sezóny. Sezóny, která je svým způsobem výjimečná a pro řadu z Vás náročná. Náročná zdravotně, pracovně a také pro mnohé z Vás náročná i psychicky.
Vážené kolegyně, vážení kolegové myslivci,
přiblížil se konec roku 2020. Roku, který se zapíše do historie jako období celosvětové pandemie způsobené virem Covid-19. Většina z nás věřila, že se pandemii podaří do pololetí zvládnout, nicméně situace kulminovala v minulých týdnech a nadále má významný dopad na výkon práva myslivosti v našich honitbách.
Většina plánovaných akcí byla z jara přesunuta do podzimních termínů z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Díky vládním opatřením přijatým v souvislosti s druhou vlnou pandemie, jsme na tom ale obdobně jako v jarních měsících.
Je na místě poděkovat všem organizátorům, kterým se podařilo i přes přijatá omezení uskutečnit alespoň některé z naplánovaných akcí za dodržení všech stanovených hygienických opatření.
Podařilo se nám uspořádat Memoriál R. Knolla, Memoriál K. Podhajského a značné množství zkoušek psů z výkonu lovecké upotřebitelnosti. Klub sokolníků zajistil bezproblémový průběh každoročního setkání příznivců a chovatelů loveckých dravců v Opočně. Až na výjimky proběhla podstatná část naplánovaných střeleckých akcí.
Poděkování patří většině okresních mysliveckých spolků, neboť se podařilo u většiny pobočných spolků uskutečnit zkoušky adeptů. Některým OMS se povedlo zajistit i zkoušky myslivecký hospodářů. Zbývající jsou přesunuty do zimního a jarního období, jakmile situace dovolí tyto akce uskutečnit.
Proběhla plánovaná školení mysliveckých hospodářů a seminářů pro mysliveckou veřejnost v jednotlivých krajích. Některá jsme byli nuceni zrušit, nicméně zbývající školení byla zájemcům zprostředkována prostřednictvím internetu.
Národní myslivecké slavnosti na Ohradě, veletrh Silva Regina v Brně, předvánoční vystoupení mysliveckých trubačů v Rudolfinu, myslivecká Loučeň a řada dalších akcí byla zrušena, popřípadě přesunuta do následujícího roku.
 
V letošním roce proběhla většina volebních sněmů okresních mysliveckých spolků, máme navoleny zástupce jednotlivých krajů do nové Myslivecké rady ČMMJ, z.s. Plánovaný volební Sbor zástupců 28.10. byl nejprve přesunut na 17.11., ale ani v tomto náhradním termínu se nepodařilo z důvodu vládních opatření Sbor zástupců uskutečnit.
Od 18.11. začíná funkční období nově zvoleným členům MR ČMMJ, z.s. Stanovy ČMMJ, z.s. předepisují volbu předsedy, místopředsedů a Dozorčí rady ČMMJ, z.s. na volebním Sboru zástupců, ale jelikož se nepodařilo volební Sbor zástupců uspořádat, došlo k uplatnění zákona č. 191/2020 Sb. na jehož základě se prodlužuje funkční období volených funkcionářů na tři měsíce po ukončení nouzového stavu. Pevně věřím, že se volby uskuteční začátkem roku 2021.
 
Když jsem na jaře psal o dopadu Covidu 19 na výkon práva myslivosti, nepředpokládal jsem, že se situace může ještě výrazně zhoršit. Dnes řada spolků pociťuje dopad jednotlivých omezení, zvláště spolky, jejichž ekonomika je závislá na tržbách z prodeje poplatkových lovů a následného prodeje zvěřiny, dopad opatření pociťují stále intenzivněji. Řada nasmlouvaných klientů se omluvila, rušeny jsou i některé společné poplatkové lovy a hony na drobnou zvěř. Přijatá opatření zakazují konat tradiční posezení po lovecké akci, přičemž setkání po lovecké akci spojené s Poslední lečí a mnohde také s mysliveckým plesem doprovázeným tombolou, jsou rovněž důležitou součástí příjmu mysliveckých spolků. Doufám, že v roce 2021 se situace zklidní a začne se postupně navracet do normálu.
 
Od 16.11. Státní veterinární správa vymezila zónu intenzivního odlovu černé zvěře v oblasti Děčínska, Liberecka a Frýdlantska. Reaguje tak na rozšiřování oblasti s výskytem AMP v Německu, které se na několik desítek kilometrů přiblížilo k naší státní hranici.
Apeluji proto na všechny myslivce, aby situaci opravdu nepodceňovali. Jedině zvýšený intenzivní lov černé zvěře vedoucí k podstatnému snížení stavů může výrazně přispět k zpomalení, popř. zastavení šíření této nemoci. V Myslivosti jsem už jednou napsal, že když nebudeme lovit, budeme sbírat. Jsem přesvědčen, že to stále platí, v severních Čechách dnes možná více než jindy. V oblasti Zlína to myslivci zažili, a to se jednalo pouze o omezené území. Stále se nemohu smířit s tím, že pro řadu myslivců a mysliveckých hospodářů je bachyně nad 50 kg „posvátnou indickou krávou“. Pokud opravdu v určitých oblastech podstatně nesnížíme stavy černé zvěře, tak to za nás obstará příroda sama, ale potom budeme „indické krávy“ nakládat do igelitových pytlů a svážet do kafilerií.
 
Dovolte mi, abych Vám všem popřál v rámci možností pohodový zbytek lovecké sezóny. Sezóny, která je svým způsobem výjimečná a pro řadu z Vás náročná. Náročná zdravotně, pracovně a také pro mnohé z Vás náročná i psychicky.
Občas říkám, že „Za každým mrakem vyjde jednou slunce“. Určitě vyjde i Vám. Třeba již při prožití blížících se Vánoc v kruhu Vašich nejbližších.
Přeji všem myslivcům a jejich blízkým krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, rodinnou a pracovní pohodu a mnoho mysliveckých zážitků.
 
Ing. Jiří JANOTA

Zpracování dat...